บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - potato

potato (โพะเท-โท) n.
1. มั่นฝรั่ง
คำศัพท์แนะนำ
son of Mars, การปกครองด้วยกำปั้น, knife-edge, wristband, ผู้จ้าง, รูปลักษณะ, เฟะ, วิบัติเหตุ, moist, ก่อ, wayfarer, disapproval, window seat, halitosis, wishing ring, waybill, lead wool, avoidable, waylaid, leonine, benzol, temperate zone, สิงหล, peace establishment, memorial service, drench, กะง่องกะแง่ง, trigonometrically, get into his stride, พสก, กระทรวงกลาโหม, คะนึง, สุริโยทัย, R.C.S., severity, extricate, saltcellar, statement of accounts, วายุบุตร, F.C.A., anterior, uppers, boisterous, dead loss, pock, fearlessly, relieve nature, sycophant, สงบศึก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์