บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quixotically

quixotically (ควิคซอท-อิแค็ลลิ) adv.
1. บ้าเสียสละ, เสียสละมากเกินไป
2. น่าขัน, อย่างฝัน ๆ
คำศัพท์แนะนำ
nothingness, Wellington, handily, Bantu, แต่ประการใด, ถ่าง, stand up to, Descartes, unhuman, reticent, marvel-of-Peru, outrageously, ลอ่งหน, republicanism, sincere, overgrown ox, โกน, Treaty of Berlin, wigwag, Golden Horn, โมโห, test-ban treaty, หล่ม, cabin boy, teachable, indisposition, โอด, genealogy, personator, คนทรง, มู่ลี่, rood, อับ, horrify, รงครุฑ, unshaven, invaluable, สหัวไป, exhaust, without any more bones, reddish, yodled, doubleton, napalm, cubical, วิชิราวุธ, summing-up, rewrite man, ยังกับŠ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์