บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plaintively

plaintively (พเลน-ทิฝ-ลิ) adv.
1. (ร้อง) โหยหวน, (เพลง) ละห้อย
คำศัพท์แนะนำ
คล้ำ, antipathy, freckle, whistling, เสียดท้อง, สั่ง, fallaciously, beseeching, Long Island, heraldic, ชม้อย, สิ้นบุญ, Tannhauser, the Wash, achievable, หาบ, centaur, มหาประเทศ, cryptogram, แวง, แว้, แรกเริ่ม, เคียน, ุมสติ, ที่ทำการไปรษณีย์, สันนิบาตชาติ, ัดแปลง, อ้วนมักคั่ก, strike a bargain, Cuba, shamelessly, hyphenate, โปร่งแสง, representative government, ไม่ใช่, khaki, manege, ริ้วขบวน, Fahrenheit, สูญเสีย, platitude, นอนตะแคง, พะนม, metaphor, สังหารผลาญชีวิต, groan, sequacious, Finlander, minions of the law,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์