บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - old flame

old flame
1. ถ่านไฟเก่าธงอเมริกัน
คำศัพท์แนะนำ
สัมประสิทธิ์แห่งการขยายตัว, sulfa-, กระต๊าก, ลูกฝาแฝด, continuously, พรุน, ผักเบี้ย, stewing apple, ตามตัวหนังสือ, note of interrogation, เผื่อเหลือเผื่อขาด, retiring room, เหือดแห้ง, washing leather, sutra, ไร้แรงสะท้อน, Pleiades, ตะเคียน, midiron, เศรษฐกร, reflective, philanthropist, sell out, ะท้อนใจ, meson, syntax, print, Sans-Gene, hireling, treble, Lord's, sulfureted hydrogen, กัลบก, vetted, adze, manfully, -ose, Pharisee, Clerk of the House of Commons, elan, จุลทรรศน์, เป๋ง, ไข่เป็ด, glittering, speak by the card, offendedly, querulous, unabiding, extrude,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์