บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rapturous

rapturous (แรพ-เชอะรัซ) adj.
1. ปลาบปลื้ม
คำศัพท์แนะนำ
ภาษีภาษา, deform, consulate, สดชื่น, press bureau, terrific, เดช, แก้วสารพัดนึก, ไม่ไว้หน้าใคร, in the know, ethyl, erasure, impending, ยุ่งใจ, ลง, whining, ต้อ, larboard, fleet engineer, ้วนถี่, เทวทัณฑ์, ตะกร้อ, homewards, คน-, คูถ, มะพลับ, engirdle, คล้ายคลึง, หมดกะจิตกะใจ, unwholesome, optic nerve, wailful, resumption, data processing, prodigious, teaching, immersion heater, ดุจหนึ่ง , รัฐประศาสโนบาย, กรัม, กระเบื้องเคลือบ, กะพรุน, i.e., balance of trade, น้ำมันบัว, หหัน , a fourth, obdurate, life history,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์