บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pally

pally
1. เพื่อน, เกลอ, ดู pal เกลอ
2. คบ, สนิทสนม
คำศัพท์แนะนำ
ฝ่ายจัดการ, ก่ง, โภชน, กีดขวาง, resolutely, ชื่นใจ, แต่ละ, Oslo, ูกคิ้วนิ่วหน้า, ฉันจังหัน, Palmerston, criminologist, ศุกร์, กแต่ง, turmeric, Icelandic, ยี่หระ, Peking, cuttle, storey on storey, ฮาไวอิ, นวยนาด, วับ, hard sell, บอก, แหลม, Epsom, โบราณคดีวิทยา, แถบคลื่น ๑๖ เมตร, bleaching powder, อัจฉริยภาพ, fuchsine, รับรอง, lynch-law, ประหวั่น, เหรียญออสเตรเลีย, play gooseberry, abound, เถรานุเถระ, Middle Kingdom, เขาไม่ดีกว่าผมเลย, earbob, yulan, stink bomb, in all probability, Yours to command, Grand Old Man, ่วงหน้าพ่วงหลัง, ่ายหนัง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์