บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - penologist

penologist (พินอล-โอะจิซท) n.
1. นักทัณฑศาสตร์
คำศัพท์แนะนำ
ปวดแสบปวดร้อน, ไหนคะ, บัญชรชีวิต, ัวเงิน, ข่าว, Sam Slick, strangeness, fighting with my back to the wall, ปราจีน, กระโดด, out of countenance, dank, write up, bare-faced, น้ำแกง, scale, พ้นอก, ฉันท์ , บูรณ, น้ำโคลน, beef baron, odor, incendiary bomb, heedfully, break in upon, Saint Pancras, ยุพราช, ลูกแล่ง, wiseman, agglutination, encouraging, รุ่ง, กรมทางหลวงแผ่นดิน, taunt, keelson, gloaming, ระจำซอง, ปลอม, jet plane, imprecate, chivalry, unformed, ruffian, ethical, เล็กกระจ้อยร่อย, duck-footed, packing, consul general, W.B. W/B,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์