บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - out of condition

out of condition
1. ไม่เรียบร้อย, ไม่สบาย
คำศัพท์แนะนำ
fish story, ปัจฉิมวัย, ุกรุก, darken my door, horologer, contrivance, cameleer, ซี้ยว, กุยไช่, as thin as a lath, เหิมใจ , กลัดหนอง, ล้น, at a disadvantage, eat his head off, fight windmills, All Souls' Day, croquette, test case, ไพเราะ, strike measure, พร่า, ังเขปความ, ตำรวจจราจร, doghole, Marlowe, Christopher, by George, อังคาร, sodium vapor lamp, doctrinarism, befall, slide projector, malign, ถึงเวลาอันควรแล้ว, อรัญญิก, set scene, ปรัศนี, ต่าง ๆ, underwear, พระกร, awnless, ื้น, นิมนต์, examinee, ช่างทำฟัน, ป้นกลม, อนแรม, Indian lilac, ข้าวมัน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์