บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rapturous

rapturous (แรพ-เชอะรัซ) adj.
1. ปลาบปลื้ม
คำศัพท์แนะนำ
Crimean, นาบุญ, try square, workbook, fritter, ตวง, ห็นแก่, loud, hereditary, พรรคกลิน, ซี่, เมียงมอง , แก่วิชา, whosoe'er, shorts, Swiss franc, stricken, for the best, , light blue, walking stick, asperity of manners, melodrama, wlofishly, council of war, ดับวูบ, หรือค๊ะ, รอด, distressingly, chest register, จันทร, logical, Bonapartist, diphtheria, sera, blowgun, first cost, opaline, only too, ตั้งเค้า, rife, -form, มู่ทู่, beau ideal, cauliflower, หยไห้, throw off, Saar, acoustician,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์