บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - promotion

promotion (พโระโม-ฌัน) n.
1. เลื่อน, การเลื่อนตำแหน่ง
2. ส่งเสริม, สนับสนุน
3. ก่อการ (บริษัท)
คำศัพท์แนะนำ
cabal, sea-dog, kiss the dust, serenade, ไก่งวง, hidden, vehemence, ีบ, benzoic acid, sensuous, screw cutter, เรียนถาม, structural, fibre, tower, tracklayer, cribbed, abrogation, wilt, ล้ำหน้า, ให้กู้, choicely, guile, puritanic, ทายิกา, กล่อมเกลี้ยง, comparatively, fact, โพง, agglutinative, ร่อแร่, นักหนา, เศวตรฉัตร, โล่งแจ้ง, ด่วนได้ด่วนเข้าหน่อย, อ้ายหนู, โถม, virgin-born, N.Y., compass card, advent, fumigation, Iberian, overhang, ชั้นพิเศษ, สนามยิงเป้า, millionth, Fontainebleau, นอกรีด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์