บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - overhead railway

overhead railway (โอเฝอะเฮด-)
1. รถไฟที่แล่นไปบนหลังคา, รถไฟที่แล่นข้ามสะพาน เหนือทางรถไฟอีกสายหนึ่งหรือเหนือถนน
คำศัพท์แนะนำ
spleen, vintner, these days, tike, ฐานานุรูป, ช้า, malediction, circumspect, เคี่ยว, sovereign, teeter-board, memorial service, าดตัว, Paget, three-legged race, barrow, Middle Temple, วันเพ็ญ, ลิ้นปี่, เบียกบ้าย, ก้าวมาทางนี้หน่อย, เสมอตัว, cubic, somebody, account rendered, วิกฤติ, galantine, ชาวนา, กา, Boston, polygyny, หล็อน, belittle, thole, ถูกทิ้งระเบิดกระทั่งราบลง, brace, bearable, dispel, กรมยุทธการทหารเรือ, abstractness, แปลบ, พรรณนา, ถด, เวียดนัม, ubiquity, trishaw, statistical, discompose, out at heels,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์