บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pipe fitter

pipe fitter
1. คนต่อท่อ, คนวางท่อ
คำศัพท์แนะนำ
come to the wrong shop, spinner, Olympian, จวนเจียน, baffling, ยุบ, without any more bones, ล่ม, metre, ราชพฤกษ์, spurt, misdemeanor, unprincipled, หมายเลข ๑๐ ถนนเดานิง, ครึ่งทาง, three percents, Corp., compound fracture, ลุกคลีตีโมง, ฮั่น, เหลือขนาด, metaphorically, เตรียมตรม, Sinhalese, judgement, ลุกลน, circularity, enduring, นักเตนนิส, blood poisoning, begonia, nailer, crucible, กำลังทหาร, Deserted Village, diagram, roll-past, ช่างเหล็ก, buckskin, ปิตุฆาต, bad, finishing school, fighting services, shorten, thankfulness, listening post, defend, locally, consciencemoney,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์