บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perversive

perversive (เพอะเฝอ-ซิฝ) adj.
1. ใช้ในทางที่ผิด, บิดเบือน, นำไปในทางที่ผิด
คำศัพท์แนะนำ
ไปรษณียากร, on the carpet, feeble, นั่งปะไร, meritoriousness, sanctification, ร้างสรรค์ , สื่อความร้อน, least, เครื่องโขลก, teasing, กระบิดกระบวน, man of action, the Conqueror, basis, นายประกัน, ประเดิมเริ่มแรก, sea urchin, ห่องห้อย, ไพ่สามวง, กุดั่น, กิตติมศักดิ์, encyclopaedist, republicanism, อากาศ, tipsy, repartee, Secretary of State, gonorrheal, day by day, คณะเทศมนตรี, petrol, สมัยต่อไป, ชืดราวกับน้ำยาเย็น, กาลครั้งหนึ่ง, ulterior, อ้าว, dial, ฝากระดาน, watchfully, ิ่มนวล, poetical, ไม้ป่า, ที่หนึ่ง, หน้าใหม่, maladroitly, derisively, placate, constellation,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์