บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plebeian

plebeian (พลิบี-แย็น) n. adj.
1. คนชั้นเลว, สกุลต่ำ, ไพร่
คำศัพท์แนะนำ
output, เข็มสั้น, nabob, a little while, leniently, sunshine roof, เข่ง, walk the plank, field officer, man of means, Pitman, Sir lsaac, bagasse, Tom Tiddler's ground, Mayfair, สะพรึบ, ช่นเคย, phosgene, guiltily, โบย, half as much, flatter, undoubtedly, Whipsnade, repent, swan dive, sanatorium, deft, เถลิง, แก๊ส, ่านพ้น, in truth, brake lining, induration, the Eternal, graphically, ลุกคลี, sport, ไฟลามทุ่ง, excursive, monies, seepage, splotch, crime of violence, -gram, cloakroom, goose-neck, hatefulness, Tokenhouse Yard, ลาภ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์