บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - possessive pronoun

possessive pronoun
1. สรรพนามที่แสดงเจ้าของคือ my mine our ours thy thine your yours his her hers its their theirs วิธีใช้ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
ความงามเป็นเพียงรูปสมบัติ, oxyhydrogen, สิ้น, printed fabric, seedling, pack, ดีเกลือ, lamentable, absent-minded, encourage, retroaction, dead march, ปฎิเสธ, เล่ห์เหลี่ยม, นักกิน, primordially, โต๊ะเสวย, oxygen tent, puritan, เชษฐบุรุษ, stonewalling, throw, ง่ามถ่อ, dialectic, rousing, quirk, covert, กราด, มิติ, sealed book, Department of Social Welfare, สมิงนครอินทร์, kilo-, tensile force, hyposulphite of soda, ไกลหูไกลตา, grave accent, spavin, hunger strike, สีดำ, deploy, ถ่านลิกไนท์, papalist, retrench, primogeniture, alteration, tameness, presently, wallflower,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์