บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - peppercorn

peppercorn
1. เมล็ดพริกไทยที่ตากแห้ง แต่ก่อนใช้ส่งเป็นส่วยแทนค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าเช่นนี้เรียกว่า peppercorn rent, ค่าเช่าที่ให้พอเป็นพิธี เพื่อไม่ให้ขาดอายุความ
2. ของเล็ก ๆ น้อย ๆ
3. ผมที่ขมวดเป็นวง
คำศัพท์แนะนำ
เผลอ, electoral, Directorate of Operations, ไส้ตะเกียง, ไวพจน์, ยักท่า, coincidence, cartographer, annunciate, standpoint, peevishness, frizz, อา, แม่น้ำ, กลื่อนกลาด, silicify, ยิ่งหย่อน, ringing, cajolement, soppingwet, เสาะท้อง, pick up with, four-seater, ซ่อนหา, Ford, Henry, thoughout the year, undersigned, labium, Mrs., โลภ, salt-flat, tilapia, สารบรรณ, side door, popular, Purcell, invention, 'ome, honey dew, อย่าต่อสู้กับโชคชะตาของคุณเลย, clink glasses, crawfish, กิจการ, กำไรขาดทุน, William Tell, self-government, สลาด, Agency for International Development, adulate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์