บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - position of trust

position of trust
1. ตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจ
คำศัพท์แนะนำ
oyster fork, standardize, สำลัก, arduousness, เหงื่อกาฬไหล, ตัวมาร, undergone, camembert, counterweigh, amused, function, force majeur, tactical nuclear weapon, glower, แนวหิมะ, ผู้รับจำนอง, representative arts, set afire, สะเอว, definable, golden number, demonstrative, สิทธิพิเศษ, black Maria, daddy longlegs, Leibnitz, brag, vend, Locke, John, โรคขาดอาหาร, work sheet, confiscate, จ๋ะ, backwardness, tricar, ลำเจียก, flash of wit, protrusion, ruminate, รู้แก่ใจ, glacier, สงเคราะห์, fasten, fellahin, การ-, hydrophobia, head register, หลายต่อหลาย, irritation,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์