บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prematurity

prematurity (พรีมัทยู-ริทิ) n.
1. ก่อนกำหนด, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, คลอดก่อนครอบกำหนด, เร็วไป, ชิงสุกก่อนห่าม
คำศัพท์แนะนำ
baffler, โกลน, gelding, enable, rug, bid, โบราณ, ม่าย, aggressive, Pachmann, Vladimir de, Royal Government, methylated spirit, ประโคม, ปอ, histamine, arrow, gums, castle, ground glass, dare, quick-fading, เลื่อย, coat of arms, ุ่ม, horse, all over the shop, gruesomeness, คำกล่าว, make certain, ช่อ, discordantly, crystal, haven't, arid, ห้ามเข้า, ังใบ, ร่ร่อน , ชาวเอเชีย, ขี้สนิม, stateside, เนื้อที่, pass the sponge, แกะ, rob, อริ, lit, undiluted, interment, disputable,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์