บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rapturous

rapturous (แรพ-เชอะรัซ) adj.
1. ปลาบปลื้ม
คำศัพท์แนะนำ
multicylinder, mashed potatoes, angle of reflection, cartload, Sabine, she-, partial verdict, corruptive, leopard, ลับ ๆ ล่อ ๆ, Middle Ages, ืบต่อ, Tunis, Etna, froggy, dramatic unities, หวานคอแร้ง, grit, communal kitchen, ภาคทัณฑ์, rationalization, สารกรมธรรม์, หม่อมราโชทัย, perseveringly, excitable, pannikin, benzoin, กวาดล้าง, ที่ดอน, thriftless, unpopular, ระเลียด, ติด, comparable, gripe, ลงทะเบียน, รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก, simultaneousness, take part, กระแทก, cascade, secure, Land of Nod, จิตร, reeasoning, Roman type, แบ่งเบา, mausoleum, deducible,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์