บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prow

prow (พเรา) n.
1. หัวเรือ
คำศัพท์แนะนำ
force majeur, ไก่ฟ้าพระยาลอ, ทอด, ครก, องค์การโทรศัพท์, ข้าวหนมŠ, tennis court, Brahmin, bluff, แมลง, รี้พล, ผ้าลาย, task, volumetric, พลุ่มพล่าม, urtica, headpiece, pork barreling, common, disunite, แทรกซอน, ขี้ช้าย, มีด, au fond, อุปสมบท, วย, clamp, variable star, ท้ ๆ, whereto, วินัย, suppression, Orleanist, ตะวันตก, gamelang, temperature, hard put to it, ส่วนผม, in the fullness of his heart, comprise, อยู่หมัด, stolidly, reflection, operations manager, หัวเข้า, deserts, resister, transducer, ะทะปะทัง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์