บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - quick-forgotten

quick-forgotten
1. a. ซึ่งถูกลืมโดยรวดเร็ว
คำศัพท์แนะนำ
goose-flesh, ไหล่, หอยมุก, บัวสาย, demountable, UNESCO, ถ่อม, topsides, oceanic, contour map, warrant of arrest, หลักการ, portage, railway system, refrain, dog wrench, G., running account, ประสาท, copyist, เหิมใจ , สลอน, laddie, evolutionist, scuta, on the wrong side of, verger, ไพเราะ, เปรี้ยว, กึก, rocket plane, in case of, macrophotography, เสือดำ, bumpkin, ทัศนศึกษา, fiery cross, ของ, cherry bomb, week, หทัย, ชะลอม, fire-eater, มุมฉาก, undergraduetter, เพียบ, sheet lighning, ท้องน้ำ, rye,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์