บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pettishly

pettishly (เพท-ทิฌลิ) adv.
1. เจ้าโทสะ, ขี้แย, ใจน้อย, งอน
2. ใจแคบ
คำศัพท์แนะนำ
อาวรณ์, torchbearer, buffer, abstract of title, unskilled, กล้วยฉาบ, mutual fund, indorsee, fordable, eccentric, fineness, misapprehension, exceptional, เจ้าเหนือหัว, มังคุด, โรคห่า, bouillon cube, เศร้าโศก, ฟ้อ, escapism, อนาคต, The Victoria, loggerheads, go up, Persian lilac, สิ้นอยาก, eye-catcher, คุณควรจะไปเดี๋ยวนี้, จูงมือ, dishonorably, คุณอนันต์โทษมหันต์, group marriage, thinking cap, carramel, dominate, เปี้ยว, usable, tasteful, เสบียง, สำบัดสำนวน, philologically, Ankara, anaesthetic, นิเกิล, ใครมาที่นี่, connubial love, format, trapper, สะท้าน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์