บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prow

prow (พเรา) n.
1. หัวเรือ
คำศัพท์แนะนำ
แพรเลี่ยน, murder, ธารพระกร, sogginess, rubble brick, จันทร์, สวนอัมพร, criminal, frame, temporariness, กระโชกกระชั้น , เท่าใด, brass tack, ant fly, ตีหม้อ, หอยเสียบ, gilded youth, dirty, reread, สานุศิษย์, still, regius, compatriot, คั้น, false position, เจ้าของ, บรรจุ, heliograph, step down, commensurate, decisive, knight, ื้อถอน, partially, พิสดาร, ที่หนึ่ง, Red Cross, jealously, duplicity, สับตัว, get even, -ade, demimondaine, shipwright, สัญญา, plantation song, attendance, ดงดาน, มาลัย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์