บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prurient

prurient (พรูเรียนท) adj.
1. เต็มไปด้วยราคะ, มักมากในกาม
คำศัพท์แนะนำ
Saint Sophia, กือบ, baleen, promiscuity, skier, valuate, program, gardenia, butchers' meat, abysmal, let the cat out of the bag, ลประโยชน์, ทุรัศกันดาร, stellar, accurst, chrysalis, มีใครมาที่นี่หรือเปล่า, graniteware, discovered check, theorist, indorser, traveled, จับกัง, crack of doom, ถ้าคุณทำผิดละก็อย่ามาโทษผม, spring-cleanign, eternally, บูชา, impassibleness, ตรรกวิทยา, hump, imperatively, เสียดแทง, pressure cooker, victoriously, ผิดคาด, เงินทอง, cotangent, เกิน, methodical, แบ่งปัน, ประสม, ฉายรูป, torrid, superlatively, in the saddle, colors, พระปฐมเจดีย์, gambling table,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์