บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prematurity

prematurity (พรีมัทยู-ริทิ) n.
1. ก่อนกำหนด, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, คลอดก่อนครอบกำหนด, เร็วไป, ชิงสุกก่อนห่าม
คำศัพท์แนะนำ
on the air, จ้อย, locking pliers, ากแต่ว่า, fetid, ม.ล., ไตร, unwomanly, ขลาด, ทะเล้น, กระหืดกระหอบ, periphrases, Sebring, หม่อมราโชทัย, atomic power plant, ภัสดา, breathlessly, legal adviser, ธงเหลือง, รองเท้าหนัง, tical, surface mail, regulars, doze, จันทน์เทศ, บัตรผ่านประตู, มี่ซั่ว, precept, peoples, mono-, ก้ามเกลี้ยง, LX, apostolic fathers, apparent, Wiseman of Gotham, tom-cat, commandingly, Prince of Denmark, Chequers, deaf-and-dumb language, correspond, แทนที่, divulge, immaterial, สะใภ้, , pref., sliding door, อดเล็กตอดน้อย ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์