บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perversive

perversive (เพอะเฝอ-ซิฝ) adj.
1. ใช้ในทางที่ผิด, บิดเบือน, นำไปในทางที่ผิด
คำศัพท์แนะนำ
ไม้โท, cheapness, กร่าง, rheumatic, traveler, ่วงเวลา, exactly, I'd, applicability, blind, celebration, measured, underworld, cohesiveness, off his nut, ขาด้วน, วิถี, วนเวียนไปมา, causative verb, ิด, Newmarket, ๖ โมงเย็น, บาทบงส์, intendant, disorganization, heavyheaded, bard, กล้วยไม้, ตัวจักร, จงครึ่ม, nipple, animatingly, C.I.O., bunting, caterpillar wheel, imbecility, รื๋อ, จาว, รากตึก, ไข้หวัดใหญ่, ผู้นำทาง, axes, snout, หย็อกหยอย, win the day, dead tired, one-step, รายการอันนี้, หมอขวัญ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์