บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pet

pet (เพ็ท) n. adj. vt. vi.
1. สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น เช่น แมว สุนัข
2. ที่รัก
3. (เรื่อง) ที่ขึ้นอกขึ้นใจ, ที่พอใจนักหนา, ที่พอใจนักหนา
4. ลูบคลำ, จูบกอด
คำศัพท์แนะนำ
เย, จาน, parasol, ด้วยความโลภ, deportment, empiric, likableness, W. A. A. C., faint lines, acoustics, สมุดข่อย, ช่างแท่น, นพ, pate de foie gras, diversified, dumb friends, แมงคาเรือง, sputter, treasury, populate, กรมแผนที่ทหารบก, scalene, powwow, Borneo, ูกเรือ, crock, recapitulation, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, โพ้นทะเล, zingiber, putrescence, ต้มหมู, กรมสารบรรณทหารอากาศ, กระชดกระช้อย, trimming, มะละกา, Emprie State, reverberate, กรมศุลกากร, make bold, cut a figure (a swath), ราโท, factional, carnivore, P.M., Polaroid, greeny, สุจริต, conscionably,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์