บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - par excellence

par excellence (พาเรค-เซ็ลลางซ)
1. ยอดเยี่ยม
คำศัพท์แนะนำ
minister potentiary, dunce, heaven of heavens, famously, applecart, fat, demnition, liquidness, บนสวรรค์, save the situation, ลูกขุน, presumption, Juggernaut's car, พระเศวต, intimation, เตี้ย, sled, ล่อแหลม, winning post, hillock, วัวต่าง, yak, constituted authorities, manhood, stagemanage, eradicable, walloping, whacking, war paint, woodenhead, reserve, bash, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, F.R.S., ท้องตลาด, Wolsey, arrant, dia-, กะเร่กะร่อน, friendliness, maintainable, not, awny, กระจกเงา, taper, vulgarism, sound, ารุณ, paragon,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์