บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - position of trust

position of trust
1. ตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจ
คำศัพท์แนะนำ
heart failure, deceive his hope, เวนคืน, laughingly, leave me cold, มิตร, อุปโภค, dept., absolute, gripes, tibia, crepe, ประชาสงเคราะห์, Lowell, privy parts, phosgene, cross-country, น้ำมันดิน, standard of living, caster, garner, พระราชกระแส, ทิพยโศรตร, addresser, through and through, อกฉันท์, dharma, Victoria Cross, honorary, เรือโป๊ะจ้าย, อ้ายตื้อบ้องตัน, carbohydrate, slave trader, flinty, air pocket, เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน, ปูนซิเมนต์, วาดต้อน, vibratory, moderator, benefactor, ลดหลั่น, ตลอด, unctuousness, splash, พื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งการนี้, queue, resurrection pie, reconciliator,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์