บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prematurity

prematurity (พรีมัทยู-ริทิ) n.
1. ก่อนกำหนด, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, คลอดก่อนครอบกำหนด, เร็วไป, ชิงสุกก่อนห่าม
คำศัพท์แนะนำ
กรมสารบรรทหารเรือ, ever and anon, crisis, ลอนดอน, เห็บ, สลิด, instinctive, กองบัญชาการ, eastern, กราบทูล, ละเมอเพ้อพก , brontosaurua, Wild West, facetiousness, iambic pentameter, choler, deathtrap, ติดแจ, บ้าทอง, skeleton in the cupboard, pilot flag, zany, borderline, ทวีปยุโรป, horse-trade, ผักหนาม, นาวา, benign, บังโคลน, convertible, supplement, social worker, SOS, ตะวัน, ตะลิงปลิง, บู๊, unconventionally, สนามกีฬา, อกอุ, take charge, lords spiritual, honey-suckle, inarticulate, 'o-, of late, centaur, grottoes, กรวยตัด, throb,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์