บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pearl

pearl (เพิล) n.
1. ไข่มุกที่ได้จากหอยนางรมประเภทหนึ่ง เรียกว่า pearl oyster
2. (ข้าว) เมล็ดเล็ก, (น้ำแข็ง) ก้อนเล็ก
3. ตัวพิมพ์ขนาดเล็ก
4. สิ่งประเสริฐ
คำศัพท์แนะนำ
topping, contemporary, unorthodox, impugn, Free Church, unite, Vosges, ศิลาฤกษ์, royalism, โทร., รายนาม, bemadam, well-disposed, competently, ยกครู, midAtlantic, หอมฟุ้งจรุงใจ, overclouded, เครื่องส่ง, eon, คานหาม, gynaecology, สิวเซี่ยน, ไพร่, turbot, stationary, กรมสรรพาวุธ, update, impression, birthday book, war, out, sensitiveness, Turkestan, six, สนามหลวง, poker, sentimentalism, จงกลนี, crab apple, immemorial, cosmos, ผ้าถุง, Wagnerian operas, sop, tenant farmer, บ้อง, ถึงอสัญกรรม, exert,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์