บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - propeller

propeller (พโระเพล-เลอะ) n.
1. ใบจักร, ใบพัด
คำศัพท์แนะนำ
French leave, malarial fever, chose, สนตะพาย, ใบมอบฉันทะ, Lao-tes, abysses of time, speciousness, bracket, necklet, โวหาร, turnstile, ศรี, หุบ, น้ำผึ้ง, าจก, foot rule, เกล็ด, Diesel, ฝ่ายข้างน้อย, sheers, ทำไม, hereunder, vastness, tillage, ัศนวิสัย, transitively, index map, barter C.interchange, progressively, coatee, สฤษฎ์, mutton, ปราศจาก, กงค้าง, ละห้อย, obiter dictum, guttural, haste, morphology, lithesome, impair, tragicomedy, เคลือบคลุม, ชาติมาลา, กระไรอยู่, floriculture, developing country, ขัดขวาง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์