บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - penologist

penologist (พินอล-โอะจิซท) n.
1. นักทัณฑศาสตร์
คำศัพท์แนะนำ
get the mitten, refuse, sick, swampy, โว, bolt action rifle, ลงรัก, แผ่นดินไหว, separate, contiguity, ลุกปั่น, conference, pedestal, ่าหน้าซอง, mohammedanize, ควง, dumper, ค้าฝิ่นเถื่อน, God knows, มิฉะนั้น, applied science, reservist, ญาติ, วิสกี้, Georgian, dacron, หลับยาม, กระเดือก, bicarbonate, รัฐสภา, แกลลอน, าดหัว, generative, sinfully, เฟะ, ถัง, blame, มาดร้าย, หมดค่า, take holy orders, าน, พ้ชนะ, santal, angel on horseback, sailfish, คนกลาง, ใส่ใจ, mathematician, transfer paper,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์