บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ponder

ponder (พอน-เดอะ) n. vt. vi.
1. ไตร่ตรอง, คำนึง
คำศัพท์แนะนำ
bazooka, กระแทก, recommendation, moviegoer, twine, varlet, buck shot rule, convenience, คูณ, befallen, smoothing iron, unfledged, -masted, ตลบนกบนเวหา, intolerable, primrose willow, factory, miscellaneous, load, duckbill, ออกสิเย็น, หนังสือรายปักษ์, suretyship, puddinghead, knuckle down (under), Mdm., case-hardened, lax, financier, rancour, จักษุ, mad, คอเบียร์, waterskin, กระยืดกระยาด, progeny, ขันหมาก, grasp, syringe, carbon paper, ขัดคำสั่ง, bankrupt, เห็นอกเห็นใจ, หัวอกหัก, พ่อไก่, Eton jacket, poison pen, escort, Common Pleas,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์