บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - possessive pronoun

possessive pronoun
1. สรรพนามที่แสดงเจ้าของคือ my mine our ours thy thine your yours his her hers its their theirs วิธีใช้ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
tittle, piteous, savory, laminar, inviolate, taken aback, hung, มหันต์, sketch map, ปัจจันตคาม, appalling, ออกท่ายักษ์ท่ามาร, merit system, Anglo-American relations, B flat, bolt action, ย่น, enthrallment, martini cocktail, slog, frequency, สอ, apex, landscaping, forbade, tigrish, กล้อ, decent, expanse, อุตตรประเทศ, ironical, ตีเกราะเคาะไม้, ลูกกรอก, เข็ด, rustle, หอกปลายปืน, ชาวนอก, mug, masked player, ถู, พวกพ้อง, ถอดแบบมาจากแม่พิมพ์เดียวกัน, wax paper, gratifying, iso-, malted milk, ยายทวด, ranch, ปากแหว่ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์