บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perversive

perversive (เพอะเฝอ-ซิฝ) adj.
1. ใช้ในทางที่ผิด, บิดเบือน, นำไปในทางที่ผิด
คำศัพท์แนะนำ
perpetual day, Wilson, supernatural, conversance, abhorrent, splintery, คุณความดี, tensile, เยียดยัด, Memorial Bridge, externally, tenacity, rejoinder, cucumber, กองทัพ, ทัณฑ์, asylum, corrigible, Lyceum, ธงชัย, ตามปรารถนา, Inns of Court, ยาครอบจักรวาล, เลขคู่, หมันต์, dictator, satisfactorily, cease, choir, เวหา, อ้ายเตี้ย, handle, เปรียบเทียบ, จอดี, bench-type seat, พอดี, sleekness, หมูตะพาบน้ำ, handmaid, time card, -ide, Innocents' Day, sloe, Stirling, obscene, thinks no small beer of himself, as much, do justice, ยิงไม่ออกแทงไม่เข้า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์