บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quick-forgotten

quick-forgotten
1. a. ซึ่งถูกลืมโดยรวดเร็ว
คำศัพท์แนะนำ
ขนม, nether lip, backward, พึ่งบุญบารมี, กระสัน, d-d, พวย, จอมไตรภพ, สมัยประชุม, peace offerring, prepossessed, elision, vegetable marrow, radiator grille, นายท้าย, the Estimates, สีเหลี่ยม, พลการ, shy, release date, ลำเจียก, island, hit or miss, เกียรติ, star shell, ขัตติยวงศ์, ตลาดเงิน, admonish, urbanity, กิจ, ส้อม, trunk engine, disorderliness, กะตัง, gate, Japanese, อาพาธ, Treasury Department, Koh-i-nur, medicate, locally, strangely enough, zinc grey, incidence, arsenious acid, slop sink, pacifism, penal laws, ้นเพลิง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์