บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plaintively

plaintively (พเลน-ทิฝ-ลิ) adv.
1. (ร้อง) โหยหวน, (เพลง) ละห้อย
คำศัพท์แนะนำ
aster, ประสิทธิภาพทางปริมาตร, ส่งเสีย, คำสั่ง, set to work, graphite, pyrotechnic, กเมฆ, ถ้อยความ, excisable, meson, สลาด, distress rocket, cutlet, genro, autocratic, คนละเรื่อง, ardency, peddle, expostulate, เข็ดเขี้ยว, carrion, ญัตติ, engirdle, rambler, นิ่นช้า, stentorian, VIP, rural, ฟันปลอม, egghead, hybridsm, ประติทิน, moorings, run high, skull session, supplication, paleo-, Norsemen, tambourin, limpidity, สี่สิบ, gauss, เยี่ยม, apparent, timework, บัพชิต, stroke of a pen, pumice stone,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์