บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pooh-pooh

pooh-pooh (พู-พู) vt. vi.
1. แสดงการดูถูก, หัวเราะเยาะ
คำศัพท์แนะนำ
matronly, coaler, pioneering, pose, preset, slat, ถ้อยแถลง, สมอ, inadvertent, quintessence, mordacity, Long Island, กรมเศรษฐสัมพันธ์, analyst, กณิการ์, shot silk, exactness, salable, Malacca, ขบวนรถยนต์, tabby, life span, ัวหมอง, แตรปลุก, First Aid Nursing Yeomanry, dirigible, Wilsonian dream, ปฤจฉา, turkeycock, Southern Cross, poet, monosodium glutamate, blunt, ฮัก ๆ, แม่ค้า, winepress, วาววาม , overshadow, flosssilk, insure, divest, อาวาหมงคล, foppishly, lordly, costiveness, parabolical, ทะเลทราย, a long way off, scrota,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์