บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - old flame

old flame
1. ถ่านไฟเก่าธงอเมริกัน
คำศัพท์แนะนำ
shudder, เลื่องชื่อลือนาม, ไข, proximate, turmeric, ฉิบ ๆ, go to, เผาะแผะ, เอ้หมึง, เหลาะแหละ, toifful, เลว, slothful, plumpness, share-broker, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, วงจร, clink glasses, ภุมรา, สนอง, expose, take offense, ป้วน, ดึกดื่น, unearned income, wistful, Oxbridge, sling chair, terminal facilities, ตำรับ, sea-, beauty contest, กอด, two-stroke, elusory, ทรัสตี, all standing, ละอาย, madness, ไสหัว, น้อย, นคร, reinfection, สังข์, ทางวิทยาศาสตร์, resister, World Court, desultory, เดินแต้ม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์