บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prurient

prurient (พรูเรียนท) adj.
1. เต็มไปด้วยราคะ, มักมากในกาม
คำศัพท์แนะนำ
feeling, shorn, rhombohedron, East Northeast, excision, smokeing mixture, behind my back, automatic volume control, regimentation, หาบ, loudmouthed, สนทนา, Rice Dealers' Association, per mil, แผ่น, ปล้ำ, on account of, record-breaking, pergola, ผักกาดหัว, สมุหเทศาภิบาล, ambit, homology, how the land lies, embers, ซ่องโจร, สนกล, ลบล้าง, ว้าเหว่, chimney, ิดทองหลังพระ, พิโรธ, ironical, prodigality, ข้าวแกง, ึกหรอ, ตะ เกียกตะกาย, ลูกหิน, Morse code, wolfhound, carnality, kamikaze, bicker, Forbidden City, perkily, penetratively, academical, valuable, therefore,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์