บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - old flame

old flame
1. ถ่านไฟเก่าธงอเมริกัน
คำศัพท์แนะนำ
crook, survive, speedometer, มัจฉา, Protocol Division, interracial, วชิร, necessarily, express collect, ไร่มันสำปะหลัง, staircase, องเหลียวหลัง, enfranchise, guided missile, เขาไม่ปรากฎตัว, in a way, House of God, pintle, ลมบ้า หมู, writing, infected, net tonnage, ตรงเวลา, peat, far between, cosmic, despicable, foothill, Augean, discussion, gullibility, pitch-and-toss, absorption, บรรพ-, felt, dormy, plurality of office, darnel, mottled, black ginger, glottis, mass, กโล่หกคะเมน, pat, galvanic battery, ลูบคม, men's singles, jugular, outflow,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์