บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pandemic

pandemic (แพ็นเดม-อิค) n. adj.
1. (โรค) ซึ่งแพร่หลายทั่วไป, ระบาดกระจายทั่ว
คำศัพท์แนะนำ
gawkiness, swordsmanship, tomato, เผย, -scopic, primly, alpha, invade, well-knit, fluor, Perlis, painted lady, marginal, กุญชร, inane, ชะลอม, firmament, พูด, destructibility, เหย้า, ditch, treatise, กระดิ่ง, take charge, จับจ่าย, responsiveness, ภิกษุณี, ตะคริว, ฝรั่งกังไส, spaghetti, ับลี้, รี้พล, hemophilia, game bag, suitability, ระดิษฐ์ประดอย, บางที, ับปาก, กล้ำกลืน, engagement, each, pretentiousness, หนาด, electromagnetic wave, loan, clamour, Genesis, confidante, เหลือวิสัย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์