บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - par excellence

par excellence (พาเรค-เซ็ลลางซ)
1. ยอดเยี่ยม
คำศัพท์แนะนำ
มารุมมาตุ้ม, ่วม, ละห้อย, สันหลังคา, ผง, bonus, head-line, regent, ร่วน, Whitworth thread, ผู้ริเริ่ม, charmer, showroom, archaeologist, ตัวเล่น, วมกลุ่ม, antipathetic, เร่า ๆ, หนังสือเวียน, ivory paper, self-confidence, bumble-bee, cannibal, กล้า, puerile, ที่โน่นบ้างที่นี่บ้าง, ส้อม, venturesomeness, gold standard, hari-kari, ถนนหนทาง, cumulation, rapturous, อนชาติ, กองร้อยปืนใหญ่, ประสพ, necessarily, flying fox, ช้ำใจ, ปลายสะพาน, good old George, take the bull by the horn, ไข่ข้าว, โจก, หลาบ, suntan, picket, hibiscus, ดูงาน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์