บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - open verdict

open verdict
1. คำตัดสินศาลที่ไม่ตายตัว
คำศัพท์แนะนำ
assumed name, at a pinch, bruise, ประพฤติผิด, impedimenta, กรมการข้าว, sacking, ืนพก, servant's hall, ministration, derisively, ุณแพ้เพราะฉะนั้นคุณจึงจำต้องชำระเงิน, tourer, ช้าประเดี๋ยว, devaluation, ผาสุก, ัวเมา, ชะพลู, finer, วันธรรมสวนะ, exuberantly, ลักไส, promenade, Woolwich, tooling, instil, Viennese, wolf cub, สชาติ, dude, งอก่องอขิง, springjump, squirrel monkey, เส้น, penny-a-liner, ลุก, onwards, gibber, ประมวลการสอน, หายวับไปกับตา, comer, allegro, fountain-pen, trunk engine, ดุร้าย, in any event, quiver, telecast, shipping news,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์