บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - poem

poem (โพ-เอ็ม) n.
1. โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ชิ้นหนึ่งหรือบทหนึ่ง
คำศัพท์แนะนำ
ป่าโป่ง, overate, driness, trade route, paradise, Brahmaputra, podgy, completely, กฎบัตรแอตแลนติก, unavailing, hypotension, coldhearted, คั่น, แย่, laboratory of the mind, loch, plastic arts, ุดหนุน, เขื่อนชัยนาท, เวียดนาม, คลอด, referring (in reference, with reference) to, big gun, เข้าเลือด, foppishly, peril, four, canful, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, purple pride, ซังตาย, ภาษาหนังสือ, sagacity, เหินห่าง, ตรึงตาตรึงใจ, P/N, มนุษยโลก, บ้านไร่, trestle, bungalow, fragrance, ผ่า, causelessly, supernaturalness, explicitly, ละ, uncertainty, haul, เต็มที่,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์