บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - pally

pally
1. เพื่อน, เกลอ, ดู pal เกลอ
2. คบ, สนิทสนม
คำศัพท์แนะนำ
Sawyer, Tom, rectified spirit, grumpish, Harris tweed, minute mark, collar beam, strut, pagoda tree, Peking, ดั้ง, มาตุจฉา, นขาดเม็ด, passenger, ข้างมาก, blotchy, กร่ำ, title role, งอดแงด, floater, languorous, , อัตราแลกเปลี่ยน, ดหัว, potassium permanganate, New Delhi, แม่นปืน, persiflage, hydrosphere, ครั้งนั้น, ันชน, vizor, do, regular plurals, unproductive, ร่มเย็น, ตรีศูล, incense burner, พูดเขื่อง, retroactive, hare-lip, beggary, participant, exam, หวย, magnetic clutch, ผงะหลัง , overstep, หงึก ๆ, wrong fount,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์