บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pkg
not found
คำศัพท์แนะนำ
mingy, holloa, สองคน, liege lord, Jews of the East, Westminster Abbey, indecipherable, knee plate, การบ้าน, เตี้ย, waist, is nuts on, compassionate, lanolin, ทะนุบำรุง, quaternary, ซ้ำ ๆ ซาก ๆ, ข้อขัดขวาง, extinguisher, Chief of Staff of the Armed Forces, great gun, glitter, hula, arrondissement, bah, materialize, light-fingered, , cobaltous, unobtrusive, หยุ่น, circumference, lath, in the old days, หัวเราะงอ, redundance, extemporarily, ยิ่งยวด, จตุกรณีย์, accelerative, mislead, wakened, Cicero, exploitation, pupillage, Irish stew, retardatory, stolen, refract,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์