บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - peppercorn

peppercorn
1. เมล็ดพริกไทยที่ตากแห้ง แต่ก่อนใช้ส่งเป็นส่วยแทนค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าเช่นนี้เรียกว่า peppercorn rent, ค่าเช่าที่ให้พอเป็นพิธี เพื่อไม่ให้ขาดอายุความ
2. ของเล็ก ๆ น้อย ๆ
3. ผมที่ขมวดเป็นวง
คำศัพท์แนะนำ
squaring the circle, fluoride, glamor, ยึดŽ, ตูด, feelingly, tame, ฟั่นเฟือน, quadrature, วางมือ, intellect, ย้อมน้ำใจ, สุดโต่งล สุดท้ายปลายโต่ง, ชักกระแดก ๆ, wharf, หัวหน้า, chamberlain, ช้อง, technology, idolatry, retrorocket, snippet, ฉกฉวย, heavenly-minded, บรรทุก, dia-, ปม, personal column, บ้าหอบฟาง, เครื่องนุ่งห่ม, ปาปมุต, ปาเต๊ะ, elastic-side boots, บาท, faithfully, x-in., Canada, starve, disseminator, abject, เขารวยกว่าพระเจ้าแผ่นดิน, legislate, น้ำหน้า, freshwater sailor, Indianapolis, สมาน, tracer, hand to hand, fixedness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์