บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quick-forgotten

quick-forgotten
1. a. ซึ่งถูกลืมโดยรวดเร็ว
คำศัพท์แนะนำ
wadding, tomato, lowest, browbeaten, put a spoke in his wheel, มารยา, easement, hoist with his own petard, คำ, elasticity, hub, ติดหมัด, second thought, dessert-spoon, ไพ่ตอง, แถลงคดี, enrapture, หามิได้, ่ายแจก, ผ้าขี้ริ้ว, อีโนงโตงเนง, kith and kin, ย้ายพุง, synthetize, tollhouse, ว้ทุกข์, คันนา, jack Frost, Decameron, polar circles, Morte d'Arthur, Le, savior, ขันแข่ง, เครื่องยศ, กรุยทาง, experienced, เจาะ, หลาก, jauntily, yawl, ราชสีห์, สภาเศรษฐกิจ, โดยอนุโลม, bread and butter, กแต่ง, hearse, plebiscite, อสัญญี, snotty,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์