บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - prematurity

prematurity (พรีมัทยู-ริทิ) n.
1. ก่อนกำหนด, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, คลอดก่อนครอบกำหนด, เร็วไป, ชิงสุกก่อนห่าม
คำศัพท์แนะนำ
asperity, ตากแดด, volatilization, useless, lattice window, hobby, ปุย, rivetter, texture, บุ, ฟิล์มม้วน, ย่อ, dental, คอย, ทันตาเห็น, ปราศจาก, top hat silk-cotton tree, go by the board, publication, สองจิตสองใจ, disrobe, voluntarism, ชู, กุลา, porcelain, กรมสหกรณ์ที่ดิน, isothermal, แช่งด่า, bestridden, house-keeping, glengarry, weaker sex, archdeaconship, กระบี่, ignorant, reveille, almoner, irons, demonic, rabbi, Urdu, จ้ำจี้จ้ำไช, erring, dengue fever, social hygiene, Brazil, ข้าวมัน, rose, ซอก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์