บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - par excellence

par excellence (พาเรค-เซ็ลลางซ)
1. ยอดเยี่ยม
คำศัพท์แนะนำ
รุกร้น, ถอดเขี้ยวถอดเล็บ, iconoclast, admirably, wool, ไก่ต๊อก, หัวเข่า, Harvard, clamour, animated, bracken, วย, madrigal, fiver, คลาย, hock, ค้ำจุน, เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน, refresh, toga, rocketer, ยาแฝด, รูป, heading, swannery, willowy, แสงอาทิตย์, แหลน, semster, ไม่ได้สติ, ransom, compot, coulomb, อย่างใด, fire hose, smoking concert, รุ่นตะกอ, benumb, tuneful, party system, ลาตาย, puffin, ยอมความ, married, friction cone, หยอดหลุม, voidance, หี่ยวแห้ง, outgeneral,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์