บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prematurity

prematurity (พรีมัทยู-ริทิ) n.
1. ก่อนกำหนด, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, คลอดก่อนครอบกำหนด, เร็วไป, ชิงสุกก่อนห่าม
คำศัพท์แนะนำ
คลื่นชายฝั่ง, เพรา, กังขา, สะกดการันต์, no-trumper, ช้าŽ, as sure as a gun, ลาบวช, recuperation, distil, Napoleonic wars, section, ท่าที, pierrot show, อับ, smoker, expectation, สุวรรณ, transformation scene, สอบถาม, chorea, คลองเลื่อย, disgracefully, descriptive, -ina, ค้ามูล, Archimedean screw, ภูมินทร์, หออิฟเฟ็ล, Johnny, bed of roses, pedestal, where-, วิศวกรเหมือนแร่, aimless, จความ, Wesleyan, garnishment, trench foot, go to bed, segment, compression ratio, หยอดน้ำมัน, เค้า, talk over, swing bridge, turbot, production model, underwent,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์