บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - penologist

penologist (พินอล-โอะจิซท) n.
1. นักทัณฑศาสตร์
คำศัพท์แนะนำ
devilment, ป้อแป้, แวบวับ, revere, เปลี่ยนอิริยาบถ, agreement, Edward, epileptic, grist, mordacity, คีมตัดเล็บ, จงโคร่ง, Ursa Major, ลัดได, ซังข้าว, misunderstand, กุด, wheelwright, infantile, yeoman's service, patella, at stake, โนน, martyrdom, imposter, boundless, Lyceum, renunciation, unhook, นา ๆ, suicide corner, hoofs, Sabine, มขำ, common ground, busy as a bee, คบคิด, กัลปาวสาน, เถาวัลย์เปรียง, atomize, grill, เชือนแช, portentous, ห้าว, IBM, ลูกเหม็น, จะกลาม, neckerchief, off hig hinges,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์