บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - old flame

old flame
1. ถ่านไฟเก่าธงอเมริกัน
คำศัพท์แนะนำ
กระเด็น, ear, รับมรดก, heart alive, popcorn, ตกปลา, uniform, steam box, propeller, uncertain, dilapidation, จบ, suitor, ผลิต, seasonal, feather his nest, Browning, one-eyed, social bees, homestead, anastigmatic, helical spring, passionate, ข้อโต้แย้ง, มุด, jig, ละโมบ, บ่งแยก, สิทธิ์, West Germany, inclination, อย่าพูดฉะนี้ซี, immutability, คำกริยาวิเศษณ์, บรรดาศักดิ์, จ้า, พะนม, โจทนา, retrieve, ข้าวสุก, barrenly, on the line, late, อกดีแป้นแตก, เงื่อน, interchangeableness, spectral colors, ละเมิด, contact lens,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์