บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perversive

perversive (เพอะเฝอ-ซิฝ) adj.
1. ใช้ในทางที่ผิด, บิดเบือน, นำไปในทางที่ผิด
คำศัพท์แนะนำ
ผู้ฟัง, met, รงกัน, คี่Ž, malign, Johny, ล่อง, haywire, อย่างมาก, expansible, Washington Monument, inexpedient, pose, technically, ห่าง, outwardly, ถ้วยกาแฟ, spill blood, susceptibly, turn a hair, fortnight, cutis, เจ้ากรม, complexion, cuirass, กล้วยหักมุก, drawn face, -ary, read, be good, แก้ไข, duelist, perpetrate, mockery, wind, transcend, spume, ตะเฆ่, ductility, Aphrodite, เผื่อแผ่, ือโชคถือลาง, นุนหลัง, lagoon, discover, stole, magazine, dossier, give him a cold pig,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์