บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - remonstrance

remonstrance (ริมอน-ซทแร็นซ) n.
1. ทัดทาน, พูดคัดค้าน, แนะนำ
คำศัพท์แนะนำ
outdid, landaulet, solecism, progressionist, survival of the fittest, inquisitorial procedure, melodious, JUSMAG, ปลงชนม์, ลูกอ่อน, admonition, เครื่องกัณฑ์เทศน์, หง่าว, omnipresence, discount house, hero worship, loudness, โผลกเผลก, ต้นเงิน, ลัทธิคอมมิวนิสม์, little, decamp, gesture, corruption, จตุรคูณ, mite, Supreme Court, ปูนกัดปาก, สาคร, nightcart, pros, canonist, roughshod, ปัญหาซึ่งกรุ่นอยู่, เท้งเต้ง, อีรวง, imperial gallon, โจร, ammunition, Xmas, Thais, กระทุ้งกระทบ, spathe, exhumation, ผลิตภัณฑ์, decisive battle, สรรพางค์กาย, fuss-budget, cut no ice,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์