บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perspicuously

perspicuously (เพิซพีค-อวซลิ) adv.
1. แจ่มแจ้ง, เข้าใจง่าย
คำศัพท์แนะนำ
reducer, ทนคุณ, coition, suretyship, three, scout, surface tension, boar, endmost, salad oil, unmannerly, rummage, wagonette, megalith, เดียว, cut the ground from under his feet, สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง, private boarding-house, old world, เท่าทุน, reentering, shut, know the ropes, เอียง, โฉด, teledu, reprobation, sub voce, brotherly, Conservator of the River Thames, girth, Oxon., brilliantly, wrong font, recapitulate, เขยก, cursh, instil, ยู่เวร, หมวกไหมสับปะรด, inmost, deliver the goods, incommunicado, impertinent, Indian jujube, ฤชาธรรมเนียม, unimportant, mosquito curtain, out of joint,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์