บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prow

prow (พเรา) n.
1. หัวเรือ
คำศัพท์แนะนำ
the Old Bailey, ๔ ทุ่ม, ruminatively, บาน, ัณฑ์บน, outgrown, ย้อนกลับ, needlework, ตู, ครองสิกขา, newshen, at present, hullo, bare-headed, package deal, greenery, ดม, กองรักษาดินแดน, tricolor filters, uneasily, ่วยเหลือ, ได้ชื่อ, กบดานอยู่ที่ก้นลำธาร, personal pronoun, knee, -phil, castor bean, test case, mysterious, Federal Reserve System, porkling, exhaust, inquisitive, paraphernalia, เอออวย, แพรโล่, ศอก, วุ่นวาย, ใคร่, pedestal, National Stadium, สาธารณสถาน, atomic power plant, กินบุรุษ, careful, วันทา, A.B., Veda, stone,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์