บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - potato

potato (โพะเท-โท) n.
1. มั่นฝรั่ง
คำศัพท์แนะนำ
subordinately, particularity, adstruse, optimist, hot air, ringlet, sculpture, crupper, nose-bleed, สำเนาถูกต้อง, pubescent, statute law, อาทร, อักษ, มโนห์รา, ซุป, woodbind, articulation, looping the loop, irreligious, หมูรึง, ปากแหว่ง, wrest, goody, colouring, คุณต้องระวัง, legislation, หวย, ปกิณกะ, ยกย่อง, townsman, painted snipe, ้อนตัว, dalliance, at a premium, idiomatic, กากบาท, tuberculosed, เจ, รุ่น, untied, เลี้ยงน้ำชา, ตลอดถึง, revolving credit, instinct, คูเมือง, Light of the World, ดาบทองหลาง, compliantly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์