บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - penologist

penologist (พินอล-โอะจิซท) n.
1. นักทัณฑศาสตร์
คำศัพท์แนะนำ
พลเรือตรี, compradore, prorogation, inclusion, instantaneity, ไล่ลูกช้าง, variation, bring to attention, ruminate, Tehran, เก๊ก, toreador, นอกประเด็น, ย่างเท้า, camp meeting, ถ่วง, จ่านายสิบโท, สะสมอาหารไว้เผื่อว่าอากาศจะหนาวจัด, eaten, ค่าที่, Knight of the Rueful Countenance, teamwork, sequaciously, dangle, hookup, abide, กระได, บทวน, Elizabethan, ตติยจุลจอมเกล้า, amateurish, แร, ั่วระยะหนึ่ง, โรงเรียนประถม, ซัก, Sten gun, comtagiously, unquote, historic, deliverer, perceptive, requital, aggre-gate, bell punch, ทางวิทยาศาสตร์, องศา, murderess, unworkable, connive,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์