บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - out of condition

out of condition
1. ไม่เรียบร้อย, ไม่สบาย
คำศัพท์แนะนำ
อักขระ, กระดูกหัวเหน่า, foppery, Inns of Chancery, ราชดำเนิน, Sam Browne, เจิม, disk, glister, bride, lady of the night, ระบอบ, candle-light, foster parent, sailors' home, อาศัย, indoor, smoked glass, panicky, คิก ๆ, screw thread convention, importune, หวั่นไหว, aberrate, demobilization, กรุ้งกริ่ง, เส้า, friut salad, southernmost, dramatic unities, Melanesian, คั้น, pettily, น้ำกลั้วฝั่ง, box, noisily, มึนเมาŽ, crazily, ineptness, แหนบนุ่ม, manifest, unofficial, พระภูมิ, common noun, propitiation, ผ่าน, damage, soda bicarbonate, หวานใจ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์