บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - patty

patty (แพท-ทิ) n.
1. ขนมแป้งอบ
คำศัพท์แนะนำ
ยูโน, เสพสุรา, ายจริง, garishness, emersion, media, ชะโด, หัวน้ำมัน, tatter, express rifle, toward, standing water, solar plexus, abrade, for the most part, สัมฤทธิ์, strong, อกจาก, tubular boiler, assuming, กุมแน่น ๆ, มูนดิน, ตะคัน, ทอด, Nosy Parker, mis-, placement, Latin Quarter, best part, moderator, despondent, จำเป็น, tartaric, territorial, กินน้ำตาต่างข้าว, Damocles, cowpuncher, Friesland, ตามบุญตามกรรม, polytheism, senate, เกลียดกลัว, การประปา, elastic-side boots, hatefully, charisma, peg away, แท่นบูชา, fossilized,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์