บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - physiography

physiography (ฟิสิออก-ระฟิ) n.
1. การอธิบายภูมิศาสตร์ และปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
2. ภูมิประเทศ
คำศัพท์แนะนำ
urination, Hague, The, towage, หัน, prestigious, preventively, grand sire, ตี, ปี, จอ, satirize, southeastern, convincingly, ลูบคม, Chinee, กระนั้น, precariously, coo, ทรหด, ไตร -, เฟื้องฟ้า, จุฬา, อัตวินิบาตกรรม, lumpish, บทนำ, free list, squeeze, รบ, prolonged, deflect, ปกปิด, concentration, Frederic the Great, ปัจจุบัน, congruously, รัฐประศาสน์, kangaroo closure, understood, socks, royal scribe, run dry, conduce, ปรุ, คันศร, เจ้าพนักงาน, คั้นกะทิ, commensurable, ขาดแคลน, พุฒิสภา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์