บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - renew

renew (รินยู-) vt. vi.
1. ซ่อม, ปะ, เติม
2. เปลี่ยนใหม่, เริ่มใหม่, ทำให้เป็นใหม่
3. ยืนยัน (คำปฏิญาณ), ต่อ (สัญญา)
คำศัพท์แนะนำ
turgidity, ล้ำหน้า, ระวังกะลาหัวของตัว, says you, bushido, วนชม, หลงตา, plagiarize, foretold, top secret, Augean, practicalness, lucre, bowlegged, unvarying, Women's Auxiliary Territorial Service, mulch, หุ้มเกราะ  , as, vindication, spontaneous generation, ชิงช้าชาลี, quarterfinal, น้ำอ้อย, mentality, spotlessly, fagging system, treacle, in fact, คู่, low-browed, แมลง, brusque, Kiangsi, adhesiveness, กรง, cancel, กรณีฉุกเฉิน, handyman, ascend, firing pin, ให้ท่า, เว้น, hilarity, petty offenses, cheer, invoke, Swatow, herbaceous, beside,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์