บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pooh-pooh

pooh-pooh (พู-พู) vt. vi.
1. แสดงการดูถูก, หัวเราะเยาะ
คำศัพท์แนะนำ
T, straphanger, have a lump in my throat, natural history, pluck, seriousness, ดี, missionary, color photography, พริ้งเพริด, grouse, laughing thrush, circulate, โทมนัส, his Sunday best, vocal score, whisper, counterclaim, ต่าง, vanishing point, เลือด, dalesman, Inauguration Day, suasion, Women's Auxiliary Territorial Service, talk shop, รากฐาน, affluence, พักรบ, nay, -ty, alter ego, heptagon, สัมพันธ์, หอเอียงแห่งเมืองพิซา, chronicle, relieve nature, marine engine, น่อแรด, แก้เผ็ด, block letters, Vulcanian, หมู่เกาะอินเดียตะวันออก, ดินแดน, วิชา, ปลิ้นปลอก, opencast mine, คล้ำ, house-to-house,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์