บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quick-forgotten

quick-forgotten
1. a. ซึ่งถูกลืมโดยรวดเร็ว
คำศัพท์แนะนำ
เชิงชั้น, house-maid, sleepwalker, incision, taunt, seduce, sailing boat, ตัวยง, trailer town, custard, เหียนราก, no thoroughfare, คะนน, vee, introspectively, ผ้าห่มนอน, แย้งกันอยู่ในตัว, ใส่กุญแจมือ, clinker-built, right angle, cotton lord, philologically, click-clack, vice-admiral, bouquet, หัตถกรรม, Negress, คลาย, หน่าย, ตั้งต้น, จตุ- , science, Democratic Party, espy, ระจำตำแหน่ง, ราชาภิเษก, รำวง, disavow, จำเริญ, gratifying, ค้น, หวีเสนียด, irregularly, ้างหน้า, ผิดนัด, cold-blooded, overcrossing, gaiter, intake,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์