บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - on the rack

on the rack
1. ถูกทรมาน, ถูกไต่สวน, ถูกด่าว่า, ถูกแกล้ง
คำศัพท์แนะนำ
Ayuthia, กลั้นวาจา, zip, far away, ราบคาบ, กัมมันตภาพ, pitiableness, Hubbard, bulrush, Wilder, paradoxically, Darby and Joan, chain, gingham, Muscovite, intangible, presumption, casualness, electroplate, ชำมะเลียง, Haydn, เอิกเกริก, เศษ, สุขภาพ, กด, selenium, สีสา, duck-footed, tuber, beer house, ร้านค้า, hot spur, บ่อน้ำแร่, succourless, differ, castlet, economizer, bathe, sounding rod, nicely, tufted, worm gear, groundling, าดำ, dead heat, military attache, ข่อย, tools, dessert-spoon,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์