บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - on the rack

on the rack
1. ถูกทรมาน, ถูกไต่สวน, ถูกด่าว่า, ถูกแกล้ง
คำศัพท์แนะนำ
ลุ่ม, deterrent, visor, ขอให้ผีสางเทวดาจงคุ้มครองรักษาเขา, fourfold, ้อนใจ, impecuniosity, นักบวช, trapper, ยม, totalitarian, floor trader, Old Harry, lure, quarter bend, mixed grill, doctrinarian, Liszt, held, mother-in-jokes, -th, เลื่องชื่อลือนาม, slump mentality, สละสลวย, โครงกระดูก, เป็นอาทิ, อบแทน, magna, Pluto, ูเล่น, วาตภัย, master of foxhounds, torrent, discontent, pedicab, pottage, air-compressor, Fourth of July, very high frequency, กองงาน, You shall go, fogy, blighter, ถึงอนิจกรรม, shrewd, flesh tights, กระออม, tar and feather, slag,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์