บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pipe fitter

pipe fitter
1. คนต่อท่อ, คนวางท่อ
คำศัพท์แนะนำ
throughout, แห้ง, เพราะดังนั้น, transformer, banking house, hap'orth, showiness, สมัยใหม่, unleash, ต็มตัว, ทุรัศกันดาร, รากฝอย, เดินน้ำ, book post, ธัญญาหาร, ดู, repartee, roomful, inconceivable, คั่งค้าง, Columbia, Thammasat, ฮื่อ, textbook, ลังเลใจ , cravenly, Park Lane, relict, falsetto, เสียบ, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, แพรวพราว, Leo, หญ้าแห้วหมู, inferiority, weeping eczema, necessity, pistole, reconstruct, keep (have) in mind, weigh-bridge, คุณไปที่นั่นมาแล้วหรือ, กรมมหาดไทย, ของแถมพก, meseems, compound sentence, arduousness, in full swing, fish manure,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์