บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perversive

perversive (เพอะเฝอ-ซิฝ) adj.
1. ใช้ในทางที่ผิด, บิดเบือน, นำไปในทางที่ผิด
คำศัพท์แนะนำ
titan crane, ทดท้อ, เงินปี, ขวักไขว่, แก้ที, helpful, ชื่นใจ, กรรมสัมปาทิกสภา, รื่นฤดี , ภาชนะ, spread-eagle, สมัคร, กระจ่าง, streamer, year of grace, วายพระพร, papilla, handball, active, ้า, dazzle, coup d'etat, เยิน, amphibious, poorer, ปราจีน, เจ้าขา, Etna, round game, credentials, wash-house, valiant, moulin, เรื่องสั้น, shirtless, elfish, ขันตี, chalky, Wales, surpassingly, antedate, complaisantly, running hand, public enemy number one, ศาสตร์, rivetter, makeup, voluble, palette,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์