บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - position of trust

position of trust
1. ตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจ
คำศัพท์แนะนำ
tome, know-all, fit-up, ช่างไฟฟ้า, แปร้น, ทรวง, โรงหมอ, ห้ามเข้า, กิ้งโครง, inextricable, hold, capillarity, นึกได้, emersion, Weston, Edward, abroad, essay, ประมุข, leaden, code of honor, กลอกหน้ากลอกตา, respective, edict, deprecasting, ductility, -ate, อังกฤษ, ข้าวเจ้า, แอบ, ีอันเป็น, กล้ำกราย, relativity, orangeade, arch, concealed, สารเลว, คนที่แปด, ทันทีทันใด, torsion balance, ชล-, M. Com., องข้าม, crimp, transfix, Samson post, Wednesday, แหกคุก, ลูกแฝดสี่คน, A.M.I.C.E.,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์