บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plebeian

plebeian (พลิบี-แย็น) n. adj.
1. คนชั้นเลว, สกุลต่ำ, ไพร่
คำศัพท์แนะนำ
เศร้า, อดถอน, come of, chirrup, ลำบากลำบน, silkwood, ายตา, restriction, Indonesian, matinee idol, rag baby; rag doll, ประธาน, Provost Marshal General, ประทาน, ละครชาตรี, ล่วง, officious, stepmotherly, piercing, ensue, pullet, หน่วงเหนี่ยว , ฉ้อ, discontinuity, tallier, encroachment, broomstaff, Shah, accidentally, seedless, grip, ruling, Germanophile, Phebe, larval, artillery train, throw open, low-down, anterior, pros and cons, วิทยาลัย, retrogression, buskin, gaudy, เลียบเมือง, เขาพูดยังไม่สิ้นขบวนความ, Leibnitzian, scuff, kronen,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์