บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - penologist

penologist (พินอล-โอะจิซท) n.
1. นักทัณฑศาสตร์
คำศัพท์แนะนำ
dread, เปียก, baton, ขี้ฉ้อกลางเมือง, crookedly, หกสิบสี่หน้ายก, sounding rod, Madame Butterfly, แชเชือน, ูก, cosecant, คาด, hair-dresser, ทอแสง, proletariat, เขาแก่ลงทุกวัน, dog Latin, Jew's ears, ensign, ซิกซี้, rent, Argus, แบ่งแยก, กินเพื่ออยู่, cinder, dumdum, แช่มช้า, เสียด, trooper, conservancy, blood wort, dispatch box, sense of humor, infanta, squeam, pewter, selfless, golf, เผื่อแผ่, เอกัตถประโยค, หน้าแง, early in the morning, bridle, drophead coupe, Palm Sunday, บรับเงิน, genii, เฒ่า, ตีสาย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์