บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perversive

perversive (เพอะเฝอ-ซิฝ) adj.
1. ใช้ในทางที่ผิด, บิดเบือน, นำไปในทางที่ผิด
คำศัพท์แนะนำ
amateur radio, arsenic, propriety, ังความข้างเดียว, strict, อนุบาล, บ้า, nuptials, shandygaff, toyingly, putting green, สวรรคโลก, หย่อน, August, น, incredible, gullet, อนกำลัง, ปน, floral, ไสยา, unfinished, coagulate, เพลง, รถกุดัง, เศร้าสร้อย, clean-cut, เรียงแถว, ีราคา, Niagara, Batavian, telephoto, Whistler, James A. M., side door, akimbo, full back, asceticism, toolroom, าลาย, พระหฤทัย, รำวง, catechism, telling, superabundance, flame of the forest, coconut shell, ร่วง, skin-deep, ดำเกิง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์