บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quick-forgotten

quick-forgotten
1. a. ซึ่งถูกลืมโดยรวดเร็ว
คำศัพท์แนะนำ
scalded cream, ซิว, decide, condemnation, sound of his voice, L.C.M., sahib, เป็นตายเท่ากัน, ยกโทษ, square sail, ventralfin, axes, bagasse, disentangle, -ician, ก้อง, folio, unfit, objectify, กล่าวแกล้ง, outline, สติ, medal play, ประจำตัว, กรมโลหกิจ, matchplay, ลงบริขาร, เสื้อยืด, cadastral, ไฟฟ้าโรง, เล่นชู้, do the trick, ซ่าน, tie, remnant, แสด, Australia, isotherm, ประดับประดา, neglect, 'shun, สะเทิ้น, พระนม, Verona, ยายตุ๊, country cousins, twin six, the Rose of Chiang Mai, lithograph,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์