บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - old flame

old flame
1. ถ่านไฟเก่าธงอเมริกัน
คำศัพท์แนะนำ
set his mind on, shell hole, รึกโครม, procreate, แรก, eulogy, filet, ปดเหลี่ยม, pane, Holmes, Sherlock, in liquor, ประนอม, projected, richness, วิ่งฉิว, ไข่ลูกเขย, liberate, anise, ปิดบัง, สัจจะ, hurray, take steps, บาดแผล, มุทะลุ, halfway house, ผึ่ง, romantically, าจเอื้อม, ยง, ไก่รุ่นกระทง, อย่างกะทันหัน, underneath, spurt, engage his attention, extraterritoriality, ประเชิญ, ปลืองสมอง, scrawny, amen, เกลือสินเธาว์, au fait, lieutenant grneral, gasometer, เปล่า ๆ ปลี้ ๆ, blouse, mixed pickles, sane. logical, advent, จารกรรม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์