บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quick-forgotten

quick-forgotten
1. a. ซึ่งถูกลืมโดยรวดเร็ว
คำศัพท์แนะนำ
welcher, tasty, Latin Quarter, ก่อเรื่อง, copydesk, extradite, ท่าเรือ, ไก่ต๊อก, earnings, อัสสุชล, humanly, เสลดหางวัว, ยำเกรง, ideogram, sparseness, conditional, rudy red, estimation, hen, ดอกกุหลาบ, visitant, ฟัก, พนันดร, informed, arm in arm, ทวาร, distinguished, sawn, willowware, จุลภาค, กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ, chemical, ่งกลิ่น, ravioli, give him a bit of my mind, has not, จคอ, ปลีกย่อย, flintlock gun, humane, หลอม, V-drive, dead of winter, wood opal, Indian club, อสัญ, ตอก, radioactivity, กลาย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์