บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quick-forgotten

quick-forgotten
1. a. ซึ่งถูกลืมโดยรวดเร็ว
คำศัพท์แนะนำ
chirr, หิริโอตตัปปะ, Goya, ยิ่งใหญ่, integral, umbilical cord, take silk, reckon, tend, chine, hero, Holy Land, ใจน้อย, ับซาบ, พลตรี, ฟังได้, sawyer, excursively, naval attache, รายการ, carve, rationalism, awake, tone down, dwell, dramatization, suction, สาบ, 10 o'clock, มารยาทสุภาพ, sod, scientist, ผ้ากันเปื้อน, cobwebby, ชำนาญ, Cantonese, casuist, เหตุอุกฉกรรจ์, crocodile tears, blue ribbon, ่วนลด, confusion, พร้อมมือ, าษี, principal boy, reputation, ผนวช, กองทัพ, benignant,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์