บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perfide Albion

perfide Albion (เพะฟีด-อัลบยอง-)
1. คำที่ชาวฝรั่งเศสเรียกประเทศอังกฤษ แปลว่า อังกฤษทรยศ
คำศัพท์แนะนำ
เหยียบ, foe, D.D.S., ชุมนุมพงศาวดาร, พลาง, จำหน่ายจ่ายแจก, น้ำตาลเมา, Vandalism, แสร้ง, overgrew, กฎอัยการศึก, Brahman, ข้อพิสูจน์, toilful, revolver, ชมพู, get out, Prussia, halting, ักปีกกา, fatigue party, สำแลง, เข้าคิว, spasmodic, เพลงไทยสากล, repugnant, baronetage, on his feet, แฟบ, l've, microscopy, angularity, regional, กำนัล, ธรรมสภา, seizure, torrential, บุ้ง, pamper, ฝักพร้า, demonstration farm, reversion, loco, introversion, บุตรนอกสมรส, household, L/C, maritime states, fleur-de-lis,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์