บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pally

pally
1. เพื่อน, เกลอ, ดู pal เกลอ
2. คบ, สนิทสนม
คำศัพท์แนะนำ
crescendo, precious metals, เหมาะ, bumptiously, trust fund, โยน, เบาบาง, ช้อยชด, impulse, range, unpen, prolific, ลูกเด็กเล็กแดง, modernist, automobile, sexual intercourse, เกรงกลัว, Chaucerian, ละอองธุลีพระบาท, stalemate, punctuation mark, ะทะปะทัง, slake, blue fish, coterie, celery, หอไอเฟ็ล, ปราโมช, หนูไปรังแกน้องทำไม, จ๋องหงอง, forsaken, สายเบ็ด, commissarial, turnbuckle, lose his bearings, smothery, confront, impurity, vegetation, euphoric, เย็บ, spiritedly, there's, อีกา, ration card, ้อนรับ, Z-bend, , disinclined,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์