บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - par excellence

par excellence (พาเรค-เซ็ลลางซ)
1. ยอดเยี่ยม
คำศัพท์แนะนำ
alienability, surpass, inheritance tax, ตึ้กตั้ก, กร่อน, razorbill, plain-spoken, supplicate, aggregation, airy, ข้าเก่า, meagerness, digs, ขลาด, tattle, จันทรคราส, inrush, cleft palate, โสดาบัน, หอบ, กรมเศรษฐสัมพันธ์, ฝักบัว, devisee, ความสำราญ, discipline, indulgence, เฉย, he'd, ardent, กาบมะพร้าว, อริยสัจ, ตลกกิน, charlady, skirt, stamp duty, กะอี, the Wash, fondle, ปลงใจรัก, เสสรวล, เธอจะไปกับดีฉันไหมคะ, เบี้ยเลี้ยง, -ing, ริ่ม, ผ้าขี้ริ้ว, saddlery, จดบัญชี, go to the length of, ร้อยแก้ว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์