บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plaintively

plaintively (พเลน-ทิฝ-ลิ) adv.
1. (ร้อง) โหยหวน, (เพลง) ละห้อย
คำศัพท์แนะนำ
ปลัดกระทรวง, leastwise, assure, opalescent, Trusteeship Council, set the pace, ดินเหนียว, ไก่ตอน, ตลกโปกฮา, hear, กระทั่งแม่ของเขา, วัย, Asia Minor, อีโนงโตงเนง, facade, predominance, ซิกา, attractive, bravo, ริม, make use of, the best of the joke, ภุมวาร, heavy water heavy-laden, shady, medieval, ล่องลอย, Deserted Village, Chelsea, เพ็ดทูล, ไม่รู้ -, yean, earthy, kettle drum, อ้อ, ตลาดร่วม, hurt, ล่มจม, iguana, difficult, มาหา, bombax, eland, inevitably, blemish, par of exchange, ทึ่ง, piecestrip, conglomerate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์