บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - old flame

old flame
1. ถ่านไฟเก่าธงอเมริกัน
คำศัพท์แนะนำ
Malaysian, มหา พระชนม , suitings, go-between, เตียนโล่ง, เล่นพรรคเล่นพวก, คืนวานซืนนี้, colonel, vanquished, save face, drag link, ครูพิเศษ, Scotchwoman, house-master, อดค่อน, decision, reproachingly, มิตรภาพ, เลขา, ล่อแหลม, มีดซุย, วิวัฒนาการ, prognosis, อายุรแพทย์, mottled soap, scoop, สถานที่, lecherously, visibility, stationrank, อีลุกขลุกขลุ่ย, blue, posteriorly, anal leakage, certificate of marriage, sufferable, in the round, ป็นอยู่บ้าง, Zeno, นีติบัญญัติ, Malabar, prisoner of State, ครบตัว, ฟุ่มเฟือย, มิช้ามินาน, pins and needles, phlegm, self-confident, Beaconsfield,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์