บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - repression

repression (ริพเรฌ-อัน) n.
1. สะกด, กลั้น, ระงับ, ปราบปราม
คำศัพท์แนะนำ
มารดร, man of parts, rumour, VHF, illustratively, สิบหกหน้ายก, รองรัง, ตีทะเบียน, granular, trade show, Soudan, ักโครก, luncheon, ุปถัมภก, คริสต์ศาสนา, movie, sounding tube, จอภาพยนตร์, pervasion, impersonally, venomed, ลูกโยน, to hand, ทุนเล่าเรียน, amortize, Bt., bone-dry, godown, ซ้าย, เราะร้าย, สกุล, เปล่า ๆ, good night, melioration, tongs, นา ๆ, pincers, sparkle, าแล้ว, vassalage, job printer, vitamin, เพรียบพร้อม, tsar, infanticide, g, ทำนอง, ตะกร้า, Indo-Malaya,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์