บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - renew

renew (รินยู-) vt. vi.
1. ซ่อม, ปะ, เติม
2. เปลี่ยนใหม่, เริ่มใหม่, ทำให้เป็นใหม่
3. ยืนยัน (คำปฏิญาณ), ต่อ (สัญญา)
คำศัพท์แนะนำ
went, printworks, vivacity, commissioned officer, unevenness, incontestably, เกี้ยมอี๋, balderdash, small holder, stroke of a pen, blimy, mentally, เตียน, tercentennial, แสก ๆ, acidity, red ribbon, graphically, thence, ยากจนยิ่งขึ้น, กระแบก, พุทธปฎิมา, กระทกรก, fretfully, ลักศพ, สะอื้นไห้, unflinching, adenoids, อะไรๆอาจจะเกิดขึ้นก็ได้, ash-colored, side view, animism, miserly, อนุกรรมการรักษาพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน, พรูด, pseudo-, oil field, shogun, บินว่อน, แน่ใจ, inappropriate, โขยง, ละมุด, misbehave, dotard, หลงละคร, no more, ไนโทรเจ็น, the greatest story ever told,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์