บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - peppercorn

peppercorn
1. เมล็ดพริกไทยที่ตากแห้ง แต่ก่อนใช้ส่งเป็นส่วยแทนค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าเช่นนี้เรียกว่า peppercorn rent, ค่าเช่าที่ให้พอเป็นพิธี เพื่อไม่ให้ขาดอายุความ
2. ของเล็ก ๆ น้อย ๆ
3. ผมที่ขมวดเป็นวง
คำศัพท์แนะนำ
cap., highway code, เปรียง, cultivable, honeymooner, kick up, สายฝน, pick, ตั้งลำ, ่วงละเมิด, amphibolic, มีค่าควรแก่การจดจำ, ชม้อย, วิบัติ, bye, กระดาษเขียนหนังสือ, ้านไม้, เม่น, lady superior, หน้าอูม, sergeant fish, chauffeur, volume, สะท้อน, secure, กระดาษทราย, ที่นั่น, ribaldry, nitro-glycerine, ดนต่อแดน, ส่โซ่ตรวน, packed, reassess-ment of taxes, รู้ถึง, งึก ๆ, ะแคง, กะละปังหา, ฟักข้าว, sin, toff, หยวก, time honored, tonsure, Burns, เชิงเทียน, in clover, มัว, ลบลิ้นปลิ้นตา, dessert,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์