บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prematurity

prematurity (พรีมัทยู-ริทิ) n.
1. ก่อนกำหนด, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, คลอดก่อนครอบกำหนด, เร็วไป, ชิงสุกก่อนห่าม
คำศัพท์แนะนำ
vagabondage, squeaker, winnowing basket, roll, unlaboured, vivacity, gimpse, highway, foreboding, pansy, William, throttle down, paling, แขวะ, -gabled, กบิล, มีดหมู, prepayment, applefaced, simple sentence, behoove, sorcery, heretic, พิมพิสาร, พลเรือโท, cushiony, drind to his health, เหนือ, accentuation, deception, whereon, ด้าย, ลิ้ม, เทวทัณฑ์, อาทรร้อนใจ , playfully, overtrain, ขุนเมือง, lozenge, บรรลัย, adv., Pegasus, draftsman, yean, ซ่อง, เอื้องแปรงสีฟัน, thereanent, คนห้าคน, bonanza,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์