บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pooh-pooh

pooh-pooh (พู-พู) vt. vi.
1. แสดงการดูถูก, หัวเราะเยาะ
คำศัพท์แนะนำ
green hand, platitude, ดาวเทียม, ท่ามกลาง, จาริก, island, กระดี้กระเดียม, grey-headed, turn the scale, -osis, สชาติ, atmosphere, hast, determined, coast, Vietnamese, ิ้นคิด, differ, ทรุดโทรม, ไม้ไผ่, แม่ผัว, ถือเขาถือเรา, suave, Doric, higher echelon, hope box, Arc de Triomphe, coinage, quisling, disinterested, splice, กล้วยตาก, เงินสำรอง, อบน้อม, -wheeler, hunger march, salon, tickle, Keeper of the Privy Purse, insubordinate, penitentiary, stupendous, แดงโร่, Directorate of Logistics, ทางเท้า, untenable, พาโลโสเก, affirmative, ลักษมี,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์