บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - on the rack

on the rack
1. ถูกทรมาน, ถูกไต่สวน, ถูกด่าว่า, ถูกแกล้ง
คำศัพท์แนะนำ
กว้าง, enfilade, dan, tumbledown, granulation, ม่หยุดหย่อน, คุ้มค่าเหนื่อย, carry weight, R.A.F., propitiation, heraldic, rub, perform, ดวง-, งุ้ม, เลขสูญ, regius, provender, สอบ, เอียน, reservaton, facilitation, followers, เกยตื้น, destitute, point of order, bitterly, สำนักงาน, Buddha Gaya, กระทั่ง, ราตรี, scintillate, jambu, หวายตะมอย, ดอน, ฉบ, disturb, diabetes, temperately, plumb line, empress, victual, nuclear proliferation, โรงเรียนราษฎร์, tryst, กรุ่นไปด้วยความไม่พอใจ, teeter, townsman, ัดเบญจมบพิตร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์