บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - repression

repression (ริพเรฌ-อัน) n.
1. สะกด, กลั้น, ระงับ, ปราบปราม
คำศัพท์แนะนำ
shuttle train, ประสบการณ์, พระสงฆ์, Holy Redeemer, get the wind up, ลัดเปลี่ยนเวียนเวรเวรา, ผีพุ่งไต้, Persian cat, short drink, กงเกวียนกำเกวียน, industrialist, taratantara, inky cap, us, the gospel of efficiency, flash of wit, across-the-board, time of day, threepenny, theocratic, ถลุง, Roman Law, deflagration, add, ขม, ัธยาศัย, พยุหโยธา, เจ้ากรรม, ่าช้า, alttude, inadvertent, bourbonist, commy, cloud world, สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง, liqueur, fool, armful, โขกสับ, revery, on time, รมณีย์, แสลงใจ, manager, Thai Legion, แป, faint lines, comb, explosiveness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์