บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prow

prow (พเรา) n.
1. หัวเรือ
คำศัพท์แนะนำ
มังสา, มั่งมี, impromptu, behalf, ทาบทาม, คุณเป็นอย่างไรบ้าง, arisen, สองยาม, at long last, หนัก, palankeen, flagon, ampoule, ลมว่าว, annoyingly, lie to, unkind, สุดสัปดาห์, นึกออก, interrogative, instillation, ลีลาศ, pinup, double ended, อีกอย่างหนึ่ง, gunny-bag, ไม่ก้ำเกินกว่ากันเท่าใดนัก, ซม., tailor-made, syncopate, wailful, animal heat, engineering, paragon, pomander, converse, para-, โบกปูนขาว, fragments, slot, กระบองเพชร, พรู, คำบอกเล่า, เต็มคราบ, กระต่ายป่า, กระเตาะกระแตะ, ใกล้มือ, เงินผ่อน, โครง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์