บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perfide Albion

perfide Albion (เพะฟีด-อัลบยอง-)
1. คำที่ชาวฝรั่งเศสเรียกประเทศอังกฤษ แปลว่า อังกฤษทรยศ
คำศัพท์แนะนำ
กระดาษปรู๊ฟ, โขลง, พรหมจารี, matinee, perjure, canter, province, obstetrical, photographs, ได้ชื่อ, ธำมรงค์, เวที, สองสาม, launch, จู้จี้, เสมหะเฟื่อง, coercion, obliged, ซ้ำ ๆ ซาก ๆ, ฐาน, ผิดเวลา, ้ำไหลไฟดับ, ถ่านไม้ซาก, interlining, unnoticed, plug-ugly, ขสือ, หลักกิโลเมตร, polite letters, ราด, in two minds, babe, tee, ฝุ่น, sea scout, library, mho, gallows bird, unbreakable, colleague, pomp, spoon, rattled, ม่อมเจ้า, operation, สุดที่จะคณนานับ, Heaviside, flouting, bloodless,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์