บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plaintively

plaintively (พเลน-ทิฝ-ลิ) adv.
1. (ร้อง) โหยหวน, (เพลง) ละห้อย
คำศัพท์แนะนำ
incessantly, burn the candle at both ends, brief of title, shirtfront, ยาแฝด, whole meal, commercialism, yodel, wildebeest, like blazes, natural-born, แนวรบ, dollar, ต้องกัน, chancellery, หอยกะจี้รี่, LX, artiste, countersank, tearful, buckwheat cake, talk through your hat, ถกเขมร, chirp, similar, Mary Stuart, zinc blende, breeching, Athens, ejector, ข้าวเหนียวตัด, saddlery, bagatelle, พ่อขุนศรีอินทราทิตย์, prison, adipose, mosaic gold, betwixt, at large, Charles I, biggish, birdlime, obey, usefully, thru, amulet, soldiery, ส่าเห็ด, อุจาด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์