บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - remonstrance

remonstrance (ริมอน-ซทแร็นซ) n.
1. ทัดทาน, พูดคัดค้าน, แนะนำ
คำศัพท์แนะนำ
โอละพ่อ, end-all, ก้มหน้าทนทุกข์, ดินแดน, extinction, rowlock, trapeze act, A.M.A., blood bank, Empire Day, paintress, allocate, skin disease, เสือ, ตลาด, desensitize, เข้าข้าง, above-board, medium, have an idea, หน้าขี้ไก่, carful, รวนเร, Song without Words, butt of a ram, แมงกะพรุน, caprice, inrush, cumulative, salt pit, cassiterite, bamboo, glass eye, เปลือย, นายเงิน, annals, miniature camera, expeditiously, gulch, lumber room, กระดก, ระเปรียว, slepplessness, weak, พระเศวต, Indian file, summation, subtract, reliableness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์