บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prurient

prurient (พรูเรียนท) adj.
1. เต็มไปด้วยราคะ, มักมากในกาม
คำศัพท์แนะนำ
ลายคราม, birds of a feather, directorate, Straits of Malacca, venerable, taproot, transformation scene, แจ, torch procession, townsfolk, exchange, fraud, baby car, ประสบ, นายทหารอากาศ, ค้อน, pros, fantail, apartments, engraft, สรุปความ, Treaty of Amiens, violist, กราวใน, hairdo, four-wheel drive, ตรวจ, reckoning, ศิษย์, อ้ายด้วน, ประดิษฐ์, หาเสียง, at a snail's pace, timbre, Aranya Prades, เบน, เบาะแส, เหล็กหมาด, พลอยเก๊, mechanize, undoubting, identification, กระต้อยตีวิด, ประปราย, value, white mangrove, mademoiselle, workhouse, Yours faithfully,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์