บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plaintively

plaintively (พเลน-ทิฝ-ลิ) adv.
1. (ร้อง) โหยหวน, (เพลง) ละห้อย
คำศัพท์แนะนำ
กะล่อมกะแล่ม, กบี่, พัง, amble, trash, peso, allow, placard, กวี, radiogram, สมิงนครอินทร์, damnable, bewail, ัมพันธไมตรี, ขี้หู, separatist, Chief of Naval Operations, guess, bellicosely, United Nations Security Council, swamp fever, ขม, haven, K.C.M.G., ยอม, torch of Hymen, tiptilted, ski, Ulster, bunion, โปรย, คริสต์ศักราช, ม่อย, อัตราขนส่ง, despotically, towering, surgical, wharfage, by-play, abominate, dross, จวบจวน, pother, outcry, acquainted, ค่าระวาง, top-knotch, poutingly, ับสน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์