บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - penologist

penologist (พินอล-โอะจิซท) n.
1. นักทัณฑศาสตร์
คำศัพท์แนะนำ
bounty-fed, วรุณ, unflagging, diadem, legislature, the Mountain, แป๊บ, sway, retire, manse, false start, โสมนัสŽ, bigot, petrology, ภูมิศาสตร์, deprave, kidney bean, schoolacademy, งกลม, testatrix, archeress, top shell, luster, เศรษฐกิจ, past master, โมฆะ, managing editor executive secretary, bantamweight, สิ้นอยาก, ธงชัย, overleaf, swastika, impassioned, tensely, lanky, badtemperedly, composure, smartly, สือก, rigour, susceptible, unwashed, logn., grandson, running mate, spue, ระจกเว้า, จัดพลัดพราก, vangate ground,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์