บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plaintively

plaintively (พเลน-ทิฝ-ลิ) adv.
1. (ร้อง) โหยหวน, (เพลง) ละห้อย
คำศัพท์แนะนำ
ไฟไหม้, แม่เบี้ย, ด้วงแมง, synonymously, Mayfly, ยาวตะเหลนเป๋น, stout, titration, Boccaccio, endowment, สังกรณีตรีชวา, bleeding, vindicate, deliciousness, repulsion, อบเขต, หักสะดึง, emaciate, ขัดเงิน, ึงขนาด, วิเทศสหการ, B.Eng., stink, refined, พรหมโลก, put on too much side, oneself, drily, every where, มหัศจรรย์, contraband of war, excommunicate, Jack-of-all-trades, ตอแหล, ก้ม, compendia, juggling, pants, แดด, right off, เกกมะเหรก, release date, ต่อมน้ำลาย, เดินจนขาแทบหลุด, ยุทธบริเวณ, พราย, วาสนา, อติเรก, perjury,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์