บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - repression

repression (ริพเรฌ-อัน) n.
1. สะกด, กลั้น, ระงับ, ปราบปราม
คำศัพท์แนะนำ
tether, bark, ปรัชญา, Jack the Ripper, sedimentary rocks, กลิ้งเกลือก, กรอกกร๋อย, คับอกคับใจ, rubbich, งูดิน, ต่อแต้ม, Marocco, มหาสมุทรแปซิฟิก, hard water, steal-thiness, vesicular, หมายศาล, sacrament, unasked, กระโจมออกซิเจน, Consolidated Annuities, upper circle, sputa, กะเทาะ, acquiescently, heartlessly, twelvemo, provident fund, determined, คาว, ตัดบท, Victoria Cross, สังวร, precious stones, chives, get on, overtly, ทิศทักษิณ, given, royally, สำรวม, capital charge, สต., มาเถิด, โพ้นทะเล, แม่หม้าย, ปริบ ๆ, ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว, ทาบทาม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์