บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - old flame

old flame
1. ถ่านไฟเก่าธงอเมริกัน
คำศัพท์แนะนำ
กะลิง, law of diminishing returns, commodiousness, Rhine wine, monogynous, ถึงพริกถึงขิง, afresh, in the last place, humidity, หนาด, whelk, เหตุสุดวิสัย, even the account, why, thereabouts, lose my way, salvage, omnibus, รำมะร่อ, animating, มีดเล่มนี้, จวัก, get even, กรมประมวล, instantaneousness, vessel, ตะปุ่มตะป่ำ, strong-willed, สัมมาทิฐิ, ศึกหน้านาง, Victoria Cross, agitation, ช่างต่อเรือ, ตีนเปล่า, Ceylonese, sign manual, ยกบ้าน, wriness, ลูกหนัง, roll call, อาณาจักร, โตงเตง, receptacle, hula skirt, set up, visitant, scratch, delightful, แคร่,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์