บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - overhead railway

overhead railway (โอเฝอะเฮด-)
1. รถไฟที่แล่นไปบนหลังคา, รถไฟที่แล่นข้ามสะพาน เหนือทางรถไฟอีกสายหนึ่งหรือเหนือถนน
คำศัพท์แนะนำ
าลุก, สาลี, บำรุงเลี้ยง, heartless, megacycle, เบาบาง, wordy, feasibility, ลมตะเภา, school, separable, กงโก้, restriction, pea soup, arborvitae, นิวยอร์ก, หนังสือชี้ชวน, mooring mast, rack and ruin, คันเบ็ด, cheek by jowl, terrestrial, พร้อมมูล, ดอกเบี้ย, wood apple, aphoristical, liar, conceitedly, murmur, slimy, fragrance, bit, europeanize, oceanography, ต๋องต๋อย, diamond dust, rove, haemorrhage, ับปัญญา, currently, tracer, ตะเกียง, take offense, cornerhouse, veterinary, unfold, asperity of temper, beguile, นวลจันทร์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์