บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - penologist

penologist (พินอล-โอะจิซท) n.
1. นักทัณฑศาสตร์
คำศัพท์แนะนำ
ดุเหว่า, vaunt, polyandrist, tweak, kidney shaped, nit, flimsy, Defender of the Faith, earth, ฟ้อน, เหลาชะโอน, demonstrable, dog wrench, divers, premonition, แตกพวก, -pronged, wean, นึก, โรงเรียนหยุด, ปากช้อน, หมัดมวย, frequency modulation, maniac, ยางลบ, ถนอม, ratios, lie off, D.T., กะพริบ, decisiveness, โปง, -phobe, Nepalese, officiousness, turbulence, , Khyber Pass, สนน, socialist, เบ้อเร่อ, assassination, ใบมอบฉันทะ, guinea-fowl, slipstream, substitution, เหยียดหยาม, มั่งŠ, วมอำนาจ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์