บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - photoelectric cell

photoelectric cell
1. เครื่องเปลี่ยนแสงเป็นกระแสไฟฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
Chauvin, spoils system, บนสวรรค์, theatrically, adjectival clause, Midlands, jalousie, solubility, จ่านายสิบตรี, เด็ด, เฉา, ้อย, ลับ, หน้าแล้ง, วายุภักษ์, isomeric, gasper, pettiness, preselector, wry-mouthed, shock tactics, unharmed, ่าถอย, cadavericspasm, water hen, thumbnil sketch, brontosaurua, คลี่, turn down, สารกรมธรรม์, pilot nut, unreel, แหว่ง, annunciate, leopard, obsession, congenially, rickets, unhappy, กัลกัตตา, sidelong, zingiber, peachblossom, cold-proof, กระสอบ, ูลู่ถูกัง, Juno, digestible, a hundred and one,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์