บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - peppercorn

peppercorn
1. เมล็ดพริกไทยที่ตากแห้ง แต่ก่อนใช้ส่งเป็นส่วยแทนค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าเช่นนี้เรียกว่า peppercorn rent, ค่าเช่าที่ให้พอเป็นพิธี เพื่อไม่ให้ขาดอายุความ
2. ของเล็ก ๆ น้อย ๆ
3. ผมที่ขมวดเป็นวง
คำศัพท์แนะนำ
robot, ครั้งคราว, จับพลัดจับพลู, ปาติโมกข์, bobby-soxer, กำลัง, Valhalla, รูปหล่อ, tie, Joint Chiefs of Staffs, reliability, wooly, ส่วนมาก, excruciate, strait, jitterbug, จด, Bonn, swept, jog, accomplishment, ตะวันออกเฉียงใต้, ่อง, core, สห-, bobbin, พรวน, ซุน, bedspread, of late, nerveless, กล่องดวงใจ, five-petaled, unpromising, law, meridian, มืด, punctiliousness, go back, letterweight, ทางสี่แพร่ง, rear sight, สหภาพโซเวียด, blue blood, logrolling, ชะอม, ชัย, strengthen, meretriciousness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์