บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plaintively

plaintively (พเลน-ทิฝ-ลิ) adv.
1. (ร้อง) โหยหวน, (เพลง) ละห้อย
คำศัพท์แนะนำ
กระดูกหู, กระจิบ, leastwise, กินความ, ับกลิ่น, Revere, Paul, ดนต่อแดน, าปลา, bid, another time, โซรม, frivolity, don, เรื่องราว, หัวหิน, ่วมหัวงาน, ฝาชี, ดอกบานไม่รู้โรย, อารัมภกถา, William the Conqueror, abstention, ตรัส, reorganization, อย่างผู้หญิง, absolute majority, indifference, waggonette, oppressor, inasmuch as, ศากยมุนี, quoit, breed, ประปา, เจ้าเล่ห์, high noon, petrologist, sahib, tarbrush, nodular, numb, absence, เหม็นเขียว, separably, garroter, ช้า, steak, สัตยาบัน, เดินขากระเผลก, ซังกะตาย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์