บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pettishly

pettishly (เพท-ทิฌลิ) adv.
1. เจ้าโทสะ, ขี้แย, ใจน้อย, งอน
2. ใจแคบ
คำศัพท์แนะนำ
early in the morning, bluntly, at last, duplex printing press, drapery, politeness, revivalism, rugged, filter cigarettes, below the belt, Aryan, discretion, เพื่อให้รู้แล้วรู้รอดไป, ร้านขายยา, heartless, ันจ่า, screech to a stop, spectral colors, พัก, coolie, เสลดหางวัว, ติดอ่าง, would sooner, riddle, งานอุทยานสโมสร, newscast, มหาหิงค์, ุ่ง, uhlan, frigidity, predomination, advantageously, resplendence, สุนัข, quarantine, freeway, full-dress rehearsal, voiced consonants, หน้าเง้า, riband, cooler, torchlight procession, -phile, Cambodian, นักเลง, เห็นอกเห็นใจ, mezzotint, poultry, เปลี่ยนอิริยาบถ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์