บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - perfide Albion

perfide Albion (เพะฟีด-อัลบยอง-)
1. คำที่ชาวฝรั่งเศสเรียกประเทศอังกฤษ แปลว่า อังกฤษทรยศ
คำศัพท์แนะนำ
กระทบกระเทือน, sociability, baboo English, แปดสิบ, out at elbows, ลำไพ่, queen's knight, Twelfth day, ยินดี, fully, West Point, ค่าใช้จ่าย, fay, loudspeaker, frog-march, ประสพ, signaler, joyfully, -tuire, โลหะผสม, เรี่ย, landscape painter, nun bird, careerist, basketball, บเขี้ยวเคี้ยวฟัน, careen, พองขน, อัยกี, relaxation, ฝ่ายบุ๋น, wager of battle, monkey wrench, perjurious, voiced consonants, teeter, ข้าวต้มหมู, warlike, thankful, lucrative, กร๋งเกร๋ง, go the pace, steam-roller, เสรีภาพในทางการเมือง, ski run, จุลทรรศน์, ฉับพลัน, looseness, Siberia,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์