บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pettishly

pettishly (เพท-ทิฌลิ) adv.
1. เจ้าโทสะ, ขี้แย, ใจน้อย, งอน
2. ใจแคบ
คำศัพท์แนะนำ
five o'clock tea, manoeuvrable, great grandmother, sawed, corporation, อากร, hatter, heigh, anthropologist, transmission, แน่นท้อง, micropscopic, กินน้ำ, refrigerant, vulturine nose, bar, แกะแม่พิมพ์, เป็น, ยาสูบ, ภาคภูมิ, synopses, ทรงม้า, bitting, repartee, กระแบก, เหี้ยมเกรียม, corruptness, rationalism, amusingly, ธรรมาธิษฐาน, ที่นอน, right side out, heartland, เบิ้ม, Gad, ิงแอบ, นาน, ตั้งลำ, คล้าย, recurrent, ประศาสน์, cadastral, สู้, บิดา, hippy, ม้า, อริ, benefit, ไส้กรอก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์