บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - poacher

poacher (โพช-เออะ) n.
1. คนขโมยจับสัตว์ในที่ดินของผู้อื่น
คำศัพท์แนะนำ
-logy, prayer book, lefthand drive, เอิบอาบ, campfire, baht, luncheon, prefab, โต้เถียง, transmute, wide-sleeved, นุน, wrought-up, เหยียด, equalization, impious, ผมคิดเลขข้อนี้ไม่ออก, hopping mad, loading platform, quite the potato, vicious, หวานใจ, castor bean, tempest, road, บ่, สินเธาว์, hansom cab, weightless, ผู้สำเร็จโทษ, ambidextrously, กินเกลียว, สัมมนา, soft consonant, ชัยพฤกษ์, short-winded, Philistinism, tapper, ประมวล, radium paint, ึด, mortar, ตะราง, deodorization, Ticals 120.50, stiffen, crystalline lens, fear, รถตู้สามหลัง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์