บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - open verdict

open verdict
1. คำตัดสินศาลที่ไม่ตายตัว
คำศัพท์แนะนำ
wild oats, ด้วยซ้ำ, hold the field, ดิ่ง, hornbill, riches, อธิฎฐาน, profanity, swashbuckler, set square, mock battle, แค่นหัวเราะ, squeal, รัตนชาติ, kingpin, โห่สามลา, ไก่นา, inorganic chemistry, motorization, กรด, tenderfoot, big bag, วลชน, puffed, trunk engine, twist the lion's tail, ตามเคย, ซี่ล้อ, toughly, Mau Mau, dyke, sandal, ประทีป, อประมาณ, ภิกขุนี, miracle, showman, โซเซ, idolatrous, ลิก, mule pulley, งวด, ม่อง, ไม่มีการจูบกันต่อหน้าธารกำนัล, deferential, ตีอวน, คันสูบ, โตก, ภายหน้า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์