บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - open verdict

open verdict
1. คำตัดสินศาลที่ไม่ตายตัว
คำศัพท์แนะนำ
charming, เกร่อ, eligibly, พระคลัง, พลตำรวจเอก, ทแยง, prodigal, fuel cell, conservatism, nun, นอนพังพาบ, เดซิเมตร, quartzite, รามาธิบดี, oddness, แม่เลี้ยง, curry powder, vegetativly, wee, delve, Archimedes, seam, encrust, aeroplane, verbiage, soft drinks, พระนม, undigested, บัวโรย, spanker, corkage, คูน, Whig, frozen limit, arsenate, plastic bomb, love feast, miasmata, linoleumed, าราม, ๘ นาฬิกา, ลูกแถว, badtemperedly, พ่น, cogency, occupancy, depreciable, renounce, niggardliness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์