บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - par excellence

par excellence (พาเรค-เซ็ลลางซ)
1. ยอดเยี่ยม
คำศัพท์แนะนำ
large-minded, paralytic, brigantine, gamy, หูหนาตาเล่อ, สีเลือด, geographical, วิ่ง, แจ้ว, vertices, traditional, inbred, มูมมาม, เข้าที, demobilization, bread a lance, reverend, บรรณา, aspirin, lissome, จุบหอย, stringently, clubbable, แสดง, open-mouthed, มรณภาพ, resentful, electromotive, proper noun, ปอง, malediction, สุกใส, embed, nawab, ู้ต้องหา, A.B., หยิ่ง, sou'easter, ยี่สง, promote, fitly, signification, on the one hand, wrack, senselessly, expressionless, เสียหลัก, perseverance, examination,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์