บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - plaintively

plaintively (พเลน-ทิฝ-ลิ) adv.
1. (ร้อง) โหยหวน, (เพลง) ละห้อย
คำศัพท์แนะนำ
libretto, pennyweight, pen picture, acquiescence, หลักสูตร, turbogenerator, ก้ามเกลี้ยง, win through, ไย, offensiveness, ตีหน้าตาย, autonomy, Semitic, awry, outward, ตอด, พิ่ม, table moving, เลี้ยงส่ง, India, card table, sabre, beast, coolie, นานไป, standard lamp, invention, เอกพจน์, บวน, doublets, pipe fitting, economics, บานแผนก, quarto, edict, อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, ผู้ฟัง, current account, ปั่ว, blizzard, หลอม, small arms, verminous, แห้งแล้ง , emanate, last month, strike measure, ลีกทางหน่อย, kingdom of heaven,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์