บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pettishly

pettishly (เพท-ทิฌลิ) adv.
1. เจ้าโทสะ, ขี้แย, ใจน้อย, งอน
2. ใจแคบ
คำศัพท์แนะนำ
ชนวัว, coronation, lieutenant colonel, complimentary, ล่ำ, ต๋อม, ับสมอ้าง, ลอดปลอดโปร่ง, tufty, เต๋า, American, พราว, harbor, rickets, ป.จ., trunnion, หวาดกลัว, ทพนารี, ละลาบละล้วง, possible, ขัดแย้ง, communicative, trademark, unhurt, กุล, easel, inland navigation, inn, เดคาเมตร, Christmas day, ตีแผ่, ยักท่า, breastrail, ยาดม, matinee idol, วามใคร่, อ่าน, โว้ย, premonitory, เปิบ, apothecary, skeleton in the feast, Indian file, ร่น, numismatics, whistling, germane, sofa bedstead, จิก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์