บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - repression

repression (ริพเรฌ-อัน) n.
1. สะกด, กลั้น, ระงับ, ปราบปราม
คำศัพท์แนะนำ
luminous, ปากเสือปากหมี, แบ่งรับแบ่งสู้, good God, rhymer, ออดอ้อน, ดินสำลี, ปาฐก, กติกาแห่งสันนิบาตชาติ, ricochet, sym-, blind-man's holiday, สวิง, คลอนแคลน , tableau, proboscis monkey, digression, wife, adipose tissue, sweetie, incapacity, จัดพลัดพราย, gapes, agenda, ทวีคูณ, ตะใภ้, โฉดเขลา, peril, 's truth, ุบยับ, possibility, ยื้อ, great, lean-to, solidity, เจ้าทำไฉนจึงได้แหวนนี้มา, walk out, clubhouse, สามล, หยิบยื่น, lawful, jubilant, เสมียน, adage, turn on, แสลงใจ, glower, dogmatist, piston rod,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์