บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - picturesque

picturesque (พิคเชอะเรซค-) adj.
1. เหมือนอย่างในภาพ, เหมือนกับวาดภาพ, สละสลวย, สวย, น่าดู ไพเราะ, น่าเพลิดเพลิน
คำศัพท์แนะนำ
household, anaesthetist, from the cradle to the grave, concretely, field meeting, ชอบกลŽ, scan, crone, self-asserting, ธนาคาร, martin, deny, เจ้าพนักงาน, ความสัตย์จริง, county borough, degrade, ไหวพริบ, claret cup, กระสา, vignette, girt, ผลิดอกออกผล, คำกล่าว, on an even keel, Indian summer, bride, timekeeper, meeting, maggot, Christmas, accursed, lipstick, กามตัณหา, สายอากาศ, กิริยามารยาท, เขนย, On His Majesty's Service, ศิษย์มีครู, ตะพาน, เบี้ยหวัด, ไช, อภิเนษกรมณ์, pukkah, nationally, plane geometry, clave, ต้ดิน, คาย, quiver,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์