บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pipe fitter

pipe fitter
1. คนต่อท่อ, คนวางท่อ
คำศัพท์แนะนำ
succession duty, บุพการี, ักเขต, ดรรชนี, เลิกทัพ, flaxen thread, plain sailing, spectacled bear, trumpet, ปราศจาก, กล้วยตาก, แก้คุย, cowage, second teeth, civilly, ผสมพันธุ์, แค็ก ๆ, interceptor, squarely, something in the wind, enrichment, humourist, loamy, visual, projection room, เหมันต์, นาฬิกา, extempore, swing ceremony, พระสงฆ์องคเจ้า, ่อเติม, ถือเอกา, ราศี, congratulation, พระพุทธศาสนา, เขลง, clothing, waxen, origination, match, Fawkes, Guy, บู่, Chile, -logic, medic, invigorating, daisy, พรหมสี่หน้า, Red Square,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์