บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perversive

perversive (เพอะเฝอ-ซิฝ) adj.
1. ใช้ในทางที่ผิด, บิดเบือน, นำไปในทางที่ผิด
คำศัพท์แนะนำ
Your Ass-ship, basketball, lucrative, ชำรุด, อำนวยการ, คนแปลกถิ่น, birdseed, budget, ท้องไร่ท้องนา, shrouds, ringworm bush, วัย, มร., เดือย, ขี้โกง, ตะไบท้องปลิง, apocrypha, ใหญ่, cowpea, ด้ายดิบ, restrict, สายตัว, frisk, hairbreadth, clinical, ตัวตืด, burglary, ฝรั่งเศส, นุ่ม, กระทำความผิด, mellifluence, naked, stylishness, immune, potential difference, กัมมันตภาพ, ชาวบ้าน, leatheroid, represented, สามานยนาม, tail up, bishop archbishopric, unwanted, กงเต๊ก, tho, คร่าว, เฟิน, นพรัตน์, shopwalker,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์