บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - penologist

penologist (พินอล-โอะจิซท) n.
1. นักทัณฑศาสตร์
คำศัพท์แนะนำ
ปลาย, ห้องส่วนตัว, in the fullness of his heart, เสื่อมค่า, แก๊ส, godsend, far-fetched, conducive, Valhalla, bows, ส่วนมาก, yesternight, portentously, คร่ำคร่, สร้าง, Lord Great Chamberlain, เสนาธิปัต, patent medicine, กษัตรี, warehouse, state paper, กระทั่งคนจน, town house, window seat, แขม่วท้อง, skull cap, มังคุด, baptism of fire, swarthy, Leyden jar, golliwog, กลืนทั้งดุ้น, famous, east, หลุน ๆ, dirigible, Asian Games, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑, word-painter, รั้ว, eh, short-waisted, adaptive, shooting box, lunatic asylum, เนื่องจาก, bandstand, ปลอกมือ, decollrant,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์