บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - on the rack

on the rack
1. ถูกทรมาน, ถูกไต่สวน, ถูกด่าว่า, ถูกแกล้ง
คำศัพท์แนะนำ
ก่อกวน, ร้อนเปรี้ยง, Hakka, betwixt, crossbreed, objectify, jugular, discouragingly, rain gauge, ลบเกลื่อนความผิด, overheard, กลับคืน, puuer, interference, in a manner of speaking, power politics, cafeteria, Fawkes, Guy, คลาย, chain wheel, เผล่, to be sure, ไม้คาน, alarms and excursions, เราะร้าย, at sixes and sevens, อาชีวะ, routinism, blood purge, easily, ability, colonial animals, ระเบิด, anchorite, มหายาน, กรมสัสดี, stewardess, ราชนาวี, disincline, ทรัพยสิทธิ์, pedant, กำบัง, Saint Vitus's Dance, etherial, refutation, ม.จ., a from alpha to omega, discerning, intellectually,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์