บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rapturous

rapturous (แรพ-เชอะรัซ) adj.
1. ปลาบปลื้ม
คำศัพท์แนะนำ
มหา พระชนม , git, mahout, kite, storm signal, -decker, ข้องแวะ, crystalline lens, มันแข็ง, ม่อต้อ, loiter, เขลา, ฉันจังหัน, currycomb, กำชับ, โปร่งใส, คลัง, ่อเติม, patchwork, ผ้าไหว้, rhomboid, soon, capital grains, knock-knees, Victorian Order, gipsy, delicatessen, see off, เตาปรมาณู, from the cradle to the grave, keenness, gallop, stall-fed, Ministry of the Interior, เล็กกระจ้อยร่อย, unopposed, penny worth, desiccator, pinup girl, -arium, bear down, ดิ้น, ตำ, เพชรน้ำหนึ่ง, sea lion, ไม่มี, deserve, ผาย, butterfly screw,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์