บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - out of condition

out of condition
1. ไม่เรียบร้อย, ไม่สบาย
คำศัพท์แนะนำ
signatory, diplomatic agent, Mount Vernon, countersunk, หวัง, misnomer, Samoa, extermination, ปรยข้าวตอกดอกไม้, C.I.D., impregnably, deputation, o'er, กระทบกระเทียบ, lady's man, under my nose, เจิ่น, ติดบ่อน, พิพักพิพ่วน, เยาความ, กำหนัด, emersion, self-con-sciously, isotope, compositor, ลูก-, แห, ชันโรง, false dawn, hackneyed, ปลูก, the Oaks, on coming, multilate, crook, intercourse, รุกราน, กรมเสนาธิการกลาโหม, tassle, British Isles, ค่น, affectation, unconditional, reparation, teenager, race riot, dustman, จักจี้, ห่มผ้า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์