บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ponder

ponder (พอน-เดอะ) n. vt. vi.
1. ไตร่ตรอง, คำนึง
คำศัพท์แนะนำ
yellowjack, oil engine, โรคลมบ้าหมู, net, meditation, numskull, แง้ม, พรหมจารี, contemporaneously, neology, acoustics, heavens, backlog, redundantly, pull the strings, searchingly, Portia, chief executive, ต่างบิดา, Oxfordian, hanker, hippopotamus, กลางลำ, stringently, pacification. pacificism, irony of Fate, luminous sheet, ecole, อีโนงโตงเนง, aforethought, Rotarian, บิตุเรศ, รงไว้ซึ่ง, ท่อ, ร่มผ้า, งบ, byroad, Texan, โยเย, vivisect, barmaid, รียบ, washing stand, น้ำมันหล่อลื่น, sparingness, bad sailor, expatriate, กิตติศัพท์, -leaved,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์