บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plaintively

plaintively (พเลน-ทิฝ-ลิ) adv.
1. (ร้อง) โหยหวน, (เพลง) ละห้อย
คำศัพท์แนะนำ
circulation, จิ้งจก, stave off, commemorative tablet, heartlung machine, serviceable, ธรรมการ, thermionic valve, ม่เป็นไร, razor-edge, ภัตร, ห้, air-compressor, โภชนาการ, น้ำมันสลัด, เหรา, -ways, หงอน, Russo-Japanese War, คมกริบ, beggarly, -ation, leotard, henna, danse, parliamentarian, state document, Ed., lozenge, brink, หูหนาตาเล่อ, กำลัง, tambour clock, revoke, sickening, ประเมิน, เข็ด, Borgia, admiral, drachm, patent leather, jute, -hedron, signatory, เหม็นโฉ่, deci-, prudently, smoked sheet, set right,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์