บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - old flame

old flame
1. ถ่านไฟเก่าธงอเมริกัน
คำศัพท์แนะนำ
โอน, promise, straphanger, mourning paper, พยัก, ม้วน, conjugation, Budget Act, สินธุ, cox, หยียบย่าง, disparage, ทีท่า, Red River, redaction, shoeblack, หาบหาม, นับถือ, irregularity, Lord Great Chamberlain, temporal bone, biographical, ปฎิปทา, U-tube, cooee, จักษุ, ผู้ไปนมัสการ, Neilson Hays, briquet, เพลงสวด, instance, กรมการค้าภายใน, Leibnitzianism, ตรีเนตร, ดาหน้า, practicality, ดูเบา, quarter light, เข้าบ้าน, apiculture, นตรี, นครศรีธรรมราช, anthropologist, รุ่งเรือง, รีบเร่ง, philosophically, ช้ใบ, กากหมู, existent,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์