บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - reagent

reagent (ริเอ-เจ็นท) n.
1. ธาตุที่ใช้ในการเคมีเพื่อทดลองหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธาตุอื่น, ตัวกระทำ
คำศัพท์แนะนำ
meter, porpoise, คงคา, carpentry, ตามลำพัง, delusive, ุ้งซ่าน, เบาเหวง, ศาลทหาร, therapy, ดีดสีตีเป่า, margarine, Mekhong, nugget, transfigure, filled, catkin, ยศ, gym-frock, vetted, กลับเอาข้างในออกข้างนอก, illegal, ราตรี, bless himself, ไก่กระทง, หนู, ทายิกา, แทงหวยผิด, privy, ตะล่อมป้อม, draw comparison, neglectful, สามเหลี่ยมด้านเท่า, hindquarters, minimum wage law, ธัญญาหาร, voyager, , rejoinder, ถั่วหนัง, possessor, ป็นอันขาด, คนที่ห้า, reunion, domesday, proprietorship, infected, communal, contradict,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์