บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ponder

ponder (พอน-เดอะ) n. vt. vi.
1. ไตร่ตรอง, คำนึง
คำศัพท์แนะนำ
กีฏวิทยา, rock oil, stallkeeper, red rag, voluptuary, in a hurry, โรงเรือ, officialdom, Arctic, ขยี้, วังสราญรมย์, aquatics, ผัว, specter ship, เหลียว, glorification, hypodermic, variety, adverb phrase, newsman, เคราะห์ดี, throat, hindrance, ผมปลอม, dandify, aboriginal, สถาพร, ชอล์ก, ระจกเว้า, เฉก, road, revolutionism, เก้าอี้ผ้าใบ, สุวรรณ, ละห้อย, แจ๋ว, พิพิธทัศนา, schizophrenia, dram, forfeit, ประจวบ, โกกเกก, ageless, flutist, bathtub, Wilde, Holmes, Sherlock, constructively, untold,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์