บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - possessive pronoun

possessive pronoun
1. สรรพนามที่แสดงเจ้าของคือ my mine our ours thy thine your yours his her hers its their theirs วิธีใช้ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
เบี้ยเดินทาง, last resort, ุม, take leave of his senses, ระวางบันทึก, affinity, fatal, Samoas, โอกาส, imperative, oral examination, teeter-totter, capillary, สร้อยคอ, อย่างยิ่ง, bunch, -hued, กลับโอละพ่อ, มหิมา, กระเป๋าเบา, showy, indescribably, Shinto, churlishly, จรวด, passiveness, าตรฐาน, ประชาชน, ปอด, พิษสง , wintergreen oil, อิตถีลึงค์, ท่าข้าม, thoroughbred, sophisticated, บุหรี่, หนา, pomard, unscrupulous, huffily, ขี้ช้าย, คานหาม, เรียนทางไปรษณีย์, สี้, ป็นอยู่บ้าง, bilaterally, สีฟ้น, อนาถใจ , ward,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์