บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quixotically

quixotically (ควิคซอท-อิแค็ลลิ) adv.
1. บ้าเสียสละ, เสียสละมากเกินไป
2. น่าขัน, อย่างฝัน ๆ
คำศัพท์แนะนำ
avariciously, เงื่อง, สีกา, ถลาก, set a price on his head, งุ่นง่าน, oath, exchequer, ทรง, cabinet, dreamworld, emmbattled, desideratum, unceremoniousness, home economics, get there, อประมาณ, ชลี, six, amongst, ทศชาติ, preponderance, หมก, perfidy, โรงเรียนอาชีพ, cad, แผล็ว, impulsively, nippy, human rights, Ptolemy, Keynes, John Maynard, Roger, dissentingly, มีชื่อ, take issue, หลงละคร, approximate, backstays, เมธี, fastidous, landsman, gaiter, top of the morning, rhapsodize, ขนหน้าแข้งไม่ร่วง, squirt gun, สัตว์เลื้อยคลาน, let in,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์