บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - power station

power station
1. โรงไฟฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
แว้ง, rusk, เงินประจำ, บอบ, omnivorous, pilferer, ลอดปลอดโปร่ง, sledgehammer, trivet, parliamentarian, ล้วง, เร่อร่า, sagebrush, peculiar, pidgin English, poon, bagasse, quarter sessions, causality, เสี้ยมสอน, nunky, regular polyhedron, ad captandum, Vedic, hound, hawklike, ผัก-, pectin, wet drea m, soapbox orator, ไฟฟ้าสถิต, arbitrate, สะพัด, embezzle, fund, tenure, bulldose, โทรทรรศน์, nielli, hermetic, signpost, bumbailiff, บาร์เดี่ยว, เชี่ยน, โยธา, ช่าง-, วาววับ, presage, legalization,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์