บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - potato

potato (โพะเท-โท) n.
1. มั่นฝรั่ง
คำศัพท์แนะนำ
nominal, การเรือน, aneroid barometer, สาราณียกร, calf's foot jelly, common or garden variety, ย่อนคลาย, gelatine, ว่างไสว, pay a visit, มหาสมุทร, เยียน, hols, พร่ำบ่น, spuriousness, วิจารณ์, บุบสลาย, credibly, sen., สันตติวงศ์, พระบรมวงศ์, statistic, rein, Syrian, camp, monumentalize, mimicry, steely, เปรต, พระเนตรพระกรรณ, firebox, propitiatory smile, รำพัด, War of Spanish Succession, pathologist, leatherhead, บรรยาย, edgy, leave me cold, Punic, โทษ, inactivity, ear, divisional, E., Pinero, คีมตัดเล็บ, anguish, เกศี,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์