บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - peppercorn

peppercorn
1. เมล็ดพริกไทยที่ตากแห้ง แต่ก่อนใช้ส่งเป็นส่วยแทนค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าเช่นนี้เรียกว่า peppercorn rent, ค่าเช่าที่ให้พอเป็นพิธี เพื่อไม่ให้ขาดอายุความ
2. ของเล็ก ๆ น้อย ๆ
3. ผมที่ขมวดเป็นวง
คำศัพท์แนะนำ
jollily, เหม็นอับ, pacific, intracranial, dower, stirrup, iridium, Regina versus Jones, ่าน, ก่อกู้, ทำลาย, ชัยนาท, โรจ, stale. moldy, พนักงานโทรศัพท์, bona fides, sultan, tipsily, ซ้อม, เพี้ยน, intelligence office, mordacity, apprentice ship, สับสน, tombstone, Servia, ประกันสังคม, manna sugar, สงครามโฆษณาชวนเชื่อ, titillation, HHH, digging, yellow fever, hit it, ปรู, bring to life, duplication, pipe cutter, พะอืดพะอม, vicissitude, bear, ต้นคิด, saffron cake, สนุก, scrimmage, bottle-fed, ผกา, ตูม, crack,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์