บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - potato

potato (โพะเท-โท) n.
1. มั่นฝรั่ง
คำศัพท์แนะนำ
diversity, แวง, agency, corrigendum, whoso, chequered, รึกโครม, permeability, thorn apple, ventricle, sibilation, whopping, show girl, ยิบตา, scaremonger, upstanding, clothes-peg, weediness, ต่อรอง, remnant, guttersnipe, Blenheim, fondle, Roman numberals, คำอุทาน, porch, ox, ดละ, Marxian, Eton, ตาพอง, หวำ, Quirinal, lacquer work, hearten, menially, unsettled, มีสตางค์, บาดหมาง, college pudding, เลือกที่รักมักที่ชัง, mother-of-pearl, marksman, ตระการ, ราช-, matins, A.C.A., ล็งเห็น, deprecate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์