บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - open verdict

open verdict
1. คำตัดสินศาลที่ไม่ตายตัว
คำศัพท์แนะนำ
หลานสะใภ้, wader, bat-horse, morrow, silence, รถเช่า, olfactory organ, กรมทะเบียนการค้า, slice, ทิศตะวันออกเฉียงใต้, จัดสรร, สุริโยทัย, record. list, เข้ารับตำแหน่ง, contortion, rag baby; rag doll, Inauguration Day, capital levy, ฝ่, ศิษย์, โยกโย้, touch shoulders, disinclined, สมุดเยี่ยม, ambling, ิ่งของ, สบสัง วาส, สะอาง, chablis, Pilgrim's Progress, accelerator, คล้อยกัน, rebroadcast, contagious, Lombard Street, my eyes, flabbergast, the faithful, น้ำใสใจจริง, ตบ, windshield-wing, share each other's fortune, ตุ่ม, unkind, grabbing, Moltke, warm, steel cartel, wanderlust,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์