บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - penologist

penologist (พินอล-โอะจิซท) n.
1. นักทัณฑศาสตร์
คำศัพท์แนะนำ
shooting stick, พระอินทร์, draw up, ดาบ, นางสาวไทย, บัวลอย, fathomable, preeminently, churchyard, impute, มโหฬาร, chasten, กลิ่น, ูกกวาด, พัฒนา, scathe, pref., Chaucer, อธิบดีกรมกษาปณ์, นายกราบ, mankind, popgun, ี้, ลูกหลง, stellar, credit, corporal, นึกŽ, กระสือ, เมล็ดพืช, chip of the old block, กระดาษปรู๊ฟ, antecedence, pincers, frolicsome, profuse, ผ่แม่เบี้ย, nap hand, pundit, lisp, การเป็นปฎิปักษ์กัน, เกลา, rattan, ภูมิวิทยา, กาลักน้ำ, Fleming, Alexander, spur, fit him to a nicety, unconnected,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์