บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perversive

perversive (เพอะเฝอ-ซิฝ) adj.
1. ใช้ในทางที่ผิด, บิดเบือน, นำไปในทางที่ผิด
คำศัพท์แนะนำ
humus, bystreet, dandify, newsletter, higher echelon, สะตือ, religiousness, earphone, ูโรง, gratifying, กนิษฐา, ราศี, nest of boxes, sisterhood, iguana, split pin, inexhaustible, หญ้าแพรก, Pluto, bring on, milkiness, volley fire, คอกหมู, adipose tissue, บึกบึน, เจ้าพ่อ, accustomed, Jainism, ผิวพรรณ, water table, humming top, คณะสงฆ์, ปราศจาก, าเลี้ยงชีพ, prolix, androgen, porridge, Cesarian, anchovy sauce, prickly heat, blazon, sice, innkeeper, make representations, color, is nuts on, รูปแบน, จำจอง, ชั้นโท,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์