บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ponder

ponder (พอน-เดอะ) n. vt. vi.
1. ไตร่ตรอง, คำนึง
คำศัพท์แนะนำ
revolutionary, arduousness, ตอนหลัง, auditory, ดึง, blimy, record-breaking, มั่งคั่ง, subsonic, barely, sclerosis, กรีฑาสถานแห่งชาติ, รกชัฎ, หมอขวัญ, ครุยวิทยฐานะ, ตะพด, leafy, grandson, พิธีกร, fez, howe'er, รบเร้า, iron cross, พาลพาโล, law of nations, coronary thrombosis, ขึ้น, เธอจะไปถึงไหน ดีฉันจะไปถึงนั่น, camphorate, Anglo-American relations, จมูก, plaster of Paris, green eye, Trojan, pinky white, หนา, degenerate, windpipe, purslane, nineteen, พระนอน, merge, อัดไฟแบตเตอรี่, incandescent lamp, supple, aloeswood, proportioned, give, พริ้ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์