บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - open verdict

open verdict
1. คำตัดสินศาลที่ไม่ตายตัว
คำศัพท์แนะนำ
vagabondage, เวียน, spiritualism, peculiar, ที่มั่น, ช่วย, long winded, ถึงไหน, worker, เวจ, ทุ่มเถียง, snowman, ป้อง, crisis, top hole, งงŽ, confirmative, ท่ากับ, ืดเยื้อ, airedale, bring home, funk, man of destiny, กงเกวียน-กำเกวียน, Saint Lawrence Seaway, พิง, adj., าที่, กระแทะ, errand, entrance, โคลน, yeoman, angle bar, bullet proof, pottery, เจ๊กตื่นไฟ, กรมศิลปากร, table tipping, brick-tea, คู่หู, lip, dove, flee, เตี๊ยม, Hegelian, attenuating circumstances, memorandum of association, data processing,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์