บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - peppercorn

peppercorn
1. เมล็ดพริกไทยที่ตากแห้ง แต่ก่อนใช้ส่งเป็นส่วยแทนค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าเช่นนี้เรียกว่า peppercorn rent, ค่าเช่าที่ให้พอเป็นพิธี เพื่อไม่ให้ขาดอายุความ
2. ของเล็ก ๆ น้อย ๆ
3. ผมที่ขมวดเป็นวง
คำศัพท์แนะนำ
tender, out-of-date, ปริวรรต, Bach, J.S., beautifully, knead, พูดพล่อย, sluice box, สาลิกาดง, สิตเก่าชาย, ว่างไสว, Grecian nose, เหนื่อยกะปลกกะเปลี้ย, โค, criticize, อุมงค์, Hawaiian dance, catch basin, Rotten Row, ข้ามหัว, retributive, ส่งส่วย, standardization, tranquily, lamentation, roi, unintentional, whimpering, ยาสั่ง, vestal, soft-witted, pliant, huffish, service pipe, ค้า, spilled, benzoic acid, queen post, enthrall, apish, repertory company, three score and ten, rascality, beech, detachable, ช่างแกะ, ไพเราะเสนาะโสต , ทรงพระอักษร, ชาวบ้านนอก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์