บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - renew

renew (รินยู-) vt. vi.
1. ซ่อม, ปะ, เติม
2. เปลี่ยนใหม่, เริ่มใหม่, ทำให้เป็นใหม่
3. ยืนยัน (คำปฏิญาณ), ต่อ (สัญญา)
คำศัพท์แนะนำ
repletion, steelyard, ตาสั้น, เด็กโค่ง อายุ ๕๐, ซ้อมค้าง, railhead, ศักดิ์สิทธิ์, Yukon, good one, impatience, bascule, บทเฉพาะกาล, shining light, ทันทีทันควัน, แบ, ศรัทธาเลื่อมใส , photographer, สะอึก, dross, motel, ดุษณี, connecting rod, เต็มเต็ง, signora, ส่งภาษา, voodoo, six-reel drama, calk, matted, shining, หมวกไหมสับปะรด, แทะ, เว้า ๆ แหว่ง ๆ, per diem, thriftlessly, maidenhood, mirthdelight, pinery, min., prophylaxis, cartographical, encyclopaedia, ค่า, มารยาท, โทรโข่ง, unctuously, กะหร็อมกะแหร็ม, สีเม็ดมะปราง, covertly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์