บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - open verdict

open verdict
1. คำตัดสินศาลที่ไม่ตายตัว
คำศัพท์แนะนำ
whilom, tendon, pooh-pooh, ภาคเสธ, เปิ๊บ ๆ, โดยอนุโลม, wealth, purse seine, slap, thwack, เติบโต, ผลบวก, bumptiously, ต็มเปา, High Admiral, inure, milkmaid, through the Looking Glass, จรดล, Dickens, buskined, กรมพลาธิการทหารเรือ, cut film, depress, มะกา, scruf, acceptable, torque wrench, certification, shaving brush, via, colors, ุ้มน้ำ, ่อง, airman, refulgent, weak verb, กติกา, the Players, เคลิบเคลิ้ม, thickness, hives, propitiate, ย่นย่อ, Revere, Paul, ขียวแปร๋, appendage, เมืองจีน, safety razor,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์