บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - open verdict

open verdict
1. คำตัดสินศาลที่ไม่ตายตัว
คำศัพท์แนะนำ
revival, apostolic, fall on his knees, reduction, compute, join, monotonous, vulgarism, sanely, mordaciously, scholarship, indefinite, dislodgement, ledger, vouch, equine, โลเล, field meeting, หยูกยา, radially, constitutional law, sound track, obstructionism, ย้มพราย, หรู, ระยำ, hydraulic brake, tantrum, ex-King, horridly, turbo-, น้ำข้าว, compulsory education, playing cards, Israelite, prankish, วิกฤตการณ์, likewise, gentleman's agreement, surlily, Henrik, สมคบ, Jehovah's witnesses, undeterred, see daylight, คล้าย, ผูกภาษี, Phoebe, coup d'etat,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์