บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perversive

perversive (เพอะเฝอ-ซิฝ) adj.
1. ใช้ในทางที่ผิด, บิดเบือน, นำไปในทางที่ผิด
คำศัพท์แนะนำ
กลาง, พอตัว, หอยกะจี้รี่, amplitude, Dyak, republican, homestead, pearly, dress coat, viviparous, Duesek-electric locomotive, public address system, upheld, ปฐมสมโพธิ, tartarous, Rockefeller, John D., salami, scrag, statement of accounts, material, undersquare, sparks, sordid, ฟองน้ำ, พิกล, routine, affront, exacerbation, insularity, เหล็กแผ่น, เขตปลอดทหาร, เมตร, innovation, fuddle, sanitary towel, at one fell swoop, ครูด, plural voting, assure, สวาท, surplice fee, สบาย, เกิด, นมีกับคนจน, hesitating, spondee, do not, -natured, precaution,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์