บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - picturesque

picturesque (พิคเชอะเรซค-) adj.
1. เหมือนอย่างในภาพ, เหมือนกับวาดภาพ, สละสลวย, สวย, น่าดู ไพเราะ, น่าเพลิดเพลิน
คำศัพท์แนะนำ
กระดูกโหนกแก้ม, marshiness, คอต่อ, market day, เงียบกริบ, negotiations, เก่ง, ปีบ, turmoiled, primary cell, contact printing, assiduousness, มักน้อย, ตะเพียน, dandify, short selling, นู้น, crush, แตะ, violator, เอิกเกริก, อักขรวิธี, spectral colors, water hen, bell-wether, rid of him, decade, เนื้อ, ร่มโพธิ์ ร่มไทร, tennis, metropolitan, outlook, stallage, tore, patience, edge, public company, aeration, qua, Rome-Berlin Axis, goggle box, ทรงโค, ชะบา, run to earth, schoolboy slang, mixed pickles, sharp-witted, pillow fight, อรรถ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์