บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - penologist

penologist (พินอล-โอะจิซท) n.
1. นักทัณฑศาสตร์
คำศัพท์แนะนำ
ด้วง, H.M.S., butcher, in the womb of time, Esop, คุณจะไปไม่ได้, disapprove, เลย, unmannerly, ฝ่าย, sheared, ทหารราบ, เท้าความ, sortie, at our elbow, pledge his word, Damon and Pythias, bull's eye, อุลามก, king of metals, ชนม์, เมื่อย, truthlessness, catboat, affably, พลาดท่าเสียที, ทุจริต, สาธยาย, อประมาณ, bobsled, vice-admiral, time fuse, pompom, วสันต์, ลูกศิษย์พระตถาคต, boat, ตะครุบ, bottomless, ตรอก, Pomerania, stock company, polygamous, เคียน, benzene, มาลา, chanty, manipulate, นาวี, keep down,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์