บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - par excellence

par excellence (พาเรค-เซ็ลลางซ)
1. ยอดเยี่ยม
คำศัพท์แนะนำ
ซินแส, ไต, hunger strike, indelicate, สุดสิ้น, subtropical, เข่นฆ่า, uneasiness, penal laws, platform, resources, woodcutter, spondee, Saint Leger, ชุมนุม, สีลบ, ding-dong, กลิ่นแหม่ง, Royal Exchange, kindly, เปลื้อง, pilot-house, tomorrow never comes, ลดอาวุธ, as soon as possible, boat deck, เชื่อฟัง, Indianapolis, judgeship, ด้วยความเคารพ, วาย, ชุ่มชื่น, slick magazine, ตา, misinformation, itemize, อบ, underlay, ราษฎร, Odin, Wiseman of Gotham, kaolinite, อนุญาต, ทอดสายตา, crush, liberal education, brain fag, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, condscend,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์