บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - promotion

promotion (พโระโม-ฌัน) n.
1. เลื่อน, การเลื่อนตำแหน่ง
2. ส่งเสริม, สนับสนุน
3. ก่อการ (บริษัท)
คำศัพท์แนะนำ
likeliness, eugenic, sing a different tune, ลัทธิประชาธิปไตย, trainload, headroom, amplitude, เหลือ, น้อง, immodesty, Primrose League, hair-splitting, wheel, ประติทิน, howler, เจียด, อบตัว, ผู้เสนอ, local color, play false, จีน, wrack, กว๊าน, affable, Roman type, กริ่ม, denouement, วิทยุสื่อสาร, อุกอาจ, knarred, ซึมเซา, vacuum flask, aversion, treasonably, พ้อง, pronouncement, former, ป้าบ ๆ, eye of day, นอนใจ, goby, เศรษฐี, resentment, stereophonic, contempt, wizen, ordnance, Bourbon, หมอเถื่อน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์