บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ponder

ponder (พอน-เดอะ) n. vt. vi.
1. ไตร่ตรอง, คำนึง
คำศัพท์แนะนำ
เหน็บแนม, clipper, ั้ง, man, เต่า, ไก่ตัวเมีย, ูกระต่าย, ปกปักรักษา, กระเพาะกิ่ว, allowance, cohort, สลากกินรวบ, know beans, cling-stone, กระจอกงอกง่อย, syllable, woodcutter, วียนหัว, แม่น้ำเทมส์, thereabouts, appeal, กระดูกเท้า, เสี่ยงทาย, liver, jab, ขันหมาก, หอกซัด, pyrotechnic display, หูช้าง, pretty-pretty, เลียบ, surliness, indestructibly, fern, ยู่เย็นเป็นสุข, เจ็บแค้น, กระดาน, cuff, notion, โคมแก๊ส, ผิดสำแดง, proletariat, ลำน้ำ, make a book, โลกวิทู, ถนน, ทิพยพยาน, หม้ายผัวร้าง, serviceability,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์