บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prow

prow (พเรา) n.
1. หัวเรือ
คำศัพท์แนะนำ
scattered, ือปูน, annotate, Death Railway, unbox, doctorate, ตะเฆ่, ชยา, paraffin, banish, fret, W.B. W/B, กลั้นใจ, tragically, cushion, glow lamp, or, torment, ที่ไว้ศพ, get into a row, cod liver oil, แม่กุญแจ, สมา, อย, จริญงาช้าง, tenaciously, อาการเอางาน, sorrel, sexagenarian, Marat, decisively, naked eye, yr., กรมเสนาธิการกลาโหม, waggoner, กระอิดกระเอื้อน, crackpot, related, cameleer, โกฐกระลำพัก, Valencia, woolgathering, ประตูออก, all that, ปริวรรต, พระราชนิพนธ์, สมาชิกภาพ, ะดับสูง, นัดแนะ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์