บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - popinjay

popinjay (พอพ-อินเจ) n.
1. นกแก้ว
2. คนพูดมาก
3. คนโก้
คำศัพท์แนะนำ
pull down, threepenny bit, ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ, Judas, moulder, resiliency, ผ้าเช็ดมือ, แม่ย่านาง, Frankenstein, unbelievable, หอไตร, seaworthy, mafia, กลอง, candied ginger, ukase, campaign, superannuation, nationally, sluice gate, เรือแซ, polity, pass-book, pulse, ิ้นชัก, ากไหน, lecherous, stoke, weather, พระราชเสาวนีย์, พรรคจารีตนิยม, beneficial, prawn, dismemberment, เสียมารยาท, y., inquisitorial procedure, ข้าวทิพย์, test match, Buddist, millionairess, shewed, might, molecular, headmistress, euphuistically, อด, ขนหนู, characteristically,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์