บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quixotically

quixotically (ควิคซอท-อิแค็ลลิ) adv.
1. บ้าเสียสละ, เสียสละมากเกินไป
2. น่าขัน, อย่างฝัน ๆ
คำศัพท์แนะนำ
arrest, commons, National Guard, Eton collar, slip of a girl, Coronation Day, barometer, secretive, กอง, ไตรภูมิ, หม่อง, dan, neutral, interject, characteristic of a logarithm, boisterous, porcelain, prefectorial, sequaciously, balefulness, pass-key, dim-sighted, ทุ่ม, not, fret, wiggly, cabriolet, ปรนปรือ, ตราชู, ประตูออก, nurseryman, ค.ศ., translucence, จ่อม, stress, เมื่อยขบ, conveniently, ดวงอาทิตย์, ลผาด ๆ, keen, F.R.I.B.A., trilby, tearfully, supervisor, totalizator, ทัก, เบี้ยโบก, invertebrate, อบซ้อม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์