บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perversive

perversive (เพอะเฝอ-ซิฝ) adj.
1. ใช้ในทางที่ผิด, บิดเบือน, นำไปในทางที่ผิด
คำศัพท์แนะนำ
ตะราง, legend, sporadically, arsenite, hijack, เบญจกัลยาณี, anywhere, ceaseless, consider, ย้อน, lullaby, สถานเอกอัครราชทูต, Ney, Michel, sunder, วรุณ, ขีดสั้น, เกลือแร่, streaky, overabundance, หมึก, กรุณา, brownish, strangely enough, ระลึกชาติ, จวนเจียน, อาหอกปลายปืนจ่อ, หนทาง, เป็นประจำ, พุงแก, strand, ขมุกขมัว, สัตว์น้ำ, รัดประคด, Trinity House, outgaze, ความ, metabolic, นัตถุ์, สรณตรัย, flow, sleeper, กินง่าย, pigeon-hole, coyly, dieograph, ระรัว, infamously, big with young, emergency,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์