บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pressman

pressman
1. นักหนังสือพิมพ์
2. ช่างแท่นพิมพ์
คำศัพท์แนะนำ
ืนพก, คุยโต, unduly, พิศวาส, towards, ุบตี, เขียด, administer, ล, indispensible, untravelled, rocketer, ยโส, จำกัดสินใช้, in re, figurative, hare-lip, คนไข้, จุก, eye of day, High Admiral, UNAC, หม้อปัสสาวะ, ministration, pathetically, platonically, ากาศยาน, hydrochloric acid, ่องกระจกชะโงกดูเงาหัว, northwester, อนุรักษ์, lignite, dashing, prelacy, D.M.Z., near and dear, vine, showery, hard sell, ตึงตังโวยวาย, at present, wraparound, my fondest love, bey, หลุน ๆ, Nine Gems, administration, ประนม, ่งส่วย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์