บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - open verdict

open verdict
1. คำตัดสินศาลที่ไม่ตายตัว
คำศัพท์แนะนำ
ยุค, waistline, tiling, ถ่านไม้ไผ่, ผมเอาบันทึกนี้มาให้คุณพิจารณา, Fijian, wrong font, อัดอั้น, all and sundry, link motion, honorable intentions, phone, habit of mind, ชัยพฤกษ์, importation, packhorse, advertise, opprobrious, Smith's a liar, เอี้ยว, unfold, viscuous, ford, petit, วักลูกไม้, ค้างแห้ง, poisonous, bon vivant, lengthy, Rx., ภาชนะ, perspiration, graven, ถิ่น, locate, inoculation, เฟอะ, carelessly, สารท, bucket type seat, ฉบับประจำห้องสมุด, hot stuff, picture window, nine day's wonder, frame, กะหรี่, อัปยศ, guncrew, สมุดเยี่ยม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์