บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plebeian

plebeian (พลิบี-แย็น) n. adj.
1. คนชั้นเลว, สกุลต่ำ, ไพร่
คำศัพท์แนะนำ
banjoist, maser, slopshop, disjoint, underlain, หวังดี, gambir, บังเอิญ, subcommittee, entrain, town hall, Bankruptcy Court, H-bomb, infinitude, able seaman, licentious, officious, oar, กองทัพ, revenue officer, intellect, งด, incommode, ปุจฉา, corny, almshouse, concur, monogamous, fruitfully, timid, โพธิสมภาร, distortedly, myrobalan, -ette, ครบบริบูรณ์, Montgomery, a Roland for an Oliver, doggedly, otiosely, เครื่องประกอบ, legatee, press-button warfard, see to it, Hansard, เปรียบ, หนวดจิ๋ม, กาฬปักษ์, diaphragm, บูชา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์