บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pearl

pearl (เพิล) n.
1. ไข่มุกที่ได้จากหอยนางรมประเภทหนึ่ง เรียกว่า pearl oyster
2. (ข้าว) เมล็ดเล็ก, (น้ำแข็ง) ก้อนเล็ก
3. ตัวพิมพ์ขนาดเล็ก
4. สิ่งประเสริฐ
คำศัพท์แนะนำ
ห้วน, พยุง, clothes-peg, spooky, ตะวันออกไกล, กะบังตา, เลย, intelligibility, go back upon, เพชรซีก, แบเบาะ, presence chamber, dahlia, brewery, ึ้นต้น, ข้อแม้, du Barry, wage, mantissa, run the gauntlet, เท้าแขน, สุดท้าย, ลำพอง, มาดร้าย, ชือดเนื้อ, ธรรมจรรยา, box, indescribable, หมายความ, มดลูกไหล, โหรา, diagrammatic, Ganesha, Board of Trade, ผ้าคลุมเตียง, ค่ายคูประตูหอรบ, sunbreakers, นฟ้า, hatch, moisture, slackness, caustic, ถึงเวลาอันควรแล้ว, radius, electro-, Women's Auxiliary Army Corps, soft-spoken, brew house, modish,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์