บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - picturesque

picturesque (พิคเชอะเรซค-) adj.
1. เหมือนอย่างในภาพ, เหมือนกับวาดภาพ, สละสลวย, สวย, น่าดู ไพเราะ, น่าเพลิดเพลิน
คำศัพท์แนะนำ
ซวย, คุณสมบัติ, word, กวน, dumbness, briny taste, abacus, นาปรัง, glassy, วายวอด, fro, arbitrate, stand camera, slash, อิตถีลิงค์, shod, คริสต์จักร, Newmarket, herpetologist, มวย, absentee, Bangkokian, analogy, Roundhead, eugenia, เรียกคืน, slobber, soiree, incisive, weft, conventional, dotty, hawkish, clangorous, trolly, caval cade, fearful, lager, trinket, assertively, tetrahedron, alias, Carl, incontinence, ฉูดฉาด, Wilde, หลาว, นักแม่นปืน, benefice,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์