บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - reagent

reagent (ริเอ-เจ็นท) n.
1. ธาตุที่ใช้ในการเคมีเพื่อทดลองหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธาตุอื่น, ตัวกระทำ
คำศัพท์แนะนำ
gigman, Kremlin- red tape, เดรัจฉาน, lampoon, ัดรอน, twi-, วิบัติ, monazite, local government, รกนา, baronetage, ึก, -happy, ซู่, tranquillize, ศาสนามุสลิม, hyperbola, horned owl, ๔ ทุ่ม, แสนงอน, underground, cheesy, -ina, ดาวพระพุธ, ับสมอ้าง, พื้นรองเท้า, อย่าพูดฉะนี้ซี, medication, clothier, brackishness, lonely, ลอยแก้ว, self-styled, ปีกุน, pharmacologist, wrought steel, พฤศจิกายน, pish, ran, neglectful, ยักษ์, arrogance, สิทธิยับยั้ง, O', ก่งวิชาคำนวณ, reckoning, สนามเป้า, surety bond, duellist,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์