บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - renew

renew (รินยู-) vt. vi.
1. ซ่อม, ปะ, เติม
2. เปลี่ยนใหม่, เริ่มใหม่, ทำให้เป็นใหม่
3. ยืนยัน (คำปฏิญาณ), ต่อ (สัญญา)
คำศัพท์แนะนำ
individual, radiofrequency, เสพ, Arab, Singaporean, categorical, patronizing, bedsore, befriend, tunnel, veracious, emporium, carvel-built, peri-, architect, pacify, blur, เมืองนอกเมืองนา, มับ, inculcate, เกรอะ, philatelist, nebulously, Pennines, wheedlingly, แหง, economic blockade, มูลฝอย, borne, Turkish, kinematographic, totem, surroundings, son and heir, coconut milk, อดออม, ร้อมเท้า, discompose, boobyish, blood-and-iron policy, sparkle, practitioner, testate, Morse code, mutter, tea set, alienation, ทอดตา, bishop archbishopric,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์