บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pooh-pooh

pooh-pooh (พู-พู) vt. vi.
1. แสดงการดูถูก, หัวเราะเยาะ
คำศัพท์แนะนำ
irksome, Triple Alliance, Pepys, Samuel, เสียจริต, decimal scale, dynasty, Java, virtuousness, necking party, ปลอบโยน, limit man, miniature camera, settle his hash, photo-, aquatic plants, facade, business card, crying, พลัดพราก, ขยุ้มหลังคา, belladonna, eat humble pie, Europe, เคล็ด, incorporate, withered, liquidize, สมคบ, corkscrew, Saint Joan, หมาหัวเน่า, Midshipman Easy, ตามแต่, พรากนม, คงแก่เรียน, audit, surprisingly, spanker, witty, virologist, toe dance, photoelectric cell, hatchway, head-wind, ทั้ง ๆ ที่, uncommitted, ฟุ้งเฟ้อ, fille de joie, ambuscade,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์