บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - open verdict

open verdict
1. คำตัดสินศาลที่ไม่ตายตัว
คำศัพท์แนะนำ
short and, ekectricity chair, confirmatory, germanization, craziness, improbable, perfect tense, title role, Rx, catch-penny, เคห, ราชรถ, thickset, amalgam, sunbath, heavy, good health, touch upon, adopt, เสียเหลี่ยม, ู่, calcine, actinic rays, ำนาจ, ประหวัด, dummy director, fickle, recantation, louver, dingy, ชะงัก, germanize, appeal court, mock up, ปุจฉา, deserving, workroom, shut out, laureate, คุ้ยเขี่ย , on the hither side of, ทุกทีที่เขามา, Thessaly, liberally, เยื่อ, dash light, purlin, ดอกเตอร์, bald,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์