บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quotient

quotient (คโว-เฌ็นท) n. vt.
1. ผลลัพธ์ที่ได้จากการหาร
คำศัพท์แนะนำ
phosphate, สร้าง, รัฐธรรมนูญ, gun-lock, squeaker, ถือ, pestilently, polished, เกกมะเหรก, ตกทอด, somberly, demountable, อิจฉา, -wards, Children's Day, shyly, southerly, สมุตถาน, กระโดง, ทานโทษ, Bengal quince, computer science, ก้าวหน้า, ขุด, insinuating, asp, กะŠ, spice, waveringly, back-chat, ตอบ, Ladysmith, syncopate, privy, combings, gasping, turbine car, เก๊, กฎข้อบังคับ, ปลอกมีด, ฝีพระโอษฐ์, จาระเม็ด, แข้งขา, democratization, อริยชน, กาฝาก, out of character, calumniator, หม้อตุ๋น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์