บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quick-forgotten

quick-forgotten
1. a. ซึ่งถูกลืมโดยรวดเร็ว
คำศัพท์แนะนำ
stratosphere, ค่ง, wrangle, แว่นทิพย์, type-high, dietary, ichneumon, gabfest, medal play, spoil, calibrate, เจ้าแห่งภาพยนตร์, Chancellor of the Duchy of Lancaster, regretfully, sweet basil, propriety, ไข่ดัน, envenomed, odd, linen, ขุด, ถวายคำนับ, broaden, กอบ, หยวบ, wrong fount, for God's (goodness) sake, govt., duteously, bobtail, contritely, banner, รกราก, headmost, ชาติหมา, Sanskrit, baptism of blood, ่าที, remain, Siam, pushpin, gem, revolving fund, ace, penult, pubescence, ผ่าน, one-armed bandit, อีลักอีเหลื่อ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์