บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ponder

ponder (พอน-เดอะ) n. vt. vi.
1. ไตร่ตรอง, คำนึง
คำศัพท์แนะนำ
ketchup, line of fire, wrestling match, coccus, bund, metallurgic, เกลือกกลั้ว, stiker-up, พ.ต.อ., ห้ามสมุทร, useless, หนามยอก เอาหนามบ่ง, drawn face, whey, trailer town, ม่เป็นไร, malted milk, สูติกรรม, plum, รุ่ง, breed, reverent, tenant at will, ecology, bad taste, younker, บิดา, เสียหน้า, liquid oxygen, หน้าที่, plentifully, ผมต่อเรือลำนี้ด้วยตัวของผมเอง, สะพรึบ, foursome, ตราหน้า, speed cob, china closet, ฝีจักร, -otious, grafter, worthwhile, seminar, grizzly bear, ชีพจร, Prometheus Unbound, ยวง, king post, ศาสนาพุทธ, royal sail,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์