บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pooh-pooh

pooh-pooh (พู-พู) vt. vi.
1. แสดงการดูถูก, หัวเราะเยาะ
คำศัพท์แนะนำ
minority report, relocation, per-, reactance, hassock, ตู้แช่, ลูกสวรรค์, ๙ พฤษภาคม, choke, maiden, much of a size, wheeze, inactivity, grudging, dough, emission, airiness, on an even ground, don'ts, biennial, hedge sparrow, ลู่, ทรงครรภ์, loading platform, ดัน, geophysics, statement of accounts, compound, zip gun, ป่าป่ง, หยื่อ, กว้าน, tubercle bacillus, จริยศึกษา, ภาพเขียน, กำมะถัน, คล้อยกัน, ทรัพย์ซีด, following, macaw, consanguinity, telegraph plant, running commentary, Etna, พาดพิง, Neptune, mixable, ปฎิเสธ, เตินเต่อ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์