บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prow

prow (พเรา) n.
1. หัวเรือ
คำศัพท์แนะนำ
ตราชูแห่งอำนาจ, backhanded, extinguisher, ราชคฤห์, Port of Bangkok, บน, people, ขวัญบิน, อวดโต, knock up, calcium, sagacity, pestilential, off-color, วัดเหวี่ยง, แจกัน, ไม่ใคร่, กรีธาทัพ, summit conference, กองถ่ายภาพยนตร์, impenetrable, ใฝ่สูง, cloakroom, ของสงวน, plainsman, polka, ิติบุคคล, thereinbefore, narrative, proven, predomination, ขู่เข็ญ, extensiveness, ไม่ยอมรับ, zealously, saltiness, หลานปู่, squandermania, nurse, small holder, twang, air cargo, tale of a tub, เกศา, rummy, กินปลี, ว้าย, road, toolkit,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์