บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - out of condition

out of condition
1. ไม่เรียบร้อย, ไม่สบาย
คำศัพท์แนะนำ
premium grade fuel, assertion, พริ้มพราย, free, ลิลิตตะเลงพ่าย, open-hearth furnace, hard as nail, towards, กู, yearbook, baptism, ผ้าขนหนู, ดื่มโดยเจ้าของร้านเป็นผู้เลี้ยง, ปิ้ม, แค, กระชั้นชิด, แคะได้, fain, หือไม่ขึ้น, faculty, jukebox, shallowness, protrusive, wrist pin, besotted, coercively, get over, ต็มตัว, compradore, Pekin, implant, ศาลาสหทัย, bowstring, congeal, กงโก้, แปลงชาติ, fly-by-night, sterilization, หมายเลข ๑๐ ถนนเดานิง, staves, mead, rattled, ichneumon, yachtclub, glaringly, unformed, propeller, ทิศหรดี, ขลุ่ย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์