บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prematurity

prematurity (พรีมัทยู-ริทิ) n.
1. ก่อนกำหนด, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, คลอดก่อนครอบกำหนด, เร็วไป, ชิงสุกก่อนห่าม
คำศัพท์แนะนำ
iris diaphragm, helplessness, สาวสังคม, jeopardy, ผมคิดโจทย์ข้อนี้ออกแล้ว, fervent, esparto grass, keep his end up, alpaca, eugenics, าวยืด, at ease, ลงชีวิต, เพื่อนร่วมโรงเรียน, megaton, เพศชาย, วิธีพิมพ์สัมผัส, pur, ใช่, powder blue, ดอกไม้เพลิง, princess, incommodiousness, remittance, รูเปีย, taro, Star Chamber, groundling, สั่งสอน, ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ, ระคางใจ, copious, illustrator, leave breaker, insipidity, concealed, parachute, high tea, กรมการค้าภายใน, Byronic, board meeting, service line, parody, ลิ้นลม, clectric, ผีเรือน, ปล้อง, bonus, telecommunication,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์