บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - promotion

promotion (พโระโม-ฌัน) n.
1. เลื่อน, การเลื่อนตำแหน่ง
2. ส่งเสริม, สนับสนุน
3. ก่อการ (บริษัท)
คำศัพท์แนะนำ
elder statesman, เสือ, อภิเนษกรมณ์, ปูด, สามเณร, ล้วน, victor, fledged, tyke, น้ำตาลมะพร้าว, school, กระจาบฝน, shirking, serge, Mikimoto, theft insurance, ทโมน, ไกล่เกลี่ย, -'ve, smelled, สังคมนิยม, refrigerant, mantis, leaf spring, wordly-minded, เดือดดาล, tidal, coconut milk, สี, wombat, กลอกหน้า, radium paint, topography, เจ้าฟ้าหญิง, สุจิปุลิ, บันลือเลื่อง, cavalier, แสนงอน, เมียงมอง , ูหนวกตาบอด, slolitaire, ัดสน, Swabia, semaphore, miraculously, vexatious, standard of living, คัดเลือด, ลบเหลี่ยม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์