บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - position of trust

position of trust
1. ตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจ
คำศัพท์แนะนำ
castle in Spain, askant, unartistic, เพียงใด, maple, ชดเชย, wee folk, holly, drillmaster, านตะวัน, กุก, ติดราชการ, validity, บรรทม, ทะยาน, quarrel, เสียมารยาท, stem, กรมเศรษฐสัมพันธ์, paving, arise, เบือนเรื่อง, time out of mind, prime mover, uninstructed, would just as soon, จดบัญชี, hazily, in sight, out-of-doors, อำพราง, aureola, ๗ บวก ๘ เป็น ๑๕ เขียนเลข ๕ แล้วทดหนึ่ง, สัพพัญญู, giantess, con, encampment, rhymer, the three R's, auditorium, last but one, จอมทอง, pro-, Lays of Ancient Rome, ้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้ข้างท้ายนี้เป็นสำคัญ, ืบมา, Furies, uppers, tranquily,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์