บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - patty

patty (แพท-ทิ) n.
1. ขนมแป้งอบ
คำศัพท์แนะนำ
grotto, ช้าง, ลองภูมิ, ไข่ลูกเขย, ยิ้ม, pyre, เตลิด, หน้า, lorgnette, ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมถอย, ของช่วย, talking, virginhood, จุ่น, ออกพรรษา, ขวนขวาย, หย็อกหยอย, convocation, tripos, sixteenmo, undeceive, mammae, เงียบ ๆ หน่อย, stooge, อ้น, พระกรรณ, Syria, mutter, เทวาลัย, bearable, discomfited, สิงหล, well-wisher, right about turn, common gender, excretes, directory, electrolytic, Kra, risible, Southeast Asia Treaty Organization, จอมทอง, ลูกไล่, จางวางมหาดเล็ก, หน้าเซี่ยว, escort, downhill, conviction, แพละโลม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์