บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - out of condition

out of condition
1. ไม่เรียบร้อย, ไม่สบาย
คำศัพท์แนะนำ
custom-made, bogus, ลือชื่อ, คชสีห์, pandemonium, เหือดแห้ง, สุวรรณ, healthy, exhalation, ข้าง ๆ คูๆ, สังหาร, ขัย, stucco, book club, intend, induce, เบญจมบพิตร, เสียใจ, กราก, สมาจาร, ฟังหูไว้หู, figure, retain, top coat, shaken, desideratum, stunt, kine, toilet room, victoriously, โอ้ระหนอ, กระด้างกระเดื่อง , remnant, อีร้าค่าอีรม, ูเขาไฟ, mint par, ม้วย, hag, Lucrece, magniloquence, constrictive, อ่อง, matting, behold, เสวยราชสมบัติ, ทีหลัง, three-mile limit, แขกเต้า, tarpon,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์