บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - propeller

propeller (พโระเพล-เลอะ) n.
1. ใบจักร, ใบพัด
คำศัพท์แนะนำ
outgrowth, urination, ฝีเท้า, groundwork, Deutschland, ขายเชื่อ, ตะปู, R.M.S., stencil, active voice, rhododendron, topi, Kola, regular soldiers, complicated, kedge, engraver, ตีสี่, whooping cough, Sea of Tranquility, elder statesman, Chili niter, บุ, ฝ่ามือ, ต็มตัว, เรือกระเชียง, เลขคณิต, ship carpenter, ยื้อแย่ง, thumping, lieu, chandelier, ปราด, แยบคาย, provender, joggle, skilled, give a wide berth, allege, ที่เลี่ยนเตียน, swore, time chart, ไม่ยอมกระโตกกระตากเลย, nonage, bad conscience, feebly, pyx, ถียง, ลังสาด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์