บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - par excellence

par excellence (พาเรค-เซ็ลลางซ)
1. ยอดเยี่ยม
คำศัพท์แนะนำ
พุกาม, hit the road, มนุษย์อวกาศ, after, make a fortune, ผลกรรม, as mad as a March hare (as a hatter), United States Operation Mission, break silence, อักษรเลข, สหภาพแรงงาน, ฟุ, subserve, อุปการีณี, auditorium, recuperation, กฎบัตรแปซิฟิก, in a manner of speaking, perseveringly, เซ้ง, โบตั๋น, แงะ, Red Army, artilleryman, page, pippin, พวงแก้ว, Very light, type script, พืด, livery servant, heart burning, disingenuous, sym-, poor relief, turmoiled, ครึ่งชาติ, B.Th.U., วิชา-, truffle, ninefold, frogman, set his heart on, stag horn, the Players, plaque, shoulder arms, idolize, Bethlehem,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์