บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perfide Albion

perfide Albion (เพะฟีด-อัลบยอง-)
1. คำที่ชาวฝรั่งเศสเรียกประเทศอังกฤษ แปลว่า อังกฤษทรยศ
คำศัพท์แนะนำ
gallows-ripe, building society, ไม่ไว้หน้าใคร, retroversion, เพชร, งันงก, หัน, tonneaux, Doncastern, satellite, ซุกตัว, frequenter, in a stew, mawkishly, albumen, aquatint, defamation, almond, hew, summarize, zoo, mother earth, สามเกลอ, ปึ่ง, ผู้หญิงกระจ้อยร่อย, triangulate, hog deer, ประชาคม, stolidly, Whitehall, แก๊บ, ุ่นวาย, compressible, adulterant, ดำเนิน, hatefully, weathercock, เสม็ดขาว, unmerciful, ถอด, fishplate, tensile force, กาลักน้ำ, spinnaker, international code, take advantage, disappear, ลิลิต, incompatibility,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์