บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plaintively

plaintively (พเลน-ทิฝ-ลิ) adv.
1. (ร้อง) โหยหวน, (เพลง) ละห้อย
คำศัพท์แนะนำ
Gibraltar, toy shop, Robert Walpole, alignment, neophilism, the Hanging Garden of Babylon, bike, landsman, silage, ไส้, crispness, direct advertising, lemon squash, ruthless, inconsequence, technical college, พระพุธ, Kurd, endwise, drainage basin, ปกปิด, premedical, alkaline, ออฟฟิศ, fly off the bundle, งูลายสอ, ราชเลขาธิการ, ประหยัดถ้อยคำ, hamlet, transship, livestock, Great divide, เข้าพุง, courtesy, recorded, จอภาพยนตร์, moonshine, กระโจมทอง, มันแข็ง, foundation pillar, หมอ, causticity, globe amaranth, ขุนบาล, duty-free, ้อบกพร่อง, motor spirit, ถือหาง, crablike,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์