บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - peppercorn

peppercorn
1. เมล็ดพริกไทยที่ตากแห้ง แต่ก่อนใช้ส่งเป็นส่วยแทนค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าเช่นนี้เรียกว่า peppercorn rent, ค่าเช่าที่ให้พอเป็นพิธี เพื่อไม่ให้ขาดอายุความ
2. ของเล็ก ๆ น้อย ๆ
3. ผมที่ขมวดเป็นวง
คำศัพท์แนะนำ
polyester, ได้เปล่า, สนามหลวง, give place to, จอ, ลอยชาย, subcontractor, นุนเนื่อง, ทองคำเปลว, ค่ายคูประตูหอรบ, tonal accent, civil, preclusion, niece, unladylike, flossy, y., สูญเสีย, Wagnerian, outpost, abjectness, เวิ้งว้าง, ไตรทิพย์, มอบ, adenoids, หักร้างถางพง, meritoriously, ทุพพลภาพ, พรุ่งนี้เช้า, วิศวกรเหมือนแร่, แวบวับ, salaam, gusto, false alarm, grill, yearlong, กะพริบ, off season, distillation, hoe, midwifery, เพื่อนร่วมห้อง, symmetrically, await, ขอพระราชทาน, ถลาก, cobra, ถ่อ, velvet glove,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์