บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - patty

patty (แพท-ทิ) n.
1. ขนมแป้งอบ
คำศัพท์แนะนำ
มุขมนตรี, inlet, หว่ง, wholesale, ride roughshod over, Maritime Alps, เด็กชา, buckwagon, น่า, Teheran, somewhere else, solar flowers, Roquefort, service department, tureen, effeminately, ว่นนูน, ิ้นดี, หอปฎิบัติการมาตรฐานแห่งชาติ, microwave, ครื้ม, hold on, capillary attraction, above all, pigsty, floater, childishly, expectorate, ขอประทานโทษ, -worth, เอะใจ, anybody, HGH, whaleboat, เป็นไทยแก่ตัว, Trafalgar Victory over Europe Day, Budget Act, เล่า, raccoon, เบอร์, Goya, fight his way, ขนบธรรมเนียม, ต้วมเตี้ยม, เป็นธรรม, individualization, activity, oversea, remonstrance,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์