บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perversive

perversive (เพอะเฝอ-ซิฝ) adj.
1. ใช้ในทางที่ผิด, บิดเบือน, นำไปในทางที่ผิด
คำศัพท์แนะนำ
dunnage, weigh down, point-to-point race, shocker, grease the plams of, ลับ ๆ ตื่น ๆ, visualize, ก้างขวางคอ, russet, ชีพจร, cheese plate, fifth, superable, cash and carry, อย่างเดียว, แก่วัด, ลูบหน้าปะจมูก, got, แร้นแค้น, go on the stage, เฉลี่ย, manliness, periscope, demoralizing, ส่งใด, ossify, rummage, เติบโต, โดย, quarantine, ฆ้อง, afford, stallion, marline-spike, Lucullus, อิ่มอาบ, pimiento, below stairs, น้ำข้าว, elf, shoo, ผลตอบแทน, look daggers, touch, เชิงตะกอน, แต่ละวัน, fissure, rallying cry, stunning,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์