บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - repression

repression (ริพเรฌ-อัน) n.
1. สะกด, กลั้น, ระงับ, ปราบปราม
คำศัพท์แนะนำ
หร็อมแหร็ม, sampling, established, อัชฌาสัย, ัวโล้นโกนใหม่ ๆ, สุเมธี, amplify, gate-house, buzzer, เมาลี, electricity, the ides of March, พิชัยสงคราม, melodist, คล้ำ, upholsterer, -fashioned, เขต, rough rice, pleura, ฉลาด, mass mind, sewing machine, railhead, แนวรบ, ผูก, นิรมิต, on no account, egret, relieve his feelings, กรุ้งกริ่ง, on the edge of, in former days, surreptitiousness, selves, regorge, curriculum, Germanophil, พวงหรีด, offset, hermitage, บบอย่าง, เมืองจีน, phantom, dandle, general practitioner, กระยางแดง, Planck, หวยเบอร์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์