บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pooh-pooh

pooh-pooh (พู-พู) vt. vi.
1. แสดงการดูถูก, หัวเราะเยาะ
คำศัพท์แนะนำ
สิ่งแวดล้อม, voluntary, ขนลุก, AM., เข้าไม้, ปวดท้อง, ก้ม, neuter, สายใจ, บ้าหอบฟาง, has-been, ตา, ักด่าน, menstruate, รีบร้อน, gaoler, sheep-run, troche, ย็นชืด, piggie, เคือง, โธ่, come, bunch, preignition, alkalinity, reciprocating engine, punctuation mark, pensile, sowed, ไม่เกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้น, sweep the table, vide p.40, ่อยมวย, terrible, grasping, isomer, กามโรค, suckling, olden, ราชาศัพท์, pestology, าปลา, สารบรรณ, วกไปเวียนมา, minorca, จงรักภักดี, staff notation, hook,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์