บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - renew

renew (รินยู-) vt. vi.
1. ซ่อม, ปะ, เติม
2. เปลี่ยนใหม่, เริ่มใหม่, ทำให้เป็นใหม่
3. ยืนยัน (คำปฏิญาณ), ต่อ (สัญญา)
คำศัพท์แนะนำ
philological, กลั้ว, come the old soldier, fir needle, ดิ่ง, ด้รับ, กระโจน, albeit, A.R.A., sings of the zodiac, have a lump in my throat, ข้อซักถาม, หญ้าแห้วหมู, curative, ่อม, ไก่กระทง, อนันตสมาคม, jean, เชิงนักเลง, soda bicarbonate, แปลกประหลาด, หงิม, puppy, soda fountain, ซื่อ, ่วยไม่ได้, ตกเครือ, cherubim, sumptuously, สอบ, รัดประคด, convertible coupe, firecracker, litigate, ประดิษฐ์, reflexive, makeshift, itemize, แวบวับ, นคร, ashen grey, Peguan, negligently, deserving, carry conviction, arrear, กระทั่ง, back stream, fleecy,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์