บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - photoelectric cell

photoelectric cell
1. เครื่องเปลี่ยนแสงเป็นกระแสไฟฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
leavings, gallinaceous, associated state, thumb index, topee, brought to bed, bugler, tongue, stock model, shaken, unwilling, วิจัย, ข้าคอกัน, civil list, telegraph editor, childbed, called to the bar, sunshade, civility, insufficiency, sparking plug, orient, ขายหน้าขายตา, watchful waiting, ผู้ประกัน, test case, gynaecology, collectivism, R, จำเริญ, ภมร, roaster, starve, slipper, หอยอีรม, ovation, melodic, ทำเสน่ห์, No. 10 Downing Street, mediocre, Scotswoman, ขีดยาว, วรรณ, capacious, ต่อเนื่อง, whole-blooded, ชายคา, radio compass, banish,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์