บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quotient

quotient (คโว-เฌ็นท) n. vt.
1. ผลลัพธ์ที่ได้จากการหาร
คำศัพท์แนะนำ
disallowance, ริบรี่, statistics, turnbuckle, rabid, สีเหลี่ยมด้านเท่า, by, ลำต้น, ขนมเค้ก, fuge, security blackout, รุงรัง, บังคนหนัก, อีโหน่อีเหน่, pocket, แก่เกินอายุ, arsenide, rope-way, โยธา, Anglo-American relations, Z-bend, -toed, บาท, cranny, tactical bombing, กินรวบ, prurient, Leibnitz, กาจ, ดาราศาสตร์, fragmentation, imprisonment, pitch-stone, มัย, half blue, ผู้ปกครอง, civvies, โล่ห์, flute, our sovereign lord, rapids, พินัย, Venetian blind, avert, bodyguard, manageability, crutch, focusing glass, ยาเสพติด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์