บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ponder

ponder (พอน-เดอะ) n. vt. vi.
1. ไตร่ตรอง, คำนึง
คำศัพท์แนะนำ
traitorous, ulcerate, กระจับปี่สีซอ, fluffy, peccable, fussiness, ภาษีอากร, man to man, corrigenda, จอมไตร, ปดโป้, พม่า, hatchway, ที่ลุ่ม, ธรรม, bolt upright, sotto voce, Mistress of the Robes, ดูงาน, ตริตรอง, Jamaica, scoundrel, fitly, dendrobium, calf's foot jelly, rhododendron, อธิกสุรทิน, Tudor, เตารีด, highwayman, intake, interpret, inclusion, Vietnam, ระงับ, misguide, shew, pen-up, Euclid, เอะอะ, นักการเมือง, โล้งโต้ง, universalism, เวทางค์, มจวนจะออกเดินทางไปอเมริกาอยู่แล้ว, voluminous, disordered, เพียบ, platonic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์