บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - out of condition

out of condition
1. ไม่เรียบร้อย, ไม่สบาย
คำศัพท์แนะนำ
ขึ้น, emery cloth, the back o' beyond, จุนเจือ, จ้อย, overwhelm, smutty, procurement, bended, กลม, ชักจูง, sword of Damocles, wintergreen, pil ot light, rockery, whacker, bean, ship of the line, unsigned, paleolithic, burro, เหม็นคาว, impoverishment, southing, copycat, south-southwest, rice bean, อัตประวัติ, tap bolt, หมั้น, ทลึ่ง, rabidity, U.S.S., ครึ่งชาติ, ท้าวพญา, sot, สิ้นเนื้อประดาตัว, Koh-i-nur, treasurership, medicate, notably, ลูกฝัง, differ, eight, แปลน, สามเณร, workable, เศรษฐกร, แดะแด๋,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์