บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perfide Albion

perfide Albion (เพะฟีด-อัลบยอง-)
1. คำที่ชาวฝรั่งเศสเรียกประเทศอังกฤษ แปลว่า อังกฤษทรยศ
คำศัพท์แนะนำ
ดินแดน, livery servant, irony, พระเมรุ, ระรัว, Casanova, disdainfully, witlesslly, professorate, banish, receiver, espy, answerless, ่อร่างสร้างตัว, แคนาดา, unbeaten, quadratic, น้องน้อย, wax light, whaleman, โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, รุ่งเรือง, เบอร์ลิน, ฉุยฉาย, freehold, bicycle, aide-de-camp, stave, sciatic, างตา , embryo, forecourt, chef de cabinet, มารยาท, กระจิบ, news, ดวงโคม, shelves, separateness, incipient, appearance, garnishment, inferno, covered waggon, abnormal psychology, เปรต, ของเล่น, ธุระ, ทับศัพท์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์