บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prurient

prurient (พรูเรียนท) adj.
1. เต็มไปด้วยราคะ, มักมากในกาม
คำศัพท์แนะนำ
Judas, cupful, Potomac, -gonal, depository, hasty, ma foi, discount rate, ineffable, Balmy, clue, optimum, physic, polonium, washbowl, ชวด, show off, prosper, อดทน, rapine, tantrum, philology, with child, สารีริกธาติ, กล้วยหอม, กองถ่ายภาพยนตร์, งอตัว, mount guard, lesion, ไหม้, มักมากในกาม, กะลิง, root mean square, turn on, อะไรอีกล่ะคุณ, ชั้ว, meager resources, horned owl, วิตกวิจารณ์, ปืนต่อสู้อากาศยาน, กระต้อยตีวิด, Ursa Major, แค่นหัวเราะ, sandalwood, scuffle, vouch, hyphenate, wed, เกษมสำราญ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์