บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prurient

prurient (พรูเรียนท) adj.
1. เต็มไปด้วยราคะ, มักมากในกาม
คำศัพท์แนะนำ
cat o' nine tails, so far from, sacramental, แดนสุขาวดี, แก่ดีกรี, brig, beligerent, ครื่องมือ, กระซิก, semblance, saddler, ไถง, intrude, ten, iris diaphragm, ข้าวบุหรี่, vale, veracious, reeve, poor, นก, maximum thermometer, ไม้ทัณฑฆาต, mercurial, trailer town, กล้อมแกล้ม, smoke's heart, pursuit, unaided, barrow, คุณพูดกับใคร, ill-defined, กอด, tin god, foolish, indisputably, สัตมวาร, คีมล็อก, trumpeter, ขัน, inkling, อวยพร, wraith, เกียร์, agglomerate, diving bell, ผู้รับจำนอง, ruck, tools,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์