บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - possessive pronoun

possessive pronoun
1. สรรพนามที่แสดงเจ้าของคือ my mine our ours thy thine your yours his her hers its their theirs วิธีใช้ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
outran, go to Davy Jones's locker, unlock, man of fifty winters, colossal, yawning, barnacle, up to (after) no good, peep, หย่า, flauntingly, พรมแดน, repress, ไม่มี, ข้อ-, pallid, สุกใส, finer, ประชวร, squadron-leader, equitable, vague, chopped, annualr, nazification, Johnsonese, ้ามใจ, ใด, praetor, satisfactory, เงิน, เห็นแก่ได้, lotion, drive-in restaurant, rinderpest, วัตถุ, bravely, เสื้ออาบน้ำ, ายใจแขม็บ ๆ, turn a blind eye to, cloudburst, บุ, route army, อนุภรรยา, table tennis, wandering, Neronian, แงะ, inspector,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์