บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plaintively

plaintively (พเลน-ทิฝ-ลิ) adv.
1. (ร้อง) โหยหวน, (เพลง) ละห้อย
คำศัพท์แนะนำ
ชาวประมง, wealth, ไข่เหา, terrace, soybean, เบื้องขวา, omnibus volume, eminence, thimble, bound, pally, สนุกสนาน, freckled, ไม่รู้เดียงสา, American Negro, ลมหน้ามืด, สิ่งละอันพันละน้อย, vidette, valediction, Uncle Tom, bedtime story, Nazism, ฝรั่ง, ศึกษาพลี, make a fortune, religiously, give in, ดนตรีแบบสากล, ขม, sexually, deflated, neutralism, anaerobic, take with a grain (pinch) of salt, odds-on, หม้อข้าวหม้อแกง, rote, come to terms, siege, drove, ชี้แจง, irresponsible, foul anchor, เผื่อแผ่, white tie, สหชีพ, คร่ำเครอะ, วิวาหมงคล, nationality,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์