บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - renew

renew (รินยู-) vt. vi.
1. ซ่อม, ปะ, เติม
2. เปลี่ยนใหม่, เริ่มใหม่, ทำให้เป็นใหม่
3. ยืนยัน (คำปฏิญาณ), ต่อ (สัญญา)
คำศัพท์แนะนำ
electronic, ไส้ตะเกียง, toothpaste, as though, ทจร, Sir Arthur Wing, Settlers in Canada, annexation, เหรัญญิก, ทหารประจำการ, self-confidence, รบพุ่ง, revile, complaisantly, รื้อ, ชัยพฤกษ์, nielli, ตระการ, sadden, breeze, เลือดตกยางออก, ชาวตะวันออก, royal ciphers, tartly, cotton wool, Oceania, ตีหก, ซิก ๆ, preclude, urinary organ, cushion, do myself proud, sun helmet, ปากตะไกร, กำลังพาหนะ, straitened, ปลอดภัยไว้ก่อน, bandy-legged, underscore, apices, latex, prankish, เยาวชน, ที่นี่, mechanical engineer, ใกล้และไกล, Cape Horn, subjoin, lifelong,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์