บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - old flame

old flame
1. ถ่านไฟเก่าธงอเมริกัน
คำศัพท์แนะนำ
ungrudging, hid, declaration, Wacht am Rhein, pentameter, axle box, เพดาน, watchful, mayhem, Catholicism, ถ่านหิน, elusively, postpaid, limit, glomeration, almond, เอื้อง, บุญมาวาสนาส่ง, ใกล้ชิด, the lineup of political parties, faggot, ionize, ันทึกเสียง, expostulate, หาย, Berkeley, set about, alternate, กับข้าว, layette, fervor, division engineer, fly into raptures, อ้ายวายร้าย, alarm, market cross, หวาดกลัว, aforesaid, arriveattain, Gilbert and Sullivan, ขาง, ปิดล้อม, wisdom, cocaine, kindless, หายเจ็บ, ตาพอง, train, เพศชาย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์