บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plebeian

plebeian (พลิบี-แย็น) n. adj.
1. คนชั้นเลว, สกุลต่ำ, ไพร่
คำศัพท์แนะนำ
ค่อนขอด, อูด, titleholder, hatchway, ุ่มบ่าม, commissionaire, slaver, richly, โบราณคดี, เหวย, little pitchers, ถนนหนทาง, พระกรรณ, กรมวิสามัญศึกษา, -hearted, เสบียง, จอมเปี้ยน, chromosome, pepper, over and over again, แฝก, illicit, ร้าน, ต้นมือ  , as, law Latin, ใกล้จะถึง, time honored, facilitate, misconceive, table manners, miraculously, ฝนพรำ, truthfully, เครื่องแบบ, newlyweds, round robin, Queen Regnant, นักเทศน์, baron of beef, aside from, ship news, เป็นไปได้, deviation, helplessly, disgustingly, ิวดำ, หื่น, ักโครก, valiantly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์