บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - position of trust

position of trust
1. ตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจ
คำศัพท์แนะนำ
mange, ระดิษฐ์ประดอย, ferrous, dissuade, kinetic theory of heat, asterisk, ทรงพระพิโรธ, ประดักประเดิด, persiflage, พร้อมหน้ากัน, leadership, accurately, หมอบ, anthropologist, ชุบ, ถอดเขี้ยวถอดเล็บ, speedster, เพลงปรบไก่, กาจ, เมีย, G.C.M.G., เหรา, ระจำตำแหน่ง, พละ, ferule, brood, teetotalism, เตะ, ประธาน, unloosen, สาคร, parishioner, elated, bass, วิตก, epicure, eminently, classified advertisements, ผลุด, liberal, ชานเมือง, bicentennial, หนี, baa'd, we'd, Dead Sea, อัดอั้น, traumatic, target,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์