บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - patty

patty (แพท-ทิ) n.
1. ขนมแป้งอบ
คำศัพท์แนะนำ
abbreviate, พร่ามัว, emotional, incrust, Cromwell, comprise, coke, staff notation, ยุให้รำตำให้รั่ว, Hazlitt, black-varnish tree, น่าดู, แบบแผน, constricted, รึกษา, synchrotron, palm, Metternich, โยกย้าย, female, quartzite, เลือด, sui juris, steal-thiness, roller skate, dejure, moralism, รัตน์, stop sign, กำจาย, teetotaller, functional organ, printed matter, จือ, antacid, ถ้าเช่นนั้น, หว้า, photo-electric, mechanical engineer, ปากซ่อม, posteriori, bypass, take out, ขอด, lit, where'er, cucking stool, accordant, กรมศุลกากร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์