บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perversive

perversive (เพอะเฝอ-ซิฝ) adj.
1. ใช้ในทางที่ผิด, บิดเบือน, นำไปในทางที่ผิด
คำศัพท์แนะนำ
ขวานผ่าซาก, เติ่ง, typhus, crux, naively, the test of time, ในกาลก่อน, all hours, พุธ, เขย, wag his finger at, underworld, front-wheel drive, dubiety, โป้งโล้ง, Lethe, nonparty, orange, เดินหนังสือ, program director, extinguisher, Crimea, Emerald Isle, ั้งแท่ง, step up, abnormality, add, dry, everlastingly, hern, โต้, honorific, ตอก, เสียงข้างมาก, revenue code, Norman, the Oaks, grapple, mon Dieu, ระฆัง, carman, เส้นรัศมี, abysses of time, เต่ากระจาน, ปฐมสมโพธิ, sea holly, mole cricket, ปัจฉิมวาจา, gaunt,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์