บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pkg
not found
คำศัพท์แนะนำ
Ayudthia, apple tart, regular solid, arbitrator, นอนเหยียด, Leibnitzianism, พะเนิน, primary election, โรคอหิวาต์, sen., ใคร่ครวญ, that's all, turnstile, ตงิด ๆ, แสนยากร, รักษาเก้าอี้, matter-of-fact, impure, dissension, geographical, lay eyes on, อสุจิ, sneeze, เข้าทรง, torpify, uproar, ชักเย่อ, pus, อบซ้อม, ungird, กาหัง, กระทั่ง, พาล, disarmament conference, พองขน, B.C.L., earthworker, leant, songbird, วิว, ยอดด้วน, ปากคีบ, assemble, mature, subject, thermocouple, urbanity, blood poisoning, gum benjamin,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์