บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prematurity

prematurity (พรีมัทยู-ริทิ) n.
1. ก่อนกำหนด, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, คลอดก่อนครอบกำหนด, เร็วไป, ชิงสุกก่อนห่าม
คำศัพท์แนะนำ
sharper, what you may call it, intransitively, home, call, สินแร่, conciseness, เขม่า, สะทกสะเทิ้น, โจร, ลายตา, คำ-, The Hunchback of Notre Dame, สว่าง, every man Jack of them, reversion, อนหลับทับสิทธิ์, ตื้น, emotional, slash, cranky, humanely, maternal, growing pains, definition, conjugal right, racket, ทูล, กำบัง, ว้างขวาง, undertake, ซิกาเร็ต, wherever, walking beam, candelabrum, พิ่ม, alternator, ถนัดถนี่, filter cigarettes, agnostic, กุมแน่น ๆ, adverbial, heavy, input, honeycomb, ั้ง, สารหนู, คบค้า, peptic ulcer,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์