บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - penologist

penologist (พินอล-โอะจิซท) n.
1. นักทัณฑศาสตร์
คำศัพท์แนะนำ
photoflash, -otion, acridness, มีธุระ, เก, economist, เสากระโดง, เจ้าเนื้อ, ธาร, monotonous, set apart, chilling, ข้าต้นเรือน, eloquence, equine, โหด, ผ่า, สามเณร, เดชานุภาพ, novelette, error, บัวเผื่อน, superstition, Hymen, six-reeler, ตะกาย, Cape Kennedy, สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า, grandam, ฆ้อง, จะละเม็ด, escalate, wellaway, schoolmiss, on account of, defeasible, butterfat, careen, แพศยา, scornful, zither, hungrily, bring to light, asthmatic cough, ชา, silver jubilee, kettle, haunted, the ins and outs,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์