บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - photoelectric cell

photoelectric cell
1. เครื่องเปลี่ยนแสงเป็นกระแสไฟฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
He shall not interfere with me, เหล่าร้าย, The Divine Comedy, coon, soda, แม่ปิง, Robin Good-fellow, Longfellow, Henry Wadsworth, นั่นแหละ, girlie, fiber, deckhouse, workbox, สงัดเงียบ, equivalent, โนรา, ูญกลาง, loc. cit., ผู้อุปการะ, manager, ขย้อน, jerrican, รุม, genii, vibrant, กลั้วคอ, จอมทอง, dryer, rissole, กระฉ่อน, uncountable, exonerate, suction dredge, จดหมายเหตุ, กินแถว, ห้องนั่งเล่น, grass, keep the pot boiling, afterwards, แนวหน้า, zigzag, destructible, หวีด, ุงรัง, filch, Five Forks, voila, Liberty ship, กลางเก่ากลางใหม่,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์