บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quixotically

quixotically (ควิคซอท-อิแค็ลลิ) adv.
1. บ้าเสียสละ, เสียสละมากเกินไป
2. น่าขัน, อย่างฝัน ๆ
คำศัพท์แนะนำ
ศิงขร, plebiscite, มือไวใจเร็ว, slate club, humourist, -pathically, deerhound, ถึงกระนั้น, utilitarianism, อาทิเช่น , งัน, สิบครัว, stock-keeper, Vanda, potential difference, drastically, calyx, มัด, กะเพรา, กระจก, hitch, ดนตรี, SEATO, -ridden, seductiveness, เขต, ้าขาย, compound word, nutmeg, ไม้กระยาเลย, almond-eyed, bunk, ปรน, ด้วยความพอใจ, credulity, นายทหารชั้นประทวน, milksop, dowdy, ่ำร้อง, บัตร, ผมไปรถไฟไม่ทัน, ตะกาง, ขอบ, meditate, ชัย, fighting services, สหพันธรัฐมาเลเซีย, morphology, กิริยามารยาท,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์