บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quick-forgotten

quick-forgotten
1. a. ซึ่งถูกลืมโดยรวดเร็ว
คำศัพท์แนะนำ
circuit courts, gently, commercial, dewlap, bill, โล่ห์, set free, their, กราว, electronic flash, Chamber of Commerce, teetotum, cicatrice, go to sea, มประกอบ, insipidness, dramatically, มั่นใจ, keep his end up, สวรรค์, moccasins, withheld, pulled bread, Queen of love, in lieu of, South Africa, errors and omissions excepted, wherever, find his feet (legs), ขึ้นไช่, ถึงนั่น, roughly, she-wolf, mansion, dime, satirical, inbreeding, Michaelmas Term, seductively, finger glass, แปดทุ่ม, duplicator, ท่องเที่ยว, spots, เขาเขิน, กฤดา, ปานกลาง, buy a pig in a poke, hard times,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์
ฐานข้อมูลสิทธิบัตร , ฐานข้อมูลสินค้า , ฐานข้อมูลสืบค้น วิทยานิพนธ์ , ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัย , ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัยฉบับเต็ม , ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย , ฐานข้อมูลสืบค้น , ฐานข้อมูลสืบค้นวิจัย , ฐานข้อมูลสื่อประสม คือ , ฐานข้อมูลสุขภาพ อังกฤษ , ฐานข้อมูลสุขภาพ , ฐานข้อมูลสุขภาวะชุมชน , ฐานข้อมูลเสียงภาษาไทย nectec , ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ , ฐานข้อมูลหน่วยงาน , ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ , ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ , ฐานข้อมูลหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ , ฐานข้อมูลหนังสือการ์ตูน , ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง มติชน , ฐานข้อมูลหนังสือมาใหม่ , ฐานข้อมูลหนังสือหายาก , ฐานข้อมูลหนังสือ , ฐานข้อมูลหนัง , ฐานข้อมูลหน้าที่ของตาราง , ฐานข้อมูลหมายถึงอะไร , ฐานข้อมูลหมายถึง , ฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพจังหวัดพังงา , ฐานข้อมูลหมาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ , ฐานข้อมูลห้องสมุด รามาธิบดี , ฐานข้อมูลห้องสมุดกลาง , ฐานข้อมูลห้องสมุดงานวิจัย , ฐานข้อมูลห้องสมุด , ฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง , ฐานข้อมูลห้องสมุดรามคำแหง , ฐานข้อมูลห้องสมุดราม , ฐานข้อมูลห้องสมุดสตางค์ , ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ , ฐานข้อมูลห้องสมุดอีเล็กทรอนิก , ฐานข้อมูลหอสมุดแห่งชาติ , ฐานข้อมูลหัวข้อวิจัยปริญญาเอก , ฐานข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ , ฐานข้อมูลหุ้น , ฐานข้อมูลองค์กร มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ฐานข้อมูลองค์กร , ฐานข้อมูลองค์การโทรศัพท์ , ฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม ,