บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - photoelectric cell

photoelectric cell
1. เครื่องเปลี่ยนแสงเป็นกระแสไฟฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
scaremonger, intoxicated, ใบระกา, virtuous, immutably, direct, ซื้อหา, cricket bowler, through (by) the medium of, เถรสภา, สลอด, hearsay, stage direction, indignation meeting, ours, กบดานอยู่ในห้อง, junk, ไสว, barrelshaped, แรกรุ่น, dislike, deepen, Committee of Supply, take part, desecrate, บ่อ, สำเภา, blushfully, coporate body, มหาพน, รัตนะ, rosin, retrospect, Empire style, perfidious, broncho, เหว, learn, socialite, เนื้อแท้, กรณี, ป่าดิบ, อกชาน, inferno, ระกอบคุณงามความดี, เครื่องนวดข้าว, ปอย, ครัน, chamois,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์