บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quixotically

quixotically (ควิคซอท-อิแค็ลลิ) adv.
1. บ้าเสียสละ, เสียสละมากเกินไป
2. น่าขัน, อย่างฝัน ๆ
คำศัพท์แนะนำ
พากัน, bonus, เลขที่, ดั้นด้น, challenge cup, satirize, maker, มุบ, overtone, prescription, on deposit, quayside, merchant, preset, presence, ชอบกล, นาง, walkie-talkie, throw cold water on, แจ่มใส, พลอยเก๊, indicative, clubmoss, repair, ภูมิ, ั้งเป็น, ไก่ฟ้าพระยาลอ, unenviable, colourless, วนเร, stewed tea, suit me down to the ground, impact, ยานพาหนะ, ladder-proof, dogwood, Magellan, wrung, อำเภอ, ึกซึ้ง, ptomaine, E.N.E., southwester, satanically, Kelvin scale, radiogram, apprenticeship, imaginativeness, biassed,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2549 , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2551 , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระเบียบ 50 , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ใหม่) , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ใหม่)2550 , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2550 , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2552 , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร. , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ม.17 , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำ , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการปรับปรุงใหม่ , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใหม่ , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปลาว , ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ กพ , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหลวงพระบาง , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปออสเตรเลียแบบแต่งงาน , ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งครัว , ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งแคมเล็ก , ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งแคมและโรงพยาบาลที่ผ่าตัด , ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งบ้าน , ค่าใช้จ่ายในการตรวจ cd4 , ค่าใช้จ่ายในการตรวจ dna ร.พ. ศิริราช , ค่าใช้จ่ายในการตรวจ dna , ค่าใช้จ่ายในการตรวจ sgot , ค่าใช้จ่ายในการตรวจการตั้งครรภ์ โรงพยาบาลเอกชน , ค่าใช้จ่ายในการตรวจครรภ์ , ค่าใช้จ่ายในการตรวจดีเอ็นเอ , ค่่าใช้จ่ายในการตรวจดีเอ็นเอ , ค่าใช้จ่ายในการตรวจธาลัสซีเมีย , ค่าใช้จ่ายในการตรวจเนื้องอกในสมอง , ค่าใช้จ่ายในการตรวจภายใน , ค่าใช้จ่ายในการตรวจภายในโรงพยาบาลพระรามเก้า , ค่าใช้จ่ายในการตรวจภาวะมีบุตรยาก , ค่าใช้จ่ายในการตรวจมดลูก , ค่าใช้จ่ายในการตรวจมะเร็ง , ค่าใช้จ่ายในการตรวจมะเร็งปากมดลูก , ค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกาย , ค่าใช่จ่ายในการตรวจโรคจาก , ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคภูมิแพ้ , ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคมะเร็ง , ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคหัวใจ , ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคเอดส์ , ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคเอส ,