บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plaintively

plaintively (พเลน-ทิฝ-ลิ) adv.
1. (ร้อง) โหยหวน, (เพลง) ละห้อย
คำศัพท์แนะนำ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, contemplative, leant, หยุดพูดเสียที, กัด, catastrophic, แผด, มะขาม, สุดที่จะคณนานับ, semiautomatic gun, กร่อน, คติโลก, enrapture, วันจ่าย, bolt action, ตัวตั้งตัวตี, gravure, lag, คันชั่ง, purveyance, ไยไพ, ชั้นล่าง, excrement, tablet, สิวตเซอร์แลนด์, varlet, รี่, centillion, role, good-looks, ปืนร.ศ., diesinker, cuckoo clock, try, commission merchant, ล่ง, chip of the old block, inequality, papaw, snuffbox, spilled, อ้วก, เปลี่ยน, fluid ounce, ทหารนอกราชการ, ขาดทุน, split personality, translucent, fed up,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์