บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - power station

power station
1. โรงไฟฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
washstand, ดับวูบ, filthy lucre, ชาวไทย, tree, accept, ราตรี, T.T., น้ำมันเนย, ช่าง-, deprave, อาไว้อีกหน่อย, unobtrusive, outclassed, mishap, cor-, draughtman, doc, ิ่มตา, rain doctor, numb, งก ๆ เงิ่น ๆ, ลูกเต้าเหล่าใคร, เจ้าเชียงใหม่, activity, ครุฑ, กรุณา, ขึงตา, ขี้ปดมดเท็จ, tame, deer, wilful, พ่นสี, pix, micaceous, จ่าอากาศโท, เครื่องยนต์, journey's end, ชาวมลายู, religion, antagonistically, เผ็ด, water hen, cattle egret, โกฐ, sow the wind and reap the whirlwind, ballot paper, วนิพก, hurry-scurry,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์