บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - polo

polo (โพ-โล) n.
1. คลี
คำศัพท์แนะนำ
งอกงาม, ป็นประจำ, ชะล่าใจ, motor, ยืดยาด, tea rose, บูโร, ันหน้า, sympathetic strike, scope, Molotov, profoundness, institute, showery, incomprehensibleness, spice, landship, aperitif, predict, มีบุญ, statesman, Edward, นอนด้วยกัน, soothe, กระสง, booking office, ถม, ทรงพระราชดำริ, fall in love with, mischance, ถ้าเขามาเมื่อไร โปรดบอกผมด้วย, sombre, bandslave, instrument board, stay put, ship of the line, สถานอัครราชทูต, อาหารกลางวัน, penologist, staff correspondent, ไก่แก่แม่ปลาช่อน, psalmist, yearningly, ่าแต่, agonizingly, arsenious acid, บิด, เวสสันดร, go-between,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์