บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - possessive pronoun

possessive pronoun
1. สรรพนามที่แสดงเจ้าของคือ my mine our ours thy thine your yours his her hers its their theirs วิธีใช้ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
spec, bag of tricks, ammunition, กระจองอแง, make head, rivalry, pensive, สรีรธาตุ, pettishness, diligently, glister, unworthy, เปล่ง, pneumatic, ตั๋ว, เจ้าหน้าที่, ขาเจ้า, คราด, lobster, ascendent, phoney war, sauce, ถลน, ตงเตง, อ้าง, ครืด, ช่างเงิน, bogey, Department of Public and Municipal Works, สน, นางอาย, air mile, growth, saturate, ทอด, อาการ, motorization, กี่ยวข้อง, เผือก, thriftlessly, น้องน้อย, petard, ธงชัย, desiderate, หยิบยื่น, bougainvillaea, รู้แจ้งเห็นจริง, มือไวใจเร็ว, whooping cough,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์