บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pally

pally
1. เพื่อน, เกลอ, ดู pal เกลอ
2. คบ, สนิทสนม
คำศัพท์แนะนำ
เบาะแส, เสียวปลาบ, สมุฎฐาน, อิน, loathing, letterweight, cheese-paring, match race, วันทยาหัตถ์, Jacobean architecture, sensitization, circuitousness, อาวุธครบมือ, ราหู, สถานที่, W. A. A. C., shunt, ยุค, Tesla, Nikola, ราง, mesh, ึงดูด, make nothing of, memorize, Arthur, กางเกงใน, domesticate, แจ, แพน, biased, draughtboard, หนังหน้าไฟ, relative clause, ตาถั่ว, เพราะฉะนี้, lady's companion, ostrich, taxable, ninefold, yesterday, วากยสัมพันธ์, bonbon, Little Russia, อกจะ, anchor blades, herd, ผลุบผลับ, selenium rectifier, educational institution,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์