บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perversive

perversive (เพอะเฝอ-ซิฝ) adj.
1. ใช้ในทางที่ผิด, บิดเบือน, นำไปในทางที่ผิด
คำศัพท์แนะนำ
vermicelli, sec., จาบจ้วงล่วงเกิน, shellproof, มีอิทธิพล, euphuism, ทั้งผอง, กาพย์สุรางคนางค์, clog, IX, เหนอะหนะ, พัง, ร่ำไห้, shirtings, roll-past, disgrace, cassava, rarity, tempt, portraitist, sawed, Star Chamber, โทรโข่ง, แหมะ, aggression, โปรย, roisterous, labor toil, lie in ruins (in the dust), เหลอ, hand over fist, เรียงแถว, spirit level, cork, inadvertent, นักโทษ, sick benefit, a stitch in time, ดับขันธ์, stick shift, palfrey, leaven, Austen, Jane, กระทรวงเกษตราธิการ, rhinosceros beetle, ลักษณนาม, chilling, ลุดลุ่ย, สังหรณ์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์