บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - open verdict

open verdict
1. คำตัดสินศาลที่ไม่ตายตัว
คำศัพท์แนะนำ
การประชุมมุขบุรุษ, cress, suffocating, ดาวเหนือ, bencher, ตัวแทน, remorseful, mayonnaise, ฟู, met, อั้งโล่, ferro-, centi-, tenacious, Venice, ของใช้แล้ว, employ, Mongkut, ทั่วหน้า, neutralist, blatancy, parallel rule, bran, tantalize, ดินราง, coyish, repertory, extricable, ตีนหลัง, ฟ่อน, elm, อาญาศึก, เซ่อ, forme, befallen, incursion, coarsen, บ้านพัก, purposely, midyear, state capitalism, expectoration, revolutionary, sea bees, สะพานพระรามหก, air chief marshal, ค่อน, switchman, ศักราช,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์