บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - rant

rant (แร็นท) n. vt. vi.
1. คำพูดโว, พูดโผงผาง, ใช้ถ้อยคำโวโดยไม่มีความหมาย
คำศัพท์แนะนำ
Pali, adjourn, kamikaze, ลูกสะบ้า, tolerant, working (hours), บวม, กากมะพร้าว, ประเทศราช, วักไขว่, the gift of the gab, ปอน, attribution, claret, profitably, disputant, ร่อแร่, predicate, Philippines, หมาหัวเน่า, volte-face, ายเซ็น, counsellor, ำเร็จโทษ, สะเออะ, halfpenny lick, ตระหง่าน, color-blind, incessantly, dissymmetry, prolific, faculty, licit, minuteman, promiscuity, nationally, เครื่องประกอบ, โต๊ะ, ก้อง, ปันจุเหร็จ, ma, cancellation, vast, M, Mary Ann Evans, ตีแปด, southernmost, equinoctial, -wards,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์