บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quick-forgotten

quick-forgotten
1. a. ซึ่งถูกลืมโดยรวดเร็ว
คำศัพท์แนะนำ
ไม่รู้จบ, spruce, Goya, ตุหรัดตุเหร่, crystallized fruits, สันติ, ปากเปราะเราะราย, lexicographer, bequest, god-head, pumpkin, alms, crown glass, converse, เกียรติคุณ, black death, presentation, possessive, call, แพลง, ต็มเม็ดเต็มหน่วย, kangaroos, ไข่ขาง, colors, Budget Bureau, สัมปชัญญะ, Egyptian pound, open secret, sexual intercourse, บัปผาสะ, quickly, Q.C., riverside, fall on evil days, track, tali, อาบัติ, อภินันทนาการ, heft, pal, pro-, กรุบ, weak ending, magic square, ตาขอ, หมดตัว, ัวโล้นโกนใหม่ ๆ, ready-to-wear, th'array,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์