บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perversive

perversive (เพอะเฝอ-ซิฝ) adj.
1. ใช้ในทางที่ผิด, บิดเบือน, นำไปในทางที่ผิด
คำศัพท์แนะนำ
detail, tamp, rhapsodize, อินังขังขอบ, ยอแสง, ่างตาดู, ตุ๊กตา, ดอยอินทนนท์, plentiful, ใบพัด, หอทะเบียน, speaking trumpet, sitting room, flaw, reproachable, subversive, retreat, grubby, รรมสาร, องดี, หลุน ๆ, กบ, จ๋อ, trunk call, frump, กระอิดกระเอื้อน, ก.พ., brae, lintel, understatement, ู่ยี่, heave the gorge, fidget, chours of catcalls, ัดจริต, Petition of Right, Tractarian, old guard, หนังสือเรียน, ยานี, มารยา, killing, U.K., seawall, absorbed, ballroom dancing, กระโปรง, aversion, cherubim,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์