บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - possessive pronoun

possessive pronoun
1. สรรพนามที่แสดงเจ้าของคือ my mine our ours thy thine your yours his her hers its their theirs วิธีใช้ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
candelabra, แตงกวา, in the chips, ถือพวงมาลัย, ยโส, hovercraft, เพรียวลม, แต่ง, emulsification, axle, ระหง, กรอกแกรก, introductory, กั๊ก, แอ้งแม้ง, sportsmanlike, ash-colored, niello, alimentation, three-legged race, wiseafter the event, hatred, เสียบ, mealy-mouthed, Chief of Staff of the Air Force, show-down, menacingly, horrid, น้ำข้าว, knit his brows, total loss, เผือก, consanguine, Whitsun Tide, เขาพระวิหาร, doily, woodwind, มหาชนรัฐ, toy terrier, Balzac, double bed, สัปดาห์ที่แล้ว, ุรกิจ, collectedly, space time, สุดเอื้อม, โทษ, relieve, comparatively,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์