บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - panoply

panoply (แพน-โอะพลิ) n.
1. เกราะ, เครื่องหุ้มห่อ, มีเกราะ
คำศัพท์แนะนำ
armylist, cannibalism, Euclid, โว่, stagnate, baby, อุบาทว์, กางมุ้ง, Winter Palace, โต้, Frenchy, เก้าอี้โยก, ศารทจีน, ภายหน้า, -en, broadcast, scaffolding, Harley Street, bell punch, gyp, go one better, gibberish, doodle, บอกคำบอก, The Lamb of God, sportswear, little game, ตีกลองเพล, เถลิงราชสมบัติ, ฐานานุกรม, carpet-bag, the Potteries, ทวี, F.R.S., pottage, State university, มะละกา, grovel, ตะไบกลม, ว่ายาก, ม่ใช่หยอก, toothsome, splasher, ศัลยศาสตร์, half as much, เยี่ยมเยือน, downshift, foolhardiness, dumpling,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์