บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - out of condition

out of condition
1. ไม่เรียบร้อย, ไม่สบาย
คำศัพท์แนะนำ
ออกเสียงเลือกตั้ง, กลุ่มดาว, รุกขชาติ, apiary, disagreeableness, demonstrably, Peninsular War, ต้นกุญแจ, trichina, ยิบ ๆ, Tokio, -uous, กริยาวิเศษณ์, สอง, accuastive, ชิวหา, จูหลัน, สนเท่ห์, woven, ล่อแหลม, เส้นทแยงมุม, catchy, program music, diaphanous, alterable, เบียดกรอ, Statue of Liberty, impunity, take leave, ้านทาน , earldom, go to a better world, rat's tail, superscription, จ้อ, ม้าที่นั่ง, entrails, กันแสง, sponge cake, jack towel, matins, ซวดทรง, หมอเถื่อน, ตะกุย, 'gainst, ภูเขา, cleverness, weaken, Nogi,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์