บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - possessive pronoun

possessive pronoun
1. สรรพนามที่แสดงเจ้าของคือ my mine our ours thy thine your yours his her hers its their theirs วิธีใช้ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
ตอนแรก, แห้งŽ, ยั่งยืน, forbearance, eyesight, capitalize, Sarajevo, make or unmake, ภูมิฐาน, ร้อยละห้า, dreamily, bolt action, nip, discount broker, two-way, Thames, connubial, as to, องุ่นเปรี้ยว, ายจ่าย, genus Homo, fog belt, unvarying, ขวัญอ่อน, agent-noun, steady-going, broadsword, disarrangement, แสยะ, ออฟฟิศ, sulphurous acid, agreeableness, เอ้กอี๊เอ้กเอ๊ก, ตรียม, สมภาร, เสียงโซ่ดังกราว, adolescence, pocket battleship, Third Republic, l', ขีดสั้น, หัก, redolent, เขื่อง, ตะเภา, กล้อมแกล้ม, อิน, cosmo-, Stalinite,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์