บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - open verdict

open verdict
1. คำตัดสินศาลที่ไม่ตายตัว
คำศัพท์แนะนำ
flock, Lawd, bloody, triangle, ถนนราคา, extradition, minima, เท, talk your head off, วังวน, กำนัล, น้ำมะนาว, เร่ร่อน, ภารยทรัพย์, doily, fern, ฝีลำมะลอก, ไม่มีชีวิตชีวา, บหลา, nap, ninety, ต่ำ, wildcat, indictable, expiator, why not, tuberose, polyandry, for that matter, ยัก, imitable, Mlle., summarize, alnico, hydroplane, milky, Siva, ข้าสุหนัต, high and low, King's English, mud, wistfulness, retreat, การัด, เมตตา, riddled, Prince of Denmark, variety, งูเห่าตะลาน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์