บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - penologist

penologist (พินอล-โอะจิซท) n.
1. นักทัณฑศาสตร์
คำศัพท์แนะนำ
แซก, สิ้นอาลัยตายอยาก, มจริง, curtail, divorce mill, besiege, contradict, kith and kin, measles, mediaevalism, ูชายัญ, regretfully, airworthiness, sacramental, press campaign, war-den, pull up, circularize, Tyrolese, active list, เขาหาได้นึกถึงเกียรติ์ของเขาเองไม่, headphone, มัด, ลบเกลื่อนความผิด, ขอแรง, truantly, water gas, cognition, lean, กะแต่ว, lukewarmly, สายโลหิต, warrant, earthen, มะม่วงมัน, businessman, Niagara, pharmaceutical, ดินสาย, the Three Estates of the Realm, bathos, behold, superintendent, tram, โรคเรื้อรัง, big-name star, quality products, ผ้าน้ำมัน, lotus,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์