บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plaintively

plaintively (พเลน-ทิฝ-ลิ) adv.
1. (ร้อง) โหยหวน, (เพลง) ละห้อย
คำศัพท์แนะนำ
หยวก, ดาวพระอังคาร, intra-, โคน, jiggered, last-mentioned, lose my way, อบฟ้า, รู้สึกหวิว, warren, brisk, เสมียน, ไล่ลูกช้าง, แยะ, lady doctor, spurce, rivalry, ทรงพระวิตก, caterer, pike, baby, คติธรรม , ventral, หลักแหลม, มุมกลับ, augmentation, realtor, ศาลากลาง, flexure, gluten bread, รมณียสถาน, ulto, blend, สวะ, บุหลัน, ี้ปลาวาฬ, would sooner, volume, เคือง, ทรงพระเครื่องใหญ่, เตี้ย, alphabetically, equipped, tactlessness, utility, parking light, superlative, once-over, called to the bar,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์