บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - position of trust

position of trust
1. ตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจ
คำศัพท์แนะนำ
ชาวอังกฤษ, ย้วย, petit, กลด, กระเสือกกระสน, Aussie, orb, โล้งโต้ง, pro re nata, หนำ, อำนวย, long winded, comb, numbness, whip, wept, sequence, สังวร, ตังเกี๋ย, ใบเหยียบย่ำ, trimming, ผึ้งหลวง, woodcutter, ตัด, impatience, guy, fortuitously, burg, ึมทราบ, สองใจ, provincial constabulary, เล้าไก่, interpret, ugh, โกโรโกโส, hypertension, หาเงิน, อภิปราย, negotiate, กรรมกรว่างงาน, champac, visiting card, โกกิล, sur-, ร้อน, เคล้า, ตะกั่ว, macaw, แห้งกราก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์