บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - par excellence

par excellence (พาเรค-เซ็ลลางซ)
1. ยอดเยี่ยม
คำศัพท์แนะนำ
presentee, as such, ทวีปเอเชีย, demilitarize, fascinate, muffin, humidity, Androcles and the Lion, Knight of the Rueful Countenance, B.Mus., ไฟแช๊ก, set forth, conger eel, The Cloister and the Hearth, thrust bearing, sextuplets, refresh, ป่าน, typical, axle, ยาสูบ, กระเฉด, lattice girder, side show, functionduty, torpor, demise, minus lens, ่ายไปส่ายมา, birthrate, equally, man of parts, opposition, ancien regime, off his nut, อกเลื่อย, margosa, ราศีธนู, Philippine Islands, ได้ความ, หมด, project engineer, lengthily, red nose, floral, spookish, ซี่โครง, noisily, crazy,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์