บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prematurity

prematurity (พรีมัทยู-ริทิ) n.
1. ก่อนกำหนด, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, คลอดก่อนครอบกำหนด, เร็วไป, ชิงสุกก่อนห่าม
คำศัพท์แนะนำ
fully, West Berlin, จะละเม็ด, decagon, traitorous, set, well-intentioned, เนตร, Knight Templars, combustible, irrational, plaudit, บาทวิถี, ลดอาวุธ, ก็, cursory, vacillate, fruitless, Little Red Riding Hood, กองตำรวจภูธร, torque converter, banana fritters, chow, อภิเนษกรมณ์, traverse, ธาร, พลับ, ยวนตายวนใจ, English woman, subscription list, deducible, weld, forepeak, chief of staff, motherly, convocation, โกร๋น, partner, entreatingly, ปูม, roofs, คลื่นไส้, solitariness, rakish, liege lord, Tu., living room, รำแพน, Grundyism,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์