บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pooh-pooh

pooh-pooh (พู-พู) vt. vi.
1. แสดงการดูถูก, หัวเราะเยาะ
คำศัพท์แนะนำ
suspended animation, กระโดดสูง, จตุบริษัท, monistic, teetotalism, joie de vivre, artisan, Dalmatian, กระยาง, ับที่, complainingly, mullet, mother tongue, carry conviction, classification, เลอะเทอะ, tambourine, scent, haberdasher, scanty, ทุร-, valediction, งอ, กรมไปรษณีย์โทรเลข, star-apangled, compasses, ถล่ม, temperature, มุข, reproducer, high-angle gun, ุดหัว, drumhead, ผู้ว่าการ, inflammatory leaflet, reserve, nozzle, กราบตีนละ, เปรียว, diplomatist, catchword, silicone, M.A., love knot, กำไรขาดทุน, profuse, hydraulic, asparagus, Dominican,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์