บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pipe fitter

pipe fitter
1. คนต่อท่อ, คนวางท่อ
คำศัพท์แนะนำ
ลิ่น, hatchway, accuracy, imputation, give place to, grease the plams of, giddiness, colloquialism, ขี้ครอก , ผมปลอม, mystification, ฮูก, ความคลาดของแสง, บานพับ, maternal, guiltless, บำราศ, mettle, ร้ายแรง, sheared, ลังจาก, palpitation, dauphinbess, ใช้ได้, colouring, overtrump, inflationary, ย่อท้อ, woo, optimism, ำท่า, arrowhead, ินกำไร, แม่พิมพ์, Pramane Grounds, grabbing, precursor, พะเนินเทินทึก, neglectful, ไว้, culmination, กรมวิทยาศาสตร์, เสียกำลังใจ, short selling, invincibility, เสี้ยนหนามต่อแผ่นดิน, fewness, ลักลั่น, rush,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์