บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - par excellence

par excellence (พาเรค-เซ็ลลางซ)
1. ยอดเยี่ยม
คำศัพท์แนะนำ
concentration camp, afire, lineate, ไข้การเมือง, winch, press proof, area, Turkistan, พยับ, กาลเทศะ, ข้าวมัน, สมบัติผู้ดี, ตะไคร่, ลูกข่าง, Vesuvian, threaten, Chaucerian, ร่าเริง, toad-stool, soft, คล้อยห่าง, superficial, อาจเอื้อม, separatism, subtract, ขัดห้าง, inculcate, archdeaconship, sacrilege, swan-neck, thermostat, decorator, magniloquently, formalin, circuitousness, ingenue, ดินความ, เห็ดรา, คางคก, on and on, dodder, Hubbard, กระทั่งคนจน, ออกกฎหมาย, rouse, objectify, หอยจุ๊บแจง, muddle-headed, กระเบนดำ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์