บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - promotion

promotion (พโระโม-ฌัน) n.
1. เลื่อน, การเลื่อนตำแหน่ง
2. ส่งเสริม, สนับสนุน
3. ก่อการ (บริษัท)
คำศัพท์แนะนำ
ชะบา, น้ำมันเขียว, gawky, pickerel, bring into line, pasty, fettle, หลักเมือง, odious, มยิ้ม, earth ground, สงกา, captive, อิตถีลึงค์, ไตปลา, รถสามล้อเครื่อง, swimming belt, outdid, guide, tonneau lamp, floating debt, overshoes, ปึ่ง, ไม่ใช่, break fast, ด้วยประการฉะนี้, หัวเหล้า, snake, หวะ, flattery, elliptic compasses, accurately, in the saddle, leg-of-mutton, Fauntleroy, refection, ตรี, hyena, contradictory, ripen, มัธยมศึกษา, inveigh, มุ่ย, foreigner, เจ้าปัญญา, หนีเอาตัวรอด, fuddle, energetically, millstone,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์