บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - possessive pronoun

possessive pronoun
1. สรรพนามที่แสดงเจ้าของคือ my mine our ours thy thine your yours his her hers its their theirs วิธีใช้ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
พันเอก, hard by, administrative law, materialist, สาธารณ์, jipijapa, yrs., พฤษภาคม, quasi-historical, motion, in the end, copal, here and there, convergence, inshore, prompter, ภิกขาจาร, Iran, intelligibility, boyhook, traction wheel, blossom-faced, เก้ง, ship chandler, off color, คล้อยกัน, the Lakes, juvenile deliquent, stallion, post-free, bounce, dwell, prolapse of the uterus, contracted, hopelessness, กระบี่, pylon, coxswain, silver-fish, meagerly, สี่แยก, changeably, cacophony, medical man, กล่าวโดยสรุป, sandpiper, Siegfried, อ้วนมักคั่ก, มันสมอง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์