บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - par excellence

par excellence (พาเรค-เซ็ลลางซ)
1. ยอดเยี่ยม
คำศัพท์แนะนำ
บอกกล่าว, marionette, Grenadiers, โต้เถียง, unabiding, rick, fancy dress, unglue, ตลก, what's his name, in., อุปโภค, termination, full-dress rehearsal, hyena, ไหว้พระเถิดพ่อคุณ, thrice, none, gravestone, ตีสกัด, หมัด, civies, กะลิงค์, glimpse, spanking, กระจุกโคม, toady, มนู, กรรมการรักษาพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน, prurience, หมาบ้า, somberness, ไผ่, farther, เก๊, พรหมจรรย์, พิมพ์หิน, คุ้มค่าเหนื่อย, prefectoral, เอ็ด, sterile, sulfate of copper, solid, take for granted, uncharitably, Fujiyama, สายตะพาย, พัดลม, flaxen,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์