บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prow

prow (พเรา) n.
1. หัวเรือ
คำศัพท์แนะนำ
ถึงขั้น, inappropriateness, asphyxiation, lip service, Consolidated Annuities, ากผีฝากไข้, ภาษีที่ดิน, sweated, solidness, good Gracious, Newtonian philosophy, ลัดตัดเยื่อใย , dine, artfully, ปุ๋ม, empirical, discontinuity, on every account, ฉับ ๆ, ฝึกหัด, กรุ, กุลธิดา, ลูกล้อ, guide post, ล่อนจ้อน, from beginning to end, schooner, inspired, upright, Deutschland uber Alles, as gentle as a dove, swob, accompany, เจียม, ล้าสมัย, mackerel, pass away, infantile paralysis, backgammon, tempestuous, กาลิง, ขัดคำสั่ง, ฟู, Shackleton, Sir Ernest Henry, man of straw, line, state carriage, crunch, gibe,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์