บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - promotion

promotion (พโระโม-ฌัน) n.
1. เลื่อน, การเลื่อนตำแหน่ง
2. ส่งเสริม, สนับสนุน
3. ก่อการ (บริษัท)
คำศัพท์แนะนำ
วิทยาลัย, Ibsen, กาน, dotard, Westward Ho!, enteritis, เคี่ยวเข็ญ, ประโยชน์ส่วนตัว, น้องนางเธอ, Pan, tricolor filters, hexagram, acid, ว่ากันไปทำไมมี, โสตประสาท, ซี่โครง, on occasions, bent, bracer, เข้าสมาธิ, know, passe, op art, frugal, เกื้อ, East Indiaman, ผู้แสดง, จิตรกร, blank cartridge, shrewisheness, ่อหนู, sombrero, archetype, electronics, towing path, ลองใจ, visibly, witness-box, dew, emigrate, homeland, all square, reticular, หลัง, savings account, ราก, ปล่อยปละละเลย, deci-, grew,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์