บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - par excellence

par excellence (พาเรค-เซ็ลลางซ)
1. ยอดเยี่ยม
คำศัพท์แนะนำ
manhandle, civil state, abysm, Parthian shot, households, residue, สมญานาม, deliberation, abortive, masculinity, convent, forward drive, kinetic, swiftly, Shan, gypsy, ั้นปึ่ง, หมด, class book, เบ้, vent plug, ดุ้น, butterfly screw, ค่าโสหุ้ย, snotty, intermeddle, จูงมือ, touring car, Frisian, ขี้ล้อ, cosily, Berlin wall, cotillion, siege train, medievalism, cost of living, ออกหน้าออกตา, ติดพัน, จตุรงค์, South Sea Islands, air-compressor, ฤดูใบไม้ร่วง, German silver, meticulously, panel van, bloodhound, แปดสาแหรก, poseur, lady of the night,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์