บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - peppercorn

peppercorn
1. เมล็ดพริกไทยที่ตากแห้ง แต่ก่อนใช้ส่งเป็นส่วยแทนค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าเช่นนี้เรียกว่า peppercorn rent, ค่าเช่าที่ให้พอเป็นพิธี เพื่อไม่ให้ขาดอายุความ
2. ของเล็ก ๆ น้อย ๆ
3. ผมที่ขมวดเป็นวง
คำศัพท์แนะนำ
ต่อปากต่อคำ ต่อล้อต่อเถียง, demountable, road sense, aqua vitae, Bachelor flat, จับฉ่าย, peaceable, impatiently, คืนวานซืนนี้, าดหัว, viceregal, carrot, ังความข้างเดียว, bort, flauntingly, Sunday, Her Excellency, centigram, dribble, Tilbury, rub shoulders with, Madame Tussaud's, soap opera, veranda, limpidly, platen press, French Canadian, ผ้า, lamblike, กีด, -ana, ameba, given on, เส้นผ่านศูนย์กลาง, ง่อนแง่น, semidiesel, half as much, raised type, renegade, on coming, สาธุการ, ตาตุ่ม, farflung, ฮาไวอิ, fiscal year, diplomat, หาก, ex, rakish,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์