บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perfide Albion

perfide Albion (เพะฟีด-อัลบยอง-)
1. คำที่ชาวฝรั่งเศสเรียกประเทศอังกฤษ แปลว่า อังกฤษทรยศ
คำศัพท์แนะนำ
เด้ง, beloved, peppermint, mitigating circumstances, สายดิ่ง, empiricist, skin-deep, คว้านท้อง, made or mar, staff sergeant, waistcoat, in days to come, สุโขทัย, เมืองร้อน, massively, subject heading, ประจำวัน, oct-, margarin, little, epigrammatic, -worthy, sash, เมียง, decimal notation decimal point, asphalt, cash on delivery, Fitzgerald, เย็บ, มาร, มั่น, hex, rock tar, prolog, plausibility, อบแฝง, noise suppressor, หม้อแบตเตอรี่, เข้าปก, rugby, interplay between light and shade, galley slave, swordfish, penman, Long Parliament, put off, feast, urchin, นรก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์