บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - open verdict

open verdict
1. คำตัดสินศาลที่ไม่ตายตัว
คำศัพท์แนะนำ
ตวัด, mantel, northing, lavishness, Christian science, glow lamp, bob, lay low, subsistence, conduce, the fat of the land, jackanapes, jig, สั่น, บังสุกุล, obtuseness, Quakers' meeting, กระเบา, chastise, Settlers in Canada, พระพันปี, change-gears, hydraulic cement, manifesto, temperance hotel, น่อง, theater, angle bar, cut teeth, tallyclerk, Rama, clandestinely, successiveness, decibel, capitalization, warrant officer, ู่, kiln, จำเพาะ, floating battery, legionary, เห็นจริงเห็นจัง, น่าชัง, หักหาญ, วนเวียน, practised, ผู้สอน, detect, blonde,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์