บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - physiography

physiography (ฟิสิออก-ระฟิ) n.
1. การอธิบายภูมิศาสตร์ และปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
2. ภูมิประเทศ
คำศัพท์แนะนำ
tactical bombing, ได้, kinetic, all time, witlesslly, proclaim, deckhand, battledore, trumped-up, bring to himself, หอปฎิบัติการมาตรฐานแห่งชาติ, tailing, เอะอะ, itch, ปลายทาง, ปากบอน, Phenician, Esopian, dogfight, เผ็ด, electron tube, cinerary rite, หิด, มน้ำตาย, พัตร, printer's dozen, gruelling, marriage, therapeutically, famous, attitude, ปี๊ด, พระพาย, ระหว่าง, reduced, ขนมหวาน, scrutiny, arid, tide over, duckling, ผังเมือง, อาสัญ, ค่ไหน, pistol, uhlan, กลุ้ม, without a wrinkle, novelese, ใบหุ้น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์