บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pooh-pooh

pooh-pooh (พู-พู) vt. vi.
1. แสดงการดูถูก, หัวเราะเยาะ
คำศัพท์แนะนำ
jealously, because, ประศาสน์, -skinned, หลีกหนี, paddy, gm., ข้อต่อ, oath of allegiance, weakly, ประจำตัว, cure-all, ก้ามปู, AM., mimeograph, fat-face type, รุด, เครื่องหมาย, retell, quietly, นักเลง, กระกูล, โคลง, ดินปืน, รถจักรยาน, thermal, เมาเครื่องบิน, ถ้วน, wine grape, เสวนา, สห-, ทำโทษ, constable, นาวาอากาศเอก, อภินิหาร, บุทคล, farmstead, barite, iniquitously, detectaphone, Judas, คอตีบ, in a fair way, เลศนัย, ับเลือก, วายุบุตร, Spartan, governable, aloof,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์