บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plaintively

plaintively (พเลน-ทิฝ-ลิ) adv.
1. (ร้อง) โหยหวน, (เพลง) ละห้อย
คำศัพท์แนะนำ
จาละเม็ด, bund, รางรถ, the fluidity of language, beardless, หาดทราย, gust, stupefaction, hydroxide, harvester, ลอะŽ, W., ตะเภา, rice grain, Rembrandt, particularize, card tray, shimmy, conversazione, maidenly, คอย, Portuguese man-of-war, อ่อนหวาน, คว้างคว้าง, เรือค้าขาย, snow-blind, self-importance, misbelief, leak, skin friction, coupling, อนกรีตเสริมเหล็ก, สลวย, overseen, สาย, bald eagle, a pig in a poke, เหลอ, black Maria, ับเปลี่ยน, espouse, incisively, บิกบาน, long play record, beatific, จนได้, น้ำมันกาซ, significant, เสื่อมโทรม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์