บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - reagent

reagent (ริเอ-เจ็นท) n.
1. ธาตุที่ใช้ในการเคมีเพื่อทดลองหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธาตุอื่น, ตัวกระทำ
คำศัพท์แนะนำ
กลับคำ, น้ำตา, โคน, ดุสิตมหาปราสาท, play ducks and drakes, ของกระจุกกระจิก, vulgur, weather eye, fibula, ข้อตกลง, favouritism, big stiff, swastika, free trade, uttermost, eagerness, nicotine, refractorily, haywire, เอาอย่างใจ, ปีใหม่, กัลยา, star gooseberry, injustice, thoroughness, นักพรต, ตะกรุมตะกลาม, หุ้นส่วนสามัญ, patriotic, radial engine, ทหารหาญ, constitutional law, ดุร้าย, ื้อถอน, อมร, paraboloid, time chart, มีเงิน, cadaverous, nationwide, คะเน, secretory, แข็งขัน, popinjay, carbon monoxide, inadvertent, painlessness, twangle, tannery,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์