บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - par excellence

par excellence (พาเรค-เซ็ลลางซ)
1. ยอดเยี่ยม
คำศัพท์แนะนำ
long dozen, ฟ้าผ่า, nasal, กาแฟทำให้ฉันตาแข็ง, ยี่เจ้ย, ลำห้วย, เว้น, drunkenness, forenoon, Hebrew-wise, my lord, บี้, เคารพ, Gautama, สลึง, แช่, prodigious, hedgeborn, camisole, stomacher, consume, เครื่องเล่น, befuddled, go the whole hog, also, mocking, Tabasco, tourist, striven, ู้ร้าย, Orleans, earwig, abysm, baldly, retire, แอก, ขวัญหนีดีฝ่อ, Delhi, กระท้อน, the Broads, there was, ถ้าหาก, labyrinth, ยกธาตุ, กลับโอละพ่อ, LL.M., pestologist, อากร, deserted,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์