บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pressman

pressman
1. นักหนังสือพิมพ์
2. ช่างแท่นพิมพ์
คำศัพท์แนะนำ
บริรักษ์, พรายทะเล, horned toad, convertibility, vetting, diminuendo, on the anvil, get up steam, sham. false, modestly, บักหนาน, littoral, jaggery palm, take time out, ตำรับ, Neapolitan ice, ชายชาติทหาร, -tempered, candle, feather-pated, cuff links, lay low, ราชสมบัติ, หม้ายทรงเครื่อง, Siegfried Line, ้าซ่า, เล่อล่า, วังสราญรมย์, straighforwardly, righteously, ผันผวน, vestige, หย่อนตัว, กร้าว, ขึ้นหน้าไม้, discrepancy, armed, furred, iguana, nonce, gladiator, ฉาบฉวย, presentiment, bottle gourd, สิ้น, ยนตร์, sectarian, อัดอั้น, feverish,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์