บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - open verdict

open verdict
1. คำตัดสินศาลที่ไม่ตายตัว
คำศัพท์แนะนำ
หนอง, pretty good, scoop net, เปรี้ยง, French-woman, decagon, Eton collar, worked material, rubber stamp, one pair front, numerical superiority, ล่นสำนวน, accordion-pleated, สีเหลือง, pursuance, window seat, เปรียว, ้า, choloromycetin, Twelve Apostles, all time, ลังเล, screw thread, proverb, มาตุจฉา, LL.M., Gretna Green, ท้าวแสนปม, ืบเสาะ, animosity, patent medicine, pressure cooker, บุษบง, thankfulness, West Pointer, array, ผันผวน, ต้รุ่ง, near the knuckle, ่อนผัน, insensitive, ไพ่บริดจ์, dashboard, ผนัง, นั่ง, bejewelled, นิทรา, within doors, หลักกิโลเมตร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์