บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rapturous

rapturous (แรพ-เชอะรัซ) adj.
1. ปลาบปลื้ม
คำศัพท์แนะนำ
pandemonium, ราชินี, throng, sincerely, beautifulness, death rool, false alarm, หมูย่าง, marry, Neanderthal, twaddle, คอแข็ง, กล้องจุลทรรศน์, นิวาส, unpopular, paraphrase, mite, ใจหวิว, Turkomans, City man, ประชาบาล, รัชสมัย, Bangkokian, befallen, โขยก, pikestaff, irascibility, midweek, relentless, กระบาก, ระยะ, trend, commentator, ผู้ให้ประกัน, กระตุ้น, อัครมเหสี, ไม่สมฐานะ, Rembrandtesque, พระบรมวงศ์, บันไดลิง, fondness, photomontage, get used to, College of Arms, ง่อย, capsize, agitaion, แบกหาม, ดอกเตอร์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์