บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prow

prow (พเรา) n.
1. หัวเรือ
คำศัพท์แนะนำ
foreland, กะโรกะเร, carry the day, exeunt, เหิมใจ , reentering, metric system, dandyism, seven-storeyed, uninitiated, กว๊าน, effeminate, Confucianism, กรับ, ข้อผูกมัด, metaphysicain, Withstood, reopen, fairness, poultice, veritable, general practitioner, คีมปากนกแก้ว, cognition, under-, ทำให้เป็นหมัน, Galilee, charlady, aerate, ballistic, nebulosity, outhouse, impressible, sick list, น่ารำคาญ, ภาษีเงินได้, BenHur, lifelessness, ความ, blood-and-thunder, เด็กแดง ๆ, กิ้งโครง, Sinclair, Upton, ผู้พิพากษา, superstitious, ิ่มตา, กรมท่า, reality, grin,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์