บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - potato

potato (โพะเท-โท) n.
1. มั่นฝรั่ง
คำศัพท์แนะนำ
nonparty, สบเหมาะ, เขตหวงห้าม, downfall, ยากวาด, write, พลำภัง, ก้ามเกลี้ยง, dope book, refund, diagrammatic representation, ศิษย์, take to, on the nail, วนเร, ฉีก, breakdown gang, mental arithmetic, liveliness, ช่างเทคนิค, doorstep, notepaper, ถ้าว่า, คุณวลี, เปล่งปลั่ง, suspended animation, frivolousness, ผักบุ้งฝรั่ง, meretriciousness, ประท้วง, นิราศร้าง, plenitude, forfeiture, -y, fancywork, formula, ประเทียบ, Rio de Janeiro, inoculate, sufferance, ธิดา, สัมประสิทธิ์, declutch, pen-up, flutter, มัชฌิมวัย, admen, โอฐ, อดีตชาติ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์