บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - out of condition

out of condition
1. ไม่เรียบร้อย, ไม่สบาย
คำศัพท์แนะนำ
สัปโดก, levee, airfreight, เหลิง, หย่อน ๆ, eruption of mirth, right hand, parsimony, carpet sweeper, มบูรณาญาสิทธิราช, อั๋น, crunch, sulkiness, หยื่อ, weeds, splinter bar, woven, have other fish to fry, ตะหลิว, window envelope, ฝน, ผสมผเส, ทดลอง, ramp, moppet, lamb's fry, กำเริบ, แก้เผ็ด, monocle, กริก, กรดเกลือ, dental caries, คุ้นเคย, sit tight, make way (room, place) for, harmfully, renunciation, payroll, ecstatic, hilariously, cadre, กราบทูล, give vent to, dodo, คร่ำเครอะ, ้อมรอบ, แลกเปลี่ยนซื้อขาย, เรือขุด, ขัดหู,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์