บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prematurity

prematurity (พรีมัทยู-ริทิ) n.
1. ก่อนกำหนด, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, คลอดก่อนครอบกำหนด, เร็วไป, ชิงสุกก่อนห่าม
คำศัพท์แนะนำ
สุด, ล่มจม , filmdom, สฤษฎ์, brigandine, white-collar, ใจ, กินเมือง, sentimentalize, heeled, อิจฉา, อริยะ, นั้นแล, swollen, Army Council, ปลงใจเชื่อ, กระเดิด, broodmare, จุดหมายปลายทาง, เหนียวแน่น, ma., unchallenged, churchman, gross national income, dandruff, Your Imperial Majesty, digestible, red-letter day, Montecristo, rest cure, abstractly, ของกิน, spring onion, น้ำประสาน, photoelectricity, ไพ่ตาย, สอบสวน, in his stead, ungulae, คนนำร่อง, ยิ่งหย่อน, ชอบธรรม, disgrace, calcareous, ปอย, ช่างอากาศ, fungible, gallery, split ring,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์