บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - poem

poem (โพ-เอ็ม) n.
1. โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ชิ้นหนึ่งหรือบทหนึ่ง
คำศัพท์แนะนำ
คุ้นตา, หมดกะจิตกะใจ, corroboration, หนังสือเดินทาง, กล่อง, rack and ruin, โรงเรียนมัธยม, sharp, Hertzian, ship canal, aglow, urea, polarity, comprehensiveness, riggings, Hubbard, sugar, ต่อย, keenness, เซ่อ, mud pie, ยมทูต, boarding fee, adagio, whimsical, smartswank, tabulation, au jus, traveller's cheque, almighty dollar, indelicacy, zigzag, subject, base, พระนาง, พยนต์, forsworn, พืช, mole cricket, luggage, dug, , ้อมรบ, เวียน, inflexion, คงกระพันชาตรี, catamaran, จัดจ้าน, Innocents Abroad,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์