บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - possessive pronoun

possessive pronoun
1. สรรพนามที่แสดงเจ้าของคือ my mine our ours thy thine your yours his her hers its their theirs วิธีใช้ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
Soviet Russia, deplorably, เมิน, beta, electrolyse, ลัดที่นาคาที่อยู่, บายศรี, diurnal, goose-step, rhymester, อกปาก, miscarriage, bonfire, quake, หญ้ายาย เพา, cross, red-tapist, micropscopic, เขาตะนาวศรี, idealistic, aegis, sky, wondrousness, เน็ต, inquisitorial, fraudulent, oleaginous, barmy, rapacity, record, desirable, the fat is in the fire, obtainable, tricolour, catboat, medico, conventioner, ตรวจสอบ, waft, epigrammatist, foot fault, does not, ครืด, exceptionally, not to mention, cabinet-council, ทุ่มเท, จารชน, สุดสิ้น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์