บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - poem

poem (โพ-เอ็ม) n.
1. โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ชิ้นหนึ่งหรือบทหนึ่ง
คำศัพท์แนะนำ
เผย, Memorial Bridge, ทำงาน, ทวีปอเมริกา, ค้อนกับเคียว, โคนเสา, สมัยก่อน, กาหัง, ชั้นจัตวา, เงินเข้า, ฐานันดร, British, น้ำตาลมะพร้าว, unimpaired, soundness, word of mouth, degeneracy, ลำพัง, give back, thriven, doughty, แข็งขัน, ticket-of-leave, sketchy, N.F., บทเฉพาะกาล, juxtaposition, โผเผ, บเหยียบย่ำ, ครึ, อี, จตุรพักตร์, register, copyer, เต้นโขน, หัวเลี้ยวหัวต่อ, overweigh, upgrade, bellboy, questionnaire, lucklessness, ปอกระเจา, มาแลเรีย, white, jailbird, frankincense, rawboned, enduring, crack jokes,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์