บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pipe fitter

pipe fitter
1. คนต่อท่อ, คนวางท่อ
คำศัพท์แนะนำ
hollow, improperly, interlope, minelayer, hurl into prison, Astrakhan, commercial college, Catholic, bin, trade price, หยียบย่ำ, Bloshie, ไก่ต๊อก, extemporaneously, พระมหา-, two-pair back, ticker tape, retrogressive, ขี้โม้, ดอน, cobbler, rug, ชื่อเสียง, กลั้นวาจา, flair, ัดรอน, Christmas eve, กระจ่าง, มานะจองหอง, สี่, organ, โมฆะ, กับ, กุ, ูบฟอดใหญ่, second distance, collate, สมาน, Hampton Court, opera hat, rearm, lady doctor, goods and chattels, phonograph, จาริก, ยกยอ, cooperator, Mauser, สอพลอ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์