บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - penologist

penologist (พินอล-โอะจิซท) n.
1. นักทัณฑศาสตร์
คำศัพท์แนะนำ
กงค้าง, haphazard, ซีก, ถ้วยทอง, ห้ามญาติ, ต้นขั้ว, examination-paper, uncharitably, ระสิทธิภาพ, ridiculousness, ซอด้วง, gauntlet, fret, strange, สมน้ำหน้ากะลาหัวมัน, กล่าวร้าย, Swiss Italian, พญามือเหล็ก, auk, pin, refuse, secretary, brokerage, ศาลเจ้า, tallyman, verve, บุรณะ, haltingly, unserviceable, weather-beaten, boyscout, อกจะ, รถโยก, zone, XL, bill hoarding, deceitful, หมากเก็บ, slim, แซ่, -ism, shabby, succourless, เครื่องบูชา, Julian, philately, laminae, foreign, ร้อมพรั่ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์