บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - penologist

penologist (พินอล-โอะจิซท) n.
1. นักทัณฑศาสตร์
คำศัพท์แนะนำ
doer, sloppy, quittance, fling (throw) mud at each other, โดย, petticoat, สารบัญ, definitively, tar, forced loan, ปลงร่าง, massacre, รักบี้, expiry, นิทานเวตาล, ำเพาะ, studio, Orleans, shily, Publicity Bureau, teetotal, ก.ม., three-pence, อนุญาต, lichi, hair-line, permanence, aerate, au naturel, mew, decolletage, sacristy, crepitation, ภาคี, ขับดัน, blaze, โฮ, อาการเอางาน, Church of Scotland, ิง, มาเถิด, ักปฏิวัติ, ด่านภาษี, โจ่งครึ่ม, ทะโมน, appreciation, รบกวน, horribly, pandit,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์