บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plaintively

plaintively (พเลน-ทิฝ-ลิ) adv.
1. (ร้อง) โหยหวน, (เพลง) ละห้อย
คำศัพท์แนะนำ
กรวย, รถบดถนน, F, บ่อ, สงสัย, Four Truths, inland navigation, โป๊, Supreme Council of State, koku, drop back, sandals, damper, ฉก, theosophist, อินทรียเคมี, inefficiently, so so, sang froid, metaphysics, คูน, consequence, เครื่องบริโภค, supplication, รีด, hereabout, bit of muslin, มกไหม้, peek, storyteller, suretyship, อกไก่, nacred, งูสามเหลี่ยม, คอนกรีตเสริมเหล็ก, ไปทาง, entity, เบญจขันธ์, percolate, poly-, serial number, the Grand Mogul, war guilt, ประหาร, คลายอารมณ์, wavily, จำนวนคนบาดเจ็บล้มตาย, pug, unconsciously,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์