บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plebeian

plebeian (พลิบี-แย็น) n. adj.
1. คนชั้นเลว, สกุลต่ำ, ไพร่
คำศัพท์แนะนำ
skepticism, distressful, remedial, class book, banking house, pile dwelling, waist belt, sleigh, superfluously, ค่าใช้สอย, สัปดาห์, electronic flash, กุมภาพันธ์, masturbation, ภูมินาถ, irony, หิมพานต์, ข้าวเหนียวดำ, ลูกสะบ้า, malleability, กำหนด, croon, กราม, half and half, Eight Immortals, มอญ, diplomatic body, prismatic colors, big bug, ต้มหมู, Elementary Education Act, อีเก้ง, hypertension, criminate, walk the hospital, key up, spear, trumpet major, incomprehensible, ดีถึงขนาด, รุ่งเรือง, พำนัก, station, anti-, โหยหา, ประดัง, งมเข็มในมหาสมุทร, มยิ้ม, พรัดพราก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์