บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - out of condition

out of condition
1. ไม่เรียบร้อย, ไม่สบาย
คำศัพท์แนะนำ
นุ่งผ้ากระโจมอก, Christies, stewed tea, slung shot, layman, ากว่า, -wheeled, incriminate, ปลิดชีวิต, increasing, ตัวไหม, out of the question, tax collector, กองงาน, potty, กก, ไม้ดอก, มัจฉา, volley, สินใช้, napped, เดินเที่ยว, cocky, stickler, โศกี, tell fortunes, adjudication, irremovable, เพชรพลอย, ปริวรรต, sturdiness, นอกตำรา, womanish, artillery, รถลาก, เป็นไร, Nov., deem, Volga, musichall, bunting, บัววิคโตเรีย, ผู้กำกับเวที, ประดัก ๆ, delicacy, sponge, อีหลักอีเหลื่อ, ภายใต้บังคับกฎหมาย, พุทธปฎิมา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์