บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pipe fitter

pipe fitter
1. คนต่อท่อ, คนวางท่อ
คำศัพท์แนะนำ
median gray, ยอดเยี่ยม, พรรคกลิน, เครื่องส่ง, common forms, sloshy, tether, greats, Augeas, งมเข็มในมหาสมุทร, unfruitful, เกินการ, lodge, utility man, วักลูกไม้, ผัก, มโหฬาร, pernickety, ยืน, สัญจร, renovation, กาฬ, market place, analyse, โศกา โศกาลัย, kinematographic, นมข้น, astigmatism, bric-a-brac, subject, ช้างเผือก, billy goat, peevishness, good evening, ผื่อ, สมหมาย, paste, บุคลิกภาพ, สาธุ, subjective, ปีวอก, safety, industrialization, satanic, under guards, ฟ่อ, eerily, profiteer, bedroom,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์