บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pressman

pressman
1. นักหนังสือพิมพ์
2. ช่างแท่นพิมพ์
คำศัพท์แนะนำ
ฟุ, fatten, woman of the world, mawkishness, ขี้ตืด, sequence of tenses, พก, orgasm, adapted, niece, Lor', tycoon, innocuousness, เศียร, clergy, ไล่หลัง, Congress of vienna, renascence, cloister, fir needle, สยาย, protestant, per year, impetuous, Warden of the Marches, triflingly, flame tree, pilot boat, arisen, mysticism, ยุให้รำตำให้รั่ว, -storied, twelvefold, steersman, กุล, meaning, ขันแข็ง, three halfpence, crookedly, ประสพ, entrance, ถูกกระสุนสองนัด, ข้อเสือ, dust cover, sensitization, collegiate, hen party, cabinet, Shrovetide,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์