บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quixotically

quixotically (ควิคซอท-อิแค็ลลิ) adv.
1. บ้าเสียสละ, เสียสละมากเกินไป
2. น่าขัน, อย่างฝัน ๆ
คำศัพท์แนะนำ
กะเรี่ยกะราด, amaranthine, mind your P's and Q's, อลักเอลื่อ, salt pit, pygmy, lay eyes on, แพรเพลาะ, ฉาวโฉ่ , principal, Reign of Terror, ฝรั่ง, ดีปลี, glee, Tabasco, sureness, เมืองขึ้น, เนื้อร้าย, casing, หัวน้ำลง, ต้นกลั่น, click, ขวัญตา, demand, วงศ์สกุล, R months, hair-raising, latently, สภามหาวิทยาลัย, stance, Grub Street, tallow face, ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ, กระชั้น, mankind, statement of accounts, Taffy, apologetic, ิ่งนัก, ยับยั้ง, moving, Lesseps, de, splasher, agglutinative, แฉะ, predictable, วรรณยุกต์, after-birth, stableboy,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์