บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quick-forgotten

quick-forgotten
1. a. ซึ่งถูกลืมโดยรวดเร็ว
คำศัพท์แนะนำ
vegetarian food, look for, kettle drum, death certificate, C., naphthalene, wobbly, ับสน, ศรีราชา, กัลปาวสาน, inherent, ไก่ฟ้า, draught, รับปรุง, extenuation, heavens, lackadaisicalness, mutton, trumped-up, โด่ง, discretion, bower anchor, ปุ, ลนลาน, หอนาฬิกา, พิเคราะห์, bromoil, ี่ถ้วน, เขี้ยวหมุมาน, มตรีจิต, vamp, ปกปักษ์, midmost, coronary thrombosis, hewed, จัมปา, เสนอ, Gad, mamma, reafforestation, turbine car, uremia, แปร้น, temperance society, second best, onset, ธารพระกร, สฤษฎ์, frippery,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์