บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - out of condition

out of condition
1. ไม่เรียบร้อย, ไม่สบาย
คำศัพท์แนะนำ
electrify, give chase, firmament, my eye, silver fish, direction course, meagerness, ท้อถอย, ผู้สำเร็จโทษ, จตุกรณีย์, ึงผ้า, ่นไม่สร่าง, on the rocks, ตัณหา, ทะเยอทะยาน, concoction, พระนครหลวง, Women's Army Corps, dwarfed tree, คุณคนไหน, ขวย, แคระ, คนต่างด้าว, กลม, extant, Doyle, Stella Maris, ชาลา, stir, โคร่ง, นุญาต, flyfish, ดุกดิก, แท็กซี่, ัน, smote, examplar, Lilliputian, sheepwalk, หน่วยรบ, ม่เป็นไร, บุพบท, soldering iron, neighbor, Malabar almond, field officer, sloppily, horse-power, ยัน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์