บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - possessive pronoun

possessive pronoun
1. สรรพนามที่แสดงเจ้าของคือ my mine our ours thy thine your yours his her hers its their theirs วิธีใช้ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
everyone, manual transmission, อวดดี, unusual, คราส, amid, huntsman, lilac, vote privilege, extricate, carpet sweeper, rutty, axle ratio, engage, กระแบะมือ, kangaroos, flexor, Kang Hsi, defecation, กรมยุทธศึกษา, magnetic mine, handyman, ยอง ๆ, pyramid, ยื้องยัก, successively, gaspingly, cleat, trunnion, Yukon, กินเนื้อ, transpose, tobacco, communism, organization, ลูกป่า, microphone, LL.B., take notes, scupper, dancing partner, turf, distorted, Prince of Wales, เจ็บ, หวยเบอร์, ดัดสันดาน, ัวซวย, darkroom,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์