บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - photoelectric cell

photoelectric cell
1. เครื่องเปลี่ยนแสงเป็นกระแสไฟฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
fat lot, run, bobtail, snowshoe, mass communication, จำเดิมแต่, syndicate, demobilization, แม่กองเรี่ยราย, หมอบกราบ, ติ, ก่อนไก่, rewound, หิวน้ำ, ขาด ๆวิ่น ๆ, trend, mutatis mutadis, All Souls' Day, lethargically, afterwards, วนิพก, tourmaline, ป็นหมวดเป็นหมู่, Salesian, gifted, ระคน, test, กรวยเหลี่ยม, โหว้, เรือกสวนไร่นา, แช่งด่า, flash, สีแก่, birdie, Boccaccio, mechanics, เภท, wrought iron, phlegmatically, godspeed, ineptness, leaven, subcutaneous, swiftness, clef, three-pence, purport, subject index, ชวนชื่น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์