บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - patty

patty (แพท-ทิ) n.
1. ขนมแป้งอบ
คำศัพท์แนะนำ
vanity bag, curb roof, rani, the Little Corporal, เมื่อเวลา, Hastings, Warren, Randolph, rocketer, clog-dance, patchy, กบดานอยู่ที่ก้นลำธาร, เส็งเคร็ง, ถอนหมั้น, ต่อนัดต่อแนง, amoeba, โต๊ะอีหมั่ม, obnoxious, กติกา, attach, missive, palance, effusively, ลั่งน้ำพระพุทธมนต์, tonsure, วนิพก, electrify, suspiciously, ตั้งแต่ง, หนอนบ่อนไส้, songless, Bois de Boulogne, standard of life, vacumm cleaner, dairyman, overheard, อน, คูถ, townee, สีเหลี่ยมด้านเท่า, condolatory, ได้ดีได้ดิบ, fortuitours, ขะยุก, purple, Lisbon, advanced, cicada, Tunis, monkey wrench,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์
บทสวดพระแม่โพสพ , บทสวดพระแม่มหาอุมาเทวี , บทสวดพระแม่รัศมี , บทสวดพระแม่ลักษมี , บทสวดพระแม่สุรัสวดี , บทสวดพระแมอุมา , บทสวดพระแม่อุมา พระพิฆเนศ พระศิวะ , บทสวดพระแม่อุมา พระพิฆเนศร์ พระศิวะ , บทสวดพระแม่อุมา พระศิวะ , บทสวดพระแม่อุมาเทวี อินเดีย , บทสวดพระแม่อุมาเทวี , บทสวดพระแม่อุมาแบบย่อ , บทสวดพระแม่อุมา , บทสวดพระยาธรรมมิกฆราช , บทสวดพระยูไล , บทสวดพระรแม่อุมา , บทสวดพระร่วง , บทสวดพระรอด , บทสวดพระรัตนตรัย , บทสวดพระรัตนตรัย แบบชาวบ้าน , บทสวดพระราหู , บทสวดพระฤษีนาคราช , บทสวดพระลักษมี , บทสวดพระลักษมีเทวี , บทสวดพระลาหู , บทสวดพระวันจันทร์ , บทสวดพระวันอังคาร , บทสวดพระวินัย , บทสวดพระวินัย-พระสูตร , บทสวดพระวินัยและพระสูตร , บทสวดพระวิษณุกรรม , บทสวดพระศพ , บทสวดพระศรีคเณศ , บทสวดพระศิวะ , บทสวดพระศิวะ mp3 , บทสวดพระศิวะ.mp3 , บทสวดพระศิวะมหาเทพ , บทสวดพระศุกร์ , บทสวดพระสมเด็จวัดระฆัง , บทสวดพระสยามเทวาธิราช , บทสวดพระสังกระจาย , บทสวดพระสังกัจจายน์ , บทสวดพระสังขจาย , บทสวดพระสังขะจาย , บทสวดพระสังคิณี mp3 , บทสวดพระสังฆคุณ , บทสวดพระสังฆคุณ ภาษาบาลี , บทสวดพระสังฆคุณคืออะไร , บทสวดพระสารีบุตร ,