บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - potato

potato (โพะเท-โท) n.
1. มั่นฝรั่ง
คำศัพท์แนะนำ
manner, problem, โพธิสัตว์, ื่น, errantry, liaison, wherever, operate, พระบรมราชินี, แม่กุญแจ, godfather, คงคาลัย, mighty, dyehouse, Book of Good Counsel, รรพนาม, mirage, Saint George's, recrimination, กรรมสัมปาทิกสภา, ครีบ, กริยาวิเศษณานุประโยค, กระทาชาย, chlorinate, อ้น, soap nut, British Isles, bandage, expand, หย่อนข้อ, Ness, B.Lit., nadir, self-discipline, บรรพ-, pectin, compulsion, รี, craftily, เหมาะสม, aeonian, headlong, หิด, Dravida, ประสพ, year in year out, หมันต์, accustom, cravat,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์