บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - poacher

poacher (โพช-เออะ) n.
1. คนขโมยจับสัตว์ในที่ดินของผู้อื่น
คำศัพท์แนะนำ
climax, ชำรุด, stanch, matted, ผู้ใหญ่, กล่าวโดยย่อ, surety bond, facilitation, impecunious, shirtfront, musically, อหิงสา, สับปลับ, สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า, All Souls' Day, เข้ากระดูกดำ, verification, to this day, ถิ่นประเทศ, สุขาวดี, ทาสทาสี, workhouse, สะเทิน, toleration, spontaneous, deny, พุ้ย, bushmanship, กินซ้าย, goods and chattels, หมัน, กันดาร, noun phrase, ruse, directional, ฮอลันดา, pretty kettle of fish, intended, ready money, bookcase, กระทำความผิด, สไบ, plaintiveness, lengthways, รังสีอัลฟา, maypole, อาย, โรคปัจจุบัน, ทำงานมากเกินควร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์