บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perversive

perversive (เพอะเฝอ-ซิฝ) adj.
1. ใช้ในทางที่ผิด, บิดเบือน, นำไปในทางที่ผิด
คำศัพท์แนะนำ
portraitist, tin hat, burette, fricative, เท่าที่, aspirate, absolute alcohol, มักมาก, game bag, poems in prose, นักจี้, in the air, accustomed, scatheless, dead, Sermon on the Mount, go to, Heralds' College, grille, arbitrariness, declamation, ทานตะวัน, ัญชาการ, l', Iron Chancellor, โดนสามีฟ้องหย่า, multi-, under the impression that, ตุ๋น, หวาดกลัว, ย่างเดียว, acquiesce, haemorrhage, vassal, ret, sledgehammer, codeine, manipulated, เฉลิมพระชนมพรรษา, police dog, elves, clean-cut, Hegelian, พลตำรวจโท, culvert, เพ่อ, Alpinist, gust, feminist,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์