บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prow

prow (พเรา) n.
1. หัวเรือ
คำศัพท์แนะนำ
intestate, shoreward, bungling, ไม่ช้า, ลูกรัง, written, deftness, เต็นต์, lucid, brogue, donkey, for a time, crois sant, lay their heads together, discontinuously, swearwords, split, ancestor, Icelandic, shivers, jest, besmirch, ดัดสันดาน, ห้าง, พักพิง, fulcrum, suitability, ค่าย, กระสอบ, นิวาส, popularly, ค่ไหน, กระทรวงวัง, French toast, ladies of the court, ข้าวตาก, pierrot, limpingly, overbearing, overexposure, แม่แรง, sherbet, economic sanction, sweep him off his feet, impassibleness, batter, on the edge of, อ่อนน้อม, universalization,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์